12 mars 2018

En samtalsbok om vår tids mest aktuella samhällsfrågor. Det blev resultatet av många ingående möten mellan LiU-professorn Stefan Jonsson och författaren Sven Lindqvist. Samtalen har utgått från Lindqvists 33 böcker.

Foto på Stefan Jonsson och Sven Lindqvist– Jag gjorde en ny genomläsning av alla hans böcker 2013 och slogs av hur bra, hur viktiga och hur kusligt aktuella de är. Eftersom Sven Lindqvist och jag känt varandra sedan 90-talet så insåg jag att här fanns en försummad möjlighet, det var helt enkelt hög tid att på djupet samtala om hans författarskap, säger Stefan Jonsson, professor i etnicitet på Remeso (Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle) och t v på bilden ovan.

Bild på boken SanningskonstDet är upprinnelsen till boken Sanningskonst – samtal om ett författarskap som nyligen kommit ut på Albert Bonniers förlag. I sina böcker återkommer Sven Lindqvist (t h på bilden ovan), idag 85 år, till teman som rör vårt samhälles och världens stora problem som migration, rasism, över- och underordning i världen, sociala klyftor, klimat och kärnvapen. Men han tar också upp ämnen som arbetslivet, konsumism, kärlek och hur man egentligen ska leva sitt liv.
– Han har i princip uppfunnit en ny litterär form där han använt sig av verklighet och fakta och odlat essän. I och med det har han inspirerat många och byggt broar mellan akademin och den bredare politiska samhällsdebatten.

Titlar på några av hans uppmärksammade böcker är Myten om Wu Tao-tzu från 1967, Jord och makt i Sydamerika 1973, Gräv där du står från 1978, En älskares dagbok och En gift mans dagbok från 1981 och 1982 och Utrota varenda jävel från 1992. I den senare skriver han om "den västerländska civilisationens hårda kärna" där han lyfter fram folkmord och den bestående rangordning av mänskligheten som han menar sker hela tiden.
Flera av Sven Lindqvists böcker används på olika LiU-utbildningar.
– Vi är båda intresserade av hur kunskap förmedlas. Inom akademin framställs kunskap på ett sätt och inom litteratur och konst på ett annat. Ta till exempel ett flyktingtrauma. Det går att ge en klinisk diagnos på det men själva erfarenheten av traumat kan bara uttryckas i estetiska former. Vetenskapsprosan missar det helt och hållet. Den akademiska litteraturen beskriver bara allmänna samband medan konst och litteratur försöker förstå hur sambanden gestaltar sig i människors erfarenheter, i makt och sociala relationer, det vill säga i livet i stort.

Stefan Jonsson hoppas att även denna samtalsbok ska användas i undervisningen.
– Vi vet att Sven Lindqvist har många unga läsare och det är nyttigt att ha en översikt över hur hans böcker hänger samman med svensk samhällsutveckling från 1940-talet och framåt.
Några av hans böcker har också direkt koppling till östgötaregionen. Ett tema han behandlat i sina böcker är makten över arbetslivet. Hans böcker har inspirerat kulturforskningen vid LiU och var en inspirationskälla till grundandet av Arbetets museum i Norrköping. Boken Gräv där du står gav upphov till studien Kulturarv i rörelse: en studie av "gräv där du står"-rörelsen av LiU-forskaren Annika Alzén.

Något som förvånat, eller förundrat, Stefan Jonsson är hur konsekvent demokratitemat är i samtliga Sven Lindqvists böcker.
– Hans böcker prövar olika tankar, granskar och tänjer på demokratibegreppet. Han kritiserar hårt det samhälle vi kallar demokratiskt för dess tillkortakommanden med ojämlikhet och rasism.
Demokratifrågorna avspeglar sig även i samtalsboken där demokratibegreppet är den genomgående röda tråden. Vad är demokrati? Hur kan en människa leva demokratiskt? Hur kan ett samhälle agera demokratiskt?
– Frågorna är så stora så ingen knappt orkar ställa dem. Men han gör det, hela tiden. Det gör hans böcker ständigt aktuella.

Foto: Ulla Montan

Senaste nytt från LiU

Elever och lärare i ett klassrum.

Enkla metoder gjorde lärare bättre på att undervisa

Alla lärares undervisning blev betydligt bättre efter att de fått besök av och återkoppling från experter på sina insatser under lektionen. Det visar en rapport från LiU som sammanställt observationer från 30 grundskolor.

Cellodlingsflaska under ett mikroskop i labb.

De odlar näsvävnad på labbet

LiU-forskare är bland de första i världen att odla mänsklig näsvävnad från stamceller. I den studerar de hur olika virus infekterar luftvägarna. Modellen använder de nu för att undersöka hur en särskild sorts antikroppar kan skydda oss mot infektion.

WASP utökas med initiativet AI for Science

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljar WASP 70 miljoner kronor till ett nytt initiativ som ska främja användandet av AI-baserade metoder inom akademisk forskning i Sverige.