Visualisering

Forskningsfronten finns här

Visualiseringscenter
Visualiseringscenter C bjuder på reor in i kroppens minsta beståndsdelar Ida Ling Flanagan
Domen
...liksom ut till rymdens yttre gräns Visualiseringscenter

LiU har världsledande forskning inom området som innefattar såväl avancerad bildbehandling som omvandling av enorma mängder data till för oss människor begripliga bilder, kartor och diagram. Resultaten används även för förstärkt verklighet och i immersiva miljöer.

De ökande informationsmängderna och floderna av data ställer allt högre krav på oss människor att sålla och analysera för att kunna fatta kloka och väl informerade beslut.
Forskningen vid LiU har resulterat i avancerade algoritmer och metoder för att omvandla terabyte med data till de megabyte som vi människor har möjlighet att ta till oss och förstå.  Lika viktigt är att de instruktioner vi ger omvandlas tillbaka, till för systemen användbara signaler. Människor och automatiserade system måste kunna samverka på ett robust och förtroendefullt sätt, även i krissituationer.  
 
Stora mängder information kan visualiseras i diagram och kurvor. Virtuella objekt kan läggas in i verkliga miljöer, så kallad förstärkt verklighet. Immersiva eller omslutande miljöer, som Domen i Visualiseringscenter C, ger helt nya möjligheter men ställer också nya krav både på beräkningsmetoder och design. Inom dessa områden ligger forskningen vid LiU i absoluta framkanten.
 
I framtiden har vi kanske en klok holografisk avatar som svarar på våra frågor och ger oss stöd och råd. I LiU:s laboratorium finns hen redan.
 
Forskningen vid LiU har resulterat i kommersiella produkter, som exempelvis visualiseringsbordet som säljs över hela världen, likaväl som till publika och uppskattade arenor, som Visualiseringscenter C i Norrköping. 
 
Den publika delen av Visualiseringscenter C drivs av Norrköpings kommun medan forskningen inom Visualiseringscenter C drivs i ett konsortium som innefattar Avdelningen för medie- och informationsteknik vid Linköpings universitet och RICE Interaktiva institutets C-studio i Norrköping.  

Kort video om hur stora mängder data omvandlas till begriplig information, för exempelvis självkörande bilar. Videon är på engelska.

Video

 

Forskningsprojekt och forskningscentrum

Nyheter

Närliggande forskningsområden