Forskning om barns kulturarv får 16,6 miljoner kronor

Linköpings universitet får ytterligare 16,6 miljoner från Vetenskapsrådet. Bidraget, som följer med Anna Sparrman när hon återvänder till LiU från en tjänstledighet, går till ett projekt om barn som kulturarvsskapare.

Gamla foton Anna Sparrman ska studera barns kulturarv catscandotcom

Från och med i år är Barnkonventionen lag i Sverige, samtidigt saknas det institutioner som ägnar sig åt barns kulturarv. Anna Sparrman ska i sitt kommande projekt undersöka det enda svenska arkiv som helt fokuserar på barns kulturarv i Sverige, Svenskt Barnbildarkiv. Projektet ska bland annat undersöka viken syn på barn som är rådande i arkivet när bilder kategoriseras, samt vilka bilder, och på vilka grunder, som digitaliseras. Foto Peter Modin

– Barn är på en och samma gång både den högst och lägst värderade grupp vi har i samhället. Barns egen kultur har ett egenvärde, de lämnar efter sig ett kulturarv som är värt att samla in, bevara och arkivera i sin egen rätt, säger Anna Sparrman, professor på Institutionen för Tema.

Utgångspunkten för projektet är FN:s Barnkonvention och det faktum att barn inte alltid själva kan driva sin rätt till yttrandefrihet och att få sin kultur tagen på allvar. 
Teoretiskt bedrivs projektet i skärningspunkten mellan kritiska kulturarvstudier, kritiska barnstudier och kritisk visuell kultur.

– Det är en vetenskapligt ny och banbrytande kombination, menar Anna Sparrman.  

Bidraget från Vetenskapsrådet till projektet, ”Barns kulturarv - arkivets visuella, röster” sträcker sig över 3,5 år och planeras vara klart 2024.
 

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU