Jag är doktorand i pedagogik med inriktning på arbete och arbetsliv. I mitt avhandlingsarbete har jag valt att fokusera på att studera chefers arbete inom äldreomsorgen och hur de lär sig yrket i det dagliga arbetet. Det vill säga, vad lär sig cheferna och vad behöver de kunna? Hur lär de sig detta och vilka förutsättningar för lärande finns i deras dagliga arbete?

Mitt forskningsintresse bottnar kort och gott i ett intresse för människan i arbete. Det kan till exempel handla om frågeställningar som rör arbetsplatser och dess organisering och ledning eller förutsättningar för lärande och organisations- och verksamhetsutveckling. 

Jag undervisar på PA-programmet, Masterprogrammet i Human Resource Management and Development, psykologprogrammet och på fristående kurser i pedagogik.
 

Publikationer Visa/dölj innehåll

Undervisning Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll