Fotografi av Karin Wastesson

Karin Wastesson

Universitetsadjunkt

Jag är doktorand i pedagogik med inriktning på arbete och arbetsliv. I mitt avhandlingsarbete har jag valt att fokusera på att studera chefers arbete inom äldreomsorgen och hur de lär sig yrket i det dagliga arbetet. Det vill säga, vad lär sig cheferna och vad behöver de kunna? Hur lär de sig detta och vilka förutsättningar för lärande finns i deras dagliga arbete?

Mitt forskningsintresse bottnar kort och gott i ett intresse för människan i arbete. Det kan till exempel handla om frågeställningar som rör arbetsplatser och dess organisering och ledning eller förutsättningar för lärande och organisations- och verksamhetsutveckling. 

Jag undervisar på PA-programmet, Masterprogrammet i Human Resource Management and Development, psykologprogrammet och på fristående kurser i pedagogik.
 

Publikationer

2023

Karin Wastesson, Anna Fogelberg Eriksson, Maria Gustavsson (2023) First-line managers experience of their role and gender in elderly care Studies in Continuing Education Vidare till DOI

2022

Karin Wastesson, Anna Fogelberg Eriksson, Peter Nilsson, Maria Gustavsson (2022) First-line managers' practices and learning in unpredictable work within elderly care Studies in Continuing Education, Vol. 44, s. 376-391 Vidare till DOI

2021

Karin Wastesson, Anna Fogelberg Eriksson, Peter Nilsson, Maria Gustavsson (2021) Conditions for Workplace Learning as a New First-Line Manager in Elderly Care Vocations and Learning, Vol. 14, s. 205-222 Vidare till DOI

Medarbetare

Undervisning

Organisation