Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem - CARER

Bild från övning med räddningstjänsten.

CARER är ett centrum för forskning, utbildning och uppdragsverksamhet inom risk-, respons- och räddningsområdet vid Linköpings universitet. CARER är ett avtalscentrum i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och har sin administrativa anknytning till Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.

Grafik IVA topp 100.

Centret bedriver forskning och utbildning om samhällets responsförmåga vid olyckor. Detta inkluderar allt från vardagsolyckor till extraordinära händelser på såväl lokal som nationell nivå och global nivå. Det innebär också att möjligheterna att kombinera och komplettera traditionella responsresurser, som till exempel räddningstjänst och ambulanssjukvård, med övriga samhällsresurser inklusive den enskilde individen, undersöks.

CARER:s verksamhet är mång- och tvärvetenskaplig och samlar många olika kompetenser och intressen. Samverkansmöjligheter och -svårigheter mellan dessa olika typer av resurser blir då ett viktigt inslag. Området är av naturen tvärvetenskapligt, vilket speglas av CARER:s sammansättning som i dagsläget spänner över tre fakulteter (filosofisk, medicinsk och teknisk) och sju institutioner.


Aktuellt Visa/dölj innehåll

Forskning Visa/dölj innehåll

Forskningsinriktning och projekt

CARER bedriver tvärvetenskaplig forskning om räddning och respons med inriktning mot tre huvudområden: Nya aktörer inom respons och räddning; Systemsamband: Händelse, respons och konsekvens samt Effektiva räddningsinsatser på framtidens skadeplats.

Inom dessa områden pågår en rad olika forskningsprojekt. Mer information om projekten finns under respektive forskningsområde.

Respons Visa/dölj innehåll

Försvunna Visa/dölj innehåll

Nyheter  Visa/dölj innehåll

Nyheter och reportage

Nätverk Visa/dölj innehåll

NEFP

Nationellt nätverk för samverkan om forskning, utveckling och utbildning inom efterforskning av försvunna personer. Läs mer om nätverket.

Nätverket publicerar ett nyhetsbrev med information om aktuella aktiviteter. Här finns det senaste nyhetsbrevet: Nyhetsbrev dec 2020

CIP kunskapsnätverk

Ett begränsat antal räddningstjänster som har påbörjat eller ska påbörja utvecklingsverksamheter får inom nätverket möjlighet till erfarenhetsutbyte och gemensamma lösningar. Läs mer om kunskapsnätverket.

Här finns senaste nyhetsbrevet: Nyhetsbrev för CIP-nätverket juni 2021

Medarbetare Visa/dölj innehåll

Kontakt Visa/dölj innehåll

Föreståndare CARER

Sofie Pilemalm, professor, ITN 

Postadress

CARER, Linköpings universitet, 58183 Linköping

Besöksadress

Campus Norrköping, Bredgatan 33, hus Spetsen, plan 4

Foto Thor Balkhed

 

Följ oss Visa/dölj innehåll

Twitter

En grafik med twitter symbol

Youtube

Abstrakt bild med Youtube symbol

LinkedIn

Abstrakt bild med Linkedin symbol

CARER:s nyhetsbrev

För regelbunden uppdatering om CARER:s verksamhet - prenumerera på vårt nyhetsbrev som skickas ut några gånger om året. 

Läs det senaste nyhetsbrevet här: CARER nyhetsbrev 1/2022.

 

* obligatoriska fält

CARER på Research Gate

Följ vårt projekt på Research Gate:

Räddning på skadeplats Effektiva räddningsinsatser på framtidens skadeplats