Föräldraskapets praktik och politik

Ingress

Presentationstext

Forskargruppen

Läs mer om assisterad befruktning

Nyheter om tema Barn

Barn springer på ett fält

Etableringsbidrag till projekt om barndelaktighet och folkhälsa

Två forskare vid Linköpings universitet tilldelas totalt nära 6 miljoner kronor av forskningsrådet Forte. Projekten handlar om utredande barnsamtal i praktiken samt styrningen av lokalt folkhälsoarbete riktat mot barn och unga.

Växt som växer ur burk med pengar.

74 miljoner från Formas till forskning om hållbarhet

En ny forskarskola och nio olika forskningsprojekt vid LiU beviljas tillsammans närmare 74 miljoner kronor av forskningsfinansiären Formas. Pengarna kommer från tre olika utlysningar som alla på olika sätt omfattar forskning för ett hållbart samhälle.

14 miljoner från VR till tre nya LiU-projekt

Forskare vid Linköpings universitet beviljas sammanlagt 14,3 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för tre olika forskningsprojekt inom humaniora och samhällsvetenskap.