29 april 2024

Dr. Max Karlsson, disputerad vid institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) på Linköpings universitet, har blivit dubbelbelönad för sin avhandling om dynamiken i blå-emitterande metall-halid-perovskiter för lysdioder.

Max Karlssons avhandling har belönats med både Fysikersamfundets Oseenmedaljen 2024 för bästa svenska avhandling i fysik som presenterats 2023, och IEEE Photonic

bild på Dr. Max Karlsson
Max Karlsson
Societys svenska avdelnings pris för bästa doktorsavhandling 2023 - IEEE Best PhD Thesis Award.

 

Identifiera perovskiters komplexa dynamiska processer

Max avhandling, ”Dynamics in blue emitting metal halide perovskites for light emitting diodes", kretsade kring metall-halid-perovskiter. Denna metallgrupp har på senare år fått väldigt mycket uppmärksamhet tack vare sin enkelhet i tillverkning och sina lovande egenskaper för optoelektroniska tillämpningar, såsom solceller och lysdioder. Trots detta har utvecklingen av effektiva och stabila blå lysdioder varit en utmaning. Dr. Karlssons avhandling belyser viktiga faktorer som påverkar materialets stabilitet och ljuseffektivitet, vilket ökar förståelsen för dess potentiella tillämpningar.

”Att tillverka just blå lysdioder, vilka är essentiella både för belysning och färgskärmar, har dock än en gång visat sig vara väldigt klurigt, vilket också gör det lite extra spännande. Blå lysdioder av metall-halid-perovskiter var, när jag började (och i stor utsträckning fortfarande är) både relativt ineffektiva och instabila, speciellt om man jämför med kommersiella motsvarigheter av andra material.”, berättar Max Karlsson.

Dr. Karlsson förklarar att hans forskning inte bara identifierade de komplexa dynamiska processerna som påverkar perovskiternas prestanda, utan också föreslog möjliga lösningar för att förbättra deras användbarhet. Genom att utforska materialens beteende under tillverknings- och användningsprocessen har han bidragit till att öka kunskapen om perovskiternas egenskaper och hur de kan optimeras för olika applikationer.

Pedagogisk och innovativ

IEEE motiverar sitt pris till Max Karlsson med att hans avhandling är pedagogisk och innovativ på så sätt att den öppnar vägen för vidare forskning inom design och optimering av perovskitbaserade enheter. Förutom att lyfta Max djupgående kunskaper i ämnet, hoppas priskommittén att Max avhandling ska vara ett gott exempel för andra forskarstuderande som befinner sig i mitt i eller i starten av avhandlingsskrivande.

Max Karlsson beskriver skrivandeprocessen av sin avhandling som en lärandeprocess i sig – en tid då han försökte balansera sin privata roll som nybliven pappa med långa arbetstimmar och periodvist ifrågasättande av vad han egentligen lägger tid på. Att bolla idéer och texter med kollegor kändes otroligt givande och ibland orimligt omfattande, men är, så här i efterhand något han tror speglat sig i avhandlingens kvalitet.

Bara sätt igång!

Dr. Karlssons råd till andra doktorander är enkelt men kraftfullt - att bara sätta igång med skrivandet, oavsett om man känner sig inspirerad eller inte. Han betonar vikten av att hitta en nivå på texten man är nöjd med och att inse sin egen expertis inom ämnet.

Dr. Max Karlsson var under sin doktorandtid en del av avdelningen för elektroniska och fotoniska material vid IFM, Linköpings universitet och hans forskarstudier handleddes av professor Feng Gao.

Max kommer tilldelas Oseenmedaljen i samband med Lise Meitnerdagarna under hösten 2024. Priset består av medalj, diplom och en prissumma på 100 000 kr. 2023 IEEE Best PhD Thesis Award består av diplom och 10 000 kr.

Oseenpriset 2024, fysikersamfundet.se

Relaterat innehåll

Från labbet till kommersiell produkt – en lång och snårig väg

I ett laboratorium på Linköpings universitet jobbar forskare med att skapa framtidens solceller. Ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt ska försöka hitta sätt att göra det kommersiellt.

Postdoktor Rui Zhang i laboratoriet

Solcellsmaterial kan hjälpa självkörande bilar i mörkret

Forskare vid LiU har utvecklat en typ av sensor som kan upptäcka så kallat cirkulärt polariserande rött ljus. Studien banar väg för mer tillförlitliga självkörande fordon och andra användningsområden där mörkerseende är viktigt.

Två personer i ett labb med ett laserinstrument som står på ett bord fullt med sladdar.

Bättre cybersäkerhet med nya material

Digitalt informationsutbyte kan bli både säkrare, billigare och miljövänligare med hjälp av en ny typ av slumpgenerator för kryptering utvecklad vid LiU. Forskarna bakom studien menar att tekniken banar väg för en ny typ av kvantkommunikation.

Senaste nytt från LiU

Professor Marie Cronqvist.

Historieprofessor på spaning efter framtidens Hesa Fredrik

Med ett intresse för det tvärvetenskapliga fält som kallas för "historical sound studies" tar Marie Cronqvist klivet från Lund till Linköping. Hon är professor i historia och ska fördjupa sig i hur larmsignalen VMA påverkar människan.

CO2 skrivet på blå himmel med bokstäver av moln.

Riskfylld väg mot klimatmål för Stockholm

Stockholms mål är att år 2030 fånga in mer koldioxid än vad som släpps ut. Därför satsar staden på ny teknik vid kraftvärmeverket Värtaverket. Men det är en strategi som antagits utan tillräcklig diskussion om riskerna, konstaterar forskare vid LiU.

Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi klara

Flera forskare från LiU har deltagit i arbetet med att ta fram världens första ISO-standarder för en cirkulär ekonomi. Målet är ett mer hållbart samhälle.