05 januari 2023

I en ny antologi från Centrum för kommunstrategisk forskning, CKS, lyfts frågor om hållbar utveckling utifrån olika perspektiv. Boken är en del i uppmärksammandet av CKS 25-årsjubiléum 2022. 

Bild på människor på ett mingel i Zenit Den 10 mars 2022 hölls CKS jubileumskonferens på Campus Valla för att fira 25 år som centrumbildning. Konferensens tema var "Hållbar utveckling - att hantera komplexa utmaningar i lokalsamhället." Nu har CKS gett ut en jubileumsbok som utvecklar och fördjupar temat för konferensen.  Marie-Louise Elebring

I boken ”Kommunerna och hållbar utveckling – demokrati, välfärd och lokal utveckling” ger 14 forskare från CKS, Avdelningen för socialt arbete samt Tema teknik och social förändring sina bilder av hållbar utveckling utifrån kommunernas olika roller och ansvar för samhällsstrukturer och samhällsprocesser. I de olika kapitlen sammanfattas i flera fall forskning som har sträckt sig över många år.

Bild på Brita Hermelin, professor på CKS Foto Magnus Johansson – Det är utan tvekan så att den kontinuerliga verksamhet som CKS representerar har varit en helt grundläggande förutsättning för att kunna bidra med den kunskap som den här boken presenterar. Genom boken visar vi hur våra 25 år som centrumbildning har bidragit till en livskraftig struktur för fördjupad kommunstrategisk och regionstrategisk forskning, säger Brita Hermelin, professor i kulturgeografi på CKS och redaktör för jubileumsboken.

Boken följer de ramar som sattes upp för CKS jubileumskonferens som markerade starten på jubileumsåret 2022. Temat för konferensen var ”Hållbar utveckling – att hantera komplexa utmaningar i lokalsamhället”. Innehållet i boken utvecklar och fördjupar ämnen som diskuterades under konferensen på det temat.

Innehållet riktar fokus mot kommunstrategiska frågor i ett hållbarhetsperspektiv. I flera fall inbegriper diskussionerna även hur regionerna berörs och är drivande i insatser för hållbar utveckling. Boken ger en djupare förståelse för hur kommunerna och regionerna är huvudaktörer för en stor bredd av samhällsfunktioner och samhällsprocesser som till exempel demokrati, välfärd och lokal utveckling.

Kontakt

Relaterat innehåll

Fler nyheter från CKS

Hand stoppar valsedel i låda.

Mer stöd för SD bland väljare i landsbygdsområden

De senaste valen har visat att stödet för Sverigedemokraterna (SD) har varit starkare på landsbygden än i städerna. Liknande mönster syns även i många andra länder i Europa och USA. Skillnaderna i stöd kan också finnas inom en och samma kommun.

Gissur Ó Erlingsson.

Extremt viktigt att kommunala beslutsprocesser fungerar rättssäkert

Gissur Erlingsson är professor inom statsvetenskap och har ett djupt engagemang i kommunforskning. Med fokus på demokrati och demokratiska processer återkommer han ofta till några ledord samverkan, legitimitet, opartisk, rättssäkerhet och korruption.

bild på ett snötäckt landskap och en brun stuga

Ny bok om samhällsplanering för landsbygdsutveckling

Det finns en bild av landsbygden som en homogen, idyllisk plats som samtidigt är lite omodern och inte förändringsbenägen. Med boken ”Hållbar samhällsplanering för landsbygden” vill forskare bidra till att sprida en mer nyanserad bild av landsbygden.

Senaste nytt från LiU

Porträtt av professor Gustav Tinghög.

Forskare överskattar sin egen hederlighet

Den genomsnittlige forskaren tycker sig vara bättre än kollegorna på att följa god forskningssed. De tycker även att det egna forskningsfältet är bättre än andra. Det visar en studie som forskare vid Linköpings universitet gjort.

Deras projekt måste hålla för en rymdfärd

Swedish space corporation gav LiU-studenterna drömuppdraget: Utveckla en trycksäker apparat. Som innehåller ett experiment. Och som ska skjutas ut i rymden.

Porträtt på professor Zoran Slavnic.

Bosniska flyktingar klarade sig trots ovisshet

Två grupper flydde i omgångar från kriget i Bosnien. Den ena fick snabbt permanent uppehållstillstånd i Sverige medan den andra fick leva i ovisshet. Nu har forskare vid LiU undersökt vad det fick för följder. Resultatet är oväntat.