På denna sida kan du hitta den kontoadministratör som du kan vända dig till på ditt kansli eller din institution/avdelning.

Institutioner

BKV - Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper

Ansvariga per avdelning

KKF, SOK - Lisa Hoffstedt
CSAN, BKH - Ulla Svensson Bater
CNB - Malgorzata Smolinska Konefal 
II - Sonia Lander
KOO, VS -  Therese Erwill
MMV och Läkarprogrammet - Malin Sundberg
BARNAF- Anna Törnlööf


                   HMV - Institutionen för hälsa, medicin och vård

IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande

IDA - Institutionen för datavetenskap

IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

IFM - Institutionen för fysik, kemi och biologi

IKOS - Institutionen för kultur och samhälle

IMT - Institutionen för medicinsk teknik

ISY - Institutionen för systemteknik

ITN - Institutionen för teknik och naturvetenskap

MAI - Matematiska institutionen

TEMA - Institutionen för Tema

Använd vårt formulär för kontoadministration på servicewebben (kräver inloggning).

Gemensamma enheter för LiU (GEL)

CBR - Centrum för biomedicinska resurser

Anna Fyrberg, anna.fyrberg@liu.se

CMIV - Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering

LiU Holding

Använd vårt formulär för kontoadministration på servicewebben (kräver inloggning).

NAISS -Nationell akademisk infrastruktur för superdatorer i Sverige

NSC - Nationellt superdatorcentrum

Kanslier

FFK - Filosofiska fakultetens kansli

Fredrik Nordén

KFU - Kansliet för utbildningsvetenskap

Emmy Geijer

MFK - Medicinska fakultetens kansli

Annelie Munther

TFK - Tekniska fakultetens kansli

Elin Önstorp

Margareta Johansson

Kårservice

LinTek – Linköpings teknologers studentkår

Maja Filppu, maja.filppu@liu.se

StuFF – Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet

Linn Davidsson, linda338@student.liu.se

Universitetsbiblioteket (UB)

Universitetsbiblioteket

Universitetsförvaltningen (UF)

Universitetsförvaltningen

Använd vårt formulär för kontoadministration på servicewebben (kräver inloggning).