Visualisering

LiU har världsledande forskning inom området som innefattar såväl avancerad bildbehandling som omvandling av enorma mängder data till för oss människor begripliga bilder, kartor och diagram. Resultaten används även för förstärkt verklighet och i immersiva miljöer.

De ökande informationsmängderna och floderna av data ställer allt högre krav på oss människor att sålla och analysera för att kunna fatta kloka och väl informerade beslut.
Forskningen vid LiU har resulterat i avancerade algoritmer och metoder för att omvandla terabyte med data till de megabyte som vi människor har möjlighet att ta till oss och förstå.  Lika viktigt är att de instruktioner vi ger omvandlas tillbaka, till för systemen användbara signaler. Människor och automatiserade system måste kunna samverka på ett robust och förtroendefullt sätt, även i krissituationer.  
 
Stora mängder information kan visualiseras i diagram och kurvor. Virtuella objekt kan läggas in i verkliga miljöer, så kallad förstärkt verklighet. Immersiva eller omslutande miljöer, som Domen i Visualiseringscenter C, ger helt nya möjligheter men ställer också nya krav både på beräkningsmetoder och design. Inom dessa områden ligger forskningen vid LiU i absoluta framkanten.
 
I framtiden har vi kanske en klok holografisk avatar som svarar på våra frågor och ger oss stöd och råd. I LiU:s laboratorium finns hen redan.
 
Forskningen vid LiU har resulterat i kommersiella produkter, som exempelvis visualiseringsbordet som säljs över hela världen, likaväl som till publika och uppskattade arenor, som Visualiseringscenter C i Norrköping. 
 
Den publika delen av Visualiseringscenter C drivs av Norrköpings kommun medan forskningen inom Visualiseringscenter C drivs i ett konsortium som innefattar Avdelningen för medie- och informationsteknik vid Linköpings universitet och RICE Interaktiva institutets C-studio i Norrköping.  

Kort video om hur stora mängder data omvandlas till begriplig information, för exempelvis självkörande bilar. Videon är på engelska.

Video

 

Forskningsprojekt och forskningscentrum

Forskare tittar på hjärtbild

4D Flow CT

Syftet med det här projektet är att extrahera funktionella data från anatomiska bilder av hjärtat med hjälp av bildbaserade simuleringar med mål att tidigare och mer exakt kunna diagnostisera och behandla hjärtsjukdomar.

Forskare rund en dator.

AIDA

AIDA är en nationell arena för forskning och innovation kring artificiell intelligens, AI, för medicinsk bildanalys. Basen är i Linköping men arenan är nationell.

Beslutsarenan i Norrköping.

Centrum för klimatpolitisk forskning, CSPR

En plattform för samverkan och kunskapsproduktion för att främja samhällsförändringar mot en säker och rättvis klimatframtid för alla. Vårt mål är att skapa kunskap och metoder som kan stödja och främja nationella och internationella klimatåtgärder.

Nyheter

Hand framför skärm med digital obdukton.

28 juni 2023

Digitala obduktioner med visualiseringsteknik i 3D

Redan idag kan delar göras med hjälp av så kallad blandad verklighet – mixed reality – och i framtiden kan obduktioner kanske utföras helt digitalt. Tekniken skulle på sikt kunna göra obduktioner mer effektiva och rättssäkra.

Ahmet Börütecene i domen.

23 september 2022

Vetenskaplig visualisering möter konst

Filmen”Omnejd” är ett nytt uppslukande konstverk som skapats av konstnärer och forskare med hjälp av avancerad visualiseringsteknik. Konstverket visas på Visualiseringscenter C och utgår från naturen och omgivningarna kring Norrköping.

Svenska paviljongen på Dubai Expo från utsidan

08 december 2021

LiU visar exploranation på världsutställningen i Dubai

Mellan 12 och 18 december visar LiU och Visualiseringscenter C upp det nya konceptet Exploranation i den svenska paviljongen på världsutställningen Expo 2020 i Dubai. Temat i visualiseringen är Rymden och jordens sårbarhet.

Närliggande forskningsområden