17 december 2021

Energimyndigheten har beviljat 6 miljoner kronor till ett nytt fyrårigt forskningsprojekt om biogas. Inom ramen för projektet kommer biogasaktörer tillsammans med forskare ta fram scenarier för att nå nationella mål om biogasproduktion.

Biogasanläggningen i Lidköping.
Biogasanläggningen i Lidköping.

Jag är jätteglad att vara en del av projektet. Att utforma projektet tillsammans med kollegor på universitetet och aktörer inom biogasbranschen gör att forskningen verkligen blir tillämpnings- och användningsbar, berättar Wisdom Kanda, universitetslektor vid avdelningen Industriell miljöteknik.

I "Biogasmarknads utredningen" som beställdes av Regeringen under 2019 fastslogs möjligheterna för den svenska biogasbranschen att öka biogasproduktionen från dagens 2 TWh till 10 TWh fram till 2030. Detta har riksdagen nu följt upp med att införa stöd på 500 miljoner kronor för produktion av biogas i budgeten för 2022. För budgeten 2023 respektive 2024 anges 700 miljoner kronor till anslaget.

Biogas ses som en viktig resurs för att stödja en omställning mot en cirkulär ekonomi med minskad klimatpåverkan. Trots att både utbudet och efterfrågan på biogas har ökat kraftigt under det senaste decenniet i Sverige, har tillväxten av den inhemska produktionen avstannat de senaste åren. 

Vi ska undersöka hur det är möjligt att nå nationella mål om en femfaldig ökning av biogasproduktionen fram till 2030, säger Thomas Magnusson, professor vid avdelningen Projekt Innovationer och entreprenörskap och projektledare. 

Projektet kommer genomföras i nära samverkan med biogasaktörer för att tillsammans beskriva faktorer som möjliggör men även hindrar att uppnå detta mål.

Vi kommer att använda sociotekniska scenarier för att analysera biogasens roll i det framtida svenska energisystemet, säger Wisdom Kanda. Scenarios är en användbar teknik för att undersöka och diskutera alternativa framtida strategier, politiska initiativ och tekniska lösningar.

Scandinavian Biogas, energibolaget Gasum och Scania Group är samarbetspartner i projektet. Genom att involvera olika viktiga aktörer bidrar projektet till ökad förståelse om att ingen enskild aktör har full kontroll över alla faktorer, och att alla är ömsesidigt beroende av vidareutveckling och tillväxt av det svenska biogasekosystemet.

Jag tycker att detta ska bli otroligt spännande. Vi har en stor potential för biogasproduktion som inte är utnyttjad i Sverige, och den kommer att spela en nyckelroll i den gröna omställningen, säger Johan Englund ansvarig för samhällsfrågor på Gasum i Sverige.

 

Kontakt

Relaterat innehåll om biogas

Svart bil tankas med biogas.

Biogas Solutions Research Center

BSRC är ett nationellt kompetenscentrum för biogasforskning som administreras av LiU. Det är en bas för utvecklingen av innovativa och resurseffektiva biogaslösningar ofta med positiva, lokala och regionala effekter på miljö och ekonomi

Liten båt på flod i Amazonas.

Hållbar förvaltning av Amazonas skogar

Projektet utforskar hur olika förvaltningsstrategier påverkar både gasutsläpp samt trädens och den närliggande jordens assimilation inom Amazonasregionen.

Foto på kvinnlig forskarstuderande i sitt kontor.

Biogas i Brasilien en resurs som inte används

Brasilien har en betydande kapacitet att producera biogas från organiskt avfall. Men den har ännu inte realiserats. Hanna Zanatta har studerat samhällspolitiska aspekter som påverkar införandet av biogassystem.

Organisation

Senaste nytt från LiU

Tre personer i labbrock står och pratar.

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Med bättre neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor bli högre. Den förbättrade spegeln har LiU-forskare utvecklat genom att belägga en kiselplatta med tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid.

Ensamt barn i silhuett.

Riktlinjer saknas kring barn som utsatts för sexövergrepp

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hälsovård och behandling. Ett av dem är Sverige. Det visar en studie som gjorts vid Linköpings universitet.

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.