05 november 2018

Midnattsfotboll för att främja integration startas i allt fler kommuner. För att få projekten långsiktiga krävs samarbeten, styrning och en stabil organisation, något som inte är självklart. LiU-forskare har studerat hur fotbollssatsningar utvecklats olika i två kommuner.

Man stående på gräsmatta med fotboll i bakgrunden
Idrott kan vara en väg till konkreta samarbeten mellan kommuner, civilsamhället och föreningar. David Ekholm ingår i en forskargrupp som studerar midnattsfotboll och hur olika kommuner använder sig av konceptet. Anna Valentinsson
De senaste åren har flera idrottsprojekt startat i utsatta områden som ett sätt att hantera sociala problem och skapa möten mellan människor. Tanken med satsningarna är att ungdomarna med hjälp av idrottens gemenskap ska få ett bättre självförtroende, självkänsla och en tro på framtiden. Midnattsfotboll är ett sådant exempel. 

– Midnattsfotbollen fungerar oftast väldigt bra och finns i en lång rad kommuner. Det kan vara ett hundratal ungdomar som deltar eller kommer och tittar på de som spelar under en kväll, säger David Ekholm, forskare i socialt arbete.

Strukturella problem i skymundan

För två år sedan doktorerade han med en avhandling om hur idrottssatsningar blivit en del av samhällets socialpolitiska satsningar.

– De kan vara jättebra för många ungdomar. Men samtidigt innebär satsningarna på idrott att de socialpolitiska problemen fokuserar på ungas egna deltagande och uppförande. De strukturella perspektiven med att människor lever i fattigdom, segregation och utsatthet riskerar att hamna i skymundan, säger David Ekholm.

Studerat organiseringen av fotbollen

Konceptet med midnattsfotboll består av att flera fotbollslag möts inomhus och spelar mot varandra lördagskvällar mellan klockan 20 och till midnatt. Deltagarna är mellan 12 och 25 år och bor framför allt i socialt utsatta områden.

– I vår studie har vi tittat på organiseringen av fotbollen i cirka 15 städer och sedan specialstuderat två av kommunerna, säger David Ekholm.

Midnattsfotbollen i de båda kommunerna arrangeras i samarbete mellan en nationell idrottsstiftelse, lokala idrottsföreningar, kommun och lokala företagare. Men organisationen skiljer sig åt.

Långsiktigt formaliserat stöd

I den ena kommunen (Öst) är fotbollen etablerad med återkommande och avlönade ledare. Kommunen bidrar med ekonomiskt stöd och med en kommunanställd som är en ingång in i den kommunala organisationen för föreningen som håller i nattfotbollen. Politikerna i kultur- och fritidsnämnden har bedömt att verksamheten på ett tydligt sätt bidrar till kommunens politiska mål. På så vis får midnattsfotbollen ett långsiktigt formaliserat stöd.

Långsiktigheten riskerar att gå förlorad

I den andra kommunen (Väst) har arbetet gått trögare. Föreningen som driver fotbollen har fått föreningsbidrag och subventionerad hyra av kommunen, men har utan framgång försökt få mer stöd därifrån. Kultur- och fritidsförvaltningen i Väst hänvisar till att de bara kan ge bidrag till idrottsföreningar, inte till sociala projekt. Det ligger utanför deras ansvar. Den lokala ledningen för fotbollsprojektet har haft svårt att etablera kontakter med andra förvaltningar i kommunen. Konsekvensen har blivit att projektet haltar och att långsiktigheten riskerar att gå förlorad.

– I Öst är kommunen en part som vill ta en aktiv roll inom midnattsfotbollen. Där har man numera en väletablerad verksamhet som också sprider sig till andra stadsdelar. I Väst, däremot, har beslutsfattarna en mer reserverad tilltro till verksamheten och där kämpar man nu med att ha regelbundenhet i fotbollen och behålla aktiva ledare, säger David Ekholm.

Behövs strategisk styrning

Stefan Holmlid är professor i tjänstedesign och en av forskarna i projektet.

– Inom tjänstedesign studerar vi bland annat vad man behöver veta för att kunna förflytta ett bra koncept från en plats till en annan. Nya välfärdslösningar kan inte bara kopieras från en kommun till en annan. Processer och beslutsvägar skiljer sig exempelvis åt, vi tittar på hela utvecklingskedjan för att hitta framkomliga lösningar. Det behövs en fungerande strategisk styrning för att projekten långsiktigt ska fungera, säger Stefan Holmlid.

Involvera fler flickor i fotbollen

Forskarna fortsätter nu studien av midnattsfotbollen ur fler perspektiv, bland annat hur kommunerna arbetar med att involvera fler flickor i fotbollen genom att ha kvinnliga ledare och egna speltider, och hur ungdomarna själva ser på fotbollsprojekten.

Studien är ett samarbete mellan LiU-forskare inom socialt arbete, migration och tjänstedesign och leds av Magnus Dahlstedt, professor i socialt arbete. I projektet deltar även forskare inom idrottspedagogik vid Umeå universitet.

Senaste nytt från LiU

Flaggor vajar utanför Studenthuset.

LiU:s nya universitetsdirektör – en erfaren och driven chef

Anna Thörn blir ny universitetsdirektör vid LiU. Hon jobbar för närvarande som regiondirektör i Region Dalarna och har tidigare haft flera chefsbefattningar i Östergötland, bland annat som kommundirektör i både Norrköping och Söderköping.

Studentsångare tågar på Valborg

Valborgstradition fyller 50 år

På valborgsmässoafton blir det som traditionen bjuder, vårsånger, vårtal och mösspåtagning med manskören Linköpings Studentsångare på Borggården utanför Linköpings slott. I år firar traditionen 50-årsjubileum.

En man som håller händerna runt en illustration av ett hjärta.

Pristagaren: ” Jag vill lära mig så mycket som möjligt om hur kroppen fungerar”

Tino Ebbers är 2024 års mottagare av Onkel Adams pris för framstående forskning vid Medicinska fakulteten. Hans forskning befinner sig i gränslandet mellan medicin och teknik och fokuserar på sjukdomar i hjärtat och blodkärlen.