Utbildningar på grund- och masternivå vid Tekniska högskolan

Vi har 17 civilingenjörsprogram, sex högskoleingenjörsprogram och 12 kandidatprogram, samt förberedande utbildningar. På masternivå finns 17 olika program, varav 15 internationella.

Grupp av elever som besöker Öppet hus-mässan

Grundutbildningar

Civilingenjörsprogram 300 hp

Högskoleingenjörsprogram 180 hp

Kandidatprogram 180 hp

Masterutbildningar

Svenska masterprogram 120 hp

Internationella masterprogram 120 hp

Förberedande utbildningar

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet