Vi erbjuder 16 civilingenjörsprogram, fem högskoleingenjörsprogram och 12 kandidatprogram, samt förberedande utbildningar. På masternivå finns 18 olika program.

Grupp av elever som besöker Öppet hus-mässan

Grundutbildningar

Civilingenjörsprogram 300 hp

Högskoleingenjörsprogram 180 hp

Kandidatprogram 180 hp

 

Masterutbildningar

Svenska masterprogram 120 hp

Internationella masterprogram 120 hp

 

Förberedande utbildningar

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet