Jubileumsbok lyfter utmaningar med hållbar utveckling

I en ny antologi från Centrum för kommunstrategisk forskning, CKS, lyfts frågor om hållbar utveckling utifrån olika perspektiv. Boken är en del i uppmärksammandet av CKS 25-årsjubiléum 2022. 

Bild på människor på ett mingel i Zenit Den 10 mars 2022 hölls CKS jubileumskonferens på Campus Valla för att fira 25 år som centrumbildning. Konferensens tema var "Hållbar utveckling - att hantera komplexa utmaningar i lokalsamhället." Nu har CKS gett ut en jubileumsbok som utvecklar och fördjupar temat för konferensen.  Marie-Louise Elebring

I boken ”Kommunerna och hållbar utveckling – demokrati, välfärd och lokal utveckling” ger 14 forskare från CKS, Avdelningen för socialt arbete samt Tema teknik och social förändring sina bilder av hållbar utveckling utifrån kommunernas olika roller och ansvar för samhällsstrukturer och samhällsprocesser. I de olika kapitlen sammanfattas i flera fall forskning som har sträckt sig över många år.

Bild på Brita Hermelin, professor på CKS Foto Magnus Johansson – Det är utan tvekan så att den kontinuerliga verksamhet som CKS representerar har varit en helt grundläggande förutsättning för att kunna bidra med den kunskap som den här boken presenterar. Genom boken visar vi hur våra 25 år som centrumbildning har bidragit till en livskraftig struktur för fördjupad kommunstrategisk och regionstrategisk forskning, säger Brita Hermelin, professor i kulturgeografi på CKS och redaktör för jubileumsboken.

Boken följer de ramar som sattes upp för CKS jubileumskonferens som markerade starten på jubileumsåret 2022. Temat för konferensen var ”Hållbar utveckling – att hantera komplexa utmaningar i lokalsamhället”. Innehållet i boken utvecklar och fördjupar ämnen som diskuterades under konferensen på det temat.

Innehållet riktar fokus mot kommunstrategiska frågor i ett hållbarhetsperspektiv. I flera fall inbegriper diskussionerna även hur regionerna berörs och är drivande i insatser för hållbar utveckling. Boken ger en djupare förståelse för hur kommunerna och regionerna är huvudaktörer för en stor bredd av samhällsfunktioner och samhällsprocesser som till exempel demokrati, välfärd och lokal utveckling.

Kontakt

Relaterat innehåll

Fler nyheter från CKS

Senaste nytt från LiU