25 november 2020

Linköpings universitet får ytterligare 16,6 miljoner från Vetenskapsrådet. Bidraget, som följer med Anna Sparrman när hon återvänder till LiU från en tjänstledighet, går till ett projekt om barn som kulturarvsskapare.

Gamla foton
Anna Sparrman ska studera barns kulturarv catscandotcom

Från och med i år är Barnkonventionen lag i Sverige, samtidigt saknas det institutioner som ägnar sig åt barns kulturarv. Anna Sparrman ska i sitt kommande projekt undersöka det enda svenska arkiv som helt fokuserar på barns kulturarv i Sverige, Svenskt Barnbildarkiv. Projektet ska bland annat undersöka viken syn på barn som är rådande i arkivet när bilder kategoriseras, samt vilka bilder, och på vilka grunder, som digitaliseras. Foto Peter Modin

– Barn är på en och samma gång både den högst och lägst värderade grupp vi har i samhället. Barns egen kultur har ett egenvärde, de lämnar efter sig ett kulturarv som är värt att samla in, bevara och arkivera i sin egen rätt, säger Anna Sparrman, professor på Institutionen för Tema.

Utgångspunkten för projektet är FN:s Barnkonvention och det faktum att barn inte alltid själva kan driva sin rätt till yttrandefrihet och att få sin kultur tagen på allvar. 
Teoretiskt bedrivs projektet i skärningspunkten mellan kritiska kulturarvstudier, kritiska barnstudier och kritisk visuell kultur.

– Det är en vetenskapligt ny och banbrytande kombination, menar Anna Sparrman.  

Bidraget från Vetenskapsrådet till projektet, ”Barns kulturarv - arkivets visuella, röster” sträcker sig över 3,5 år och planeras vara klart 2024.
 

Relaterat innehåll

Pojke sitter vid fönster tillsammans med katt

Barnens rättigheter efter våld behöver stärkas

För barn som bor i skyddat boende efter att ha upplevt våld i hemmet blir det ofta svårt att träffa föräldern som utövat våld. Även barnens möjlighet att gå i skolan kan brista. Det visar ett projekt om att stärka barns rättigheter i skyddat boende.

Barn och förälder tillsammans framför en platta

Barnens skärmtid ökade under pandemin

Att barnen lagt mer tid på digitala medier under pandemin behöver nödvändigtvis inte vara dåligt. Vad de gör när de sitter framför skärmen spelar däremot stor roll, och om de har sällskap. Det visar en forskare vid Linköpings universitet.

Social kategorisering

5,8 miljoner kronor till forskning om familjehem

Ett forskningsprojekt vid LiU har tilldelats medel från Forte för att undersöka varför det är så svårt att hitta nya familjehem.

Senaste nytt från LiU

Per Frankelius och Karolina Muhrman på en åker framför en jordbruksmaskin.

Nationellt kunskapsnav för jordbrukets digitalisering hamnar på LiU

Jordbruksverket utser Linköpings universitet att ansvara för ett nytt nationellt kunskapsnav för digitalisering inom jordbruket. Projektet sträcker sig över 3 år och har en budget på 20 miljoner kronor.

LiU-professor bidrar till en ny ISO-standard i världen

Det finns hundratals definitioner av cirkulär ekonomi i världen, vilket skapar förvirring. LiU-forskning med professor Mattias Lindahl i spetsen, har bidragit till att en ny ISO-standard kan råda bot på detta.

Specialistkompetens med nytt masterprogram i socialt arbete

Med start hösten 2024 finns ett nytt masterprogram i socialt arbete på Campus Norrköping. Här förbereds studenter för att kunna arbeta med övergripande utvecklings- och förändringsprocesser och kvalificerade utredningar inom socialt arbete.