Utbildningar på grund- och masternivå vid Tekniska högskolan

Vi erbjuder 17 civilingenjörsprogram, sex högskoleingenjörsprogram och 12 kandidatprogram, samt förberedande utbildningar. På masternivå finns 18 olika program, varav 16 internationella.

Grupp av elever som besöker Öppet hus-mässan

Grundutbildningar

Civilingenjörsprogram 300 hp

Högskoleingenjörsprogram 180 hp

Kandidatprogram 180 hp

Masterutbildningar

Svenska masterprogram 120 hp

Internationella masterprogram 120 hp

Förberedande utbildningar

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet