17 december 2021

Energimyndigheten har beviljat 6 miljoner kronor till ett nytt fyrårigt forskningsprojekt om biogas. Inom ramen för projektet kommer biogasaktörer tillsammans med forskare ta fram scenarier för att nå nationella mål om biogasproduktion.

Biogasanläggningen i Lidköping.
Biogasanläggningen i Lidköping.

Jag är jätteglad att vara en del av projektet. Att utforma projektet tillsammans med kollegor på universitetet och aktörer inom biogasbranschen gör att forskningen verkligen blir tillämpnings- och användningsbar, berättar Wisdom Kanda, universitetslektor vid avdelningen Industriell miljöteknik.

I "Biogasmarknads utredningen" som beställdes av Regeringen under 2019 fastslogs möjligheterna för den svenska biogasbranschen att öka biogasproduktionen från dagens 2 TWh till 10 TWh fram till 2030. Detta har riksdagen nu följt upp med att införa stöd på 500 miljoner kronor för produktion av biogas i budgeten för 2022. För budgeten 2023 respektive 2024 anges 700 miljoner kronor till anslaget.

Biogas ses som en viktig resurs för att stödja en omställning mot en cirkulär ekonomi med minskad klimatpåverkan. Trots att både utbudet och efterfrågan på biogas har ökat kraftigt under det senaste decenniet i Sverige, har tillväxten av den inhemska produktionen avstannat de senaste åren. 

Vi ska undersöka hur det är möjligt att nå nationella mål om en femfaldig ökning av biogasproduktionen fram till 2030, säger Thomas Magnusson, professor vid avdelningen Projekt Innovationer och entreprenörskap och projektledare. 

Projektet kommer genomföras i nära samverkan med biogasaktörer för att tillsammans beskriva faktorer som möjliggör men även hindrar att uppnå detta mål.

Vi kommer att använda sociotekniska scenarier för att analysera biogasens roll i det framtida svenska energisystemet, säger Wisdom Kanda. Scenarios är en användbar teknik för att undersöka och diskutera alternativa framtida strategier, politiska initiativ och tekniska lösningar.

Scandinavian Biogas, energibolaget Gasum och Scania Group är samarbetspartner i projektet. Genom att involvera olika viktiga aktörer bidrar projektet till ökad förståelse om att ingen enskild aktör har full kontroll över alla faktorer, och att alla är ömsesidigt beroende av vidareutveckling och tillväxt av det svenska biogasekosystemet.

Jag tycker att detta ska bli otroligt spännande. Vi har en stor potential för biogasproduktion som inte är utnyttjad i Sverige, och den kommer att spela en nyckelroll i den gröna omställningen, säger Johan Englund ansvarig för samhällsfrågor på Gasum i Sverige.

 

Kontakt

Relaterat innehåll om biogas

Konferensmiljö med föreläsare och mingel

Behovet av biogas diskuterades på konferens

På Biogas Solutions Research Centres sommarkonferens i Linköping deltog ett 80-tal representanter från akademin, industrin och offentlig verksamhet.

Liten båt på flod i Amazonas.

Hållbar förvaltning av Amazonas skogar

Projektet utforskar hur olika förvaltningsstrategier påverkar både gasutsläpp samt trädens och den närliggande jordens assimilation inom Amazonasregionen.

Virtuella världar: digital teknik i styrning av klimat och biologisk mångfald

Virtuella världar undersöker digitala teknikers roll i styrning av frågor om klimatförändringar och biologisk mångfald. Programmet granskar hur tekniken kan förbättra miljöstyrning och inkludera lokal kunskap för hållbar utveckling.

Organisation

Senaste nytt från LiU

En man i kostym håller en grön växt i handen.

LiU med i megastudie om klimatbeteende

Vilket är bästa sättet att få oss människor att bete oss mer klimatvänligt? Forskare vid Linköpings universitet och Karolinska institutet har bidragit till en världsomspännande studie för att ta reda på det.

LiU-flaggor framför Kårallen på Campus Valla.

Distanskurser ökar mest när antagningen till hösten är klar

Det första antagningsbeskedet är här. LiU fortsätter att locka studenter och framför allt antagningen till fristående kurser och utbildningar på distans har ökat sedan tidigare år.

Möjligt att förutse nervskador av cancerbehandling

Många kvinnor som behandlats för bröstcancer med en typ av cytostatika, taxaner, får ofta biverkningar på nervsystemet. Nu har forskare vid LiU utvecklat ett verktyg som kan förutsäga hur stor risken är för den enskilda individen.