Agtech 2030

Agtech2030

Initiativet Agtech 2030 syftar till att etablera en innovationsmiljö för morgondagens lantbruk, med fokus på sensorer, digitalteknik, AI och sakernas internet.

Initiativet Agtech 2030, som ska bidra till att göra Sverige världsledande inom utvalda jordbruksteknologiområden, har utsetts till ett Vinnväxt-program. Tidsplanen är 10 år och den planerade budgeten ligger i nivån 200 miljoner kronor. Bakom initiativet finns ca 20 olika organisationer, däribland Region Östergötland, Hushållningssällskapet och Vreta Kluster. Linköpings universitet och institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) är initiativets värdorganisation.

Syftet är att skapa en inkluderande innovationsmiljö som genererar betydande teknik-, affärs- och kompetensutveckling samt ny kunskap inom lantbruksteknik. Fokus är nya koncept baserade på t.ex. sensorer, digitalteknik och mekanik men också på nya samarbeten och sätt att göra affärer. 
 

Följ oss på sociala medier Visa/dölj innehåll

Facebook @agtech2030

Linkedin @agtech2030

 

Nyheter Visa/dölj innehåll

Projekt inom Agtech 2030 Visa/dölj innehåll

Avslutade projekt Visa/dölj innehåll

Inom Agtech 2030 pågår en mängd olika projekt som syftar till att etablera en innovationsmiljö för morgondagens lantbruk. Här listar vi avslutade projekt. Listan kommer att fyllas på inom kort.

Från Gräsrotsidé till Innovationsidé, del 1 (Cilla Krantz, Agro Sörmland) 

Från Lastväxlare med flygteknik (Magnus Landberg, Saab)

Rapsbagge - detektering och bekämpning (Johanna Orsholm, Linköpings universitet)

Aktuellt Visa/dölj innehåll

Elmia Lantbruk Innovation Award

Elmia Lantbruk Innovation Award är utmärkelsen som lyfter ny och innovativ teknik inom jordbruk och animalieproduktion. Goda idéer tar det svenska lantbruket framåt. Produkterna får inte bara extra uppmärksamhet på marknaden, de ger också inspiration till fortsatt utveckling av branschen. Utmärkelsen sätter också fokus på innovationer och framtida möjligheter inom lantbruket.

Är du nästa vinnare av Elmia AB Lantbruk Innovation Award 2022?
Nu är det återigen dags att hitta de innovativa idéerna som tar det svenska lantbruket framåt. Har du eller ditt företag en briljant innovation? Anmäl ditt bidrag senast 28 februari.

Det digitala racet

Det pågår ett digitalt race i branschen, och det gäller att hänga med för att inte hamna efter. Ytterst handlar det om ökad konkurrenskraft. Kan vi alla bli vinnare? Innovationshubben Agrihub Sweden verkar för ökad digitalisering och innovation inom jordbruk och småskalig livsmedelsförädling. 

Agtech 2030 är en del av innovationshubben Agrihub Sweden, som i höst ska skicka in sin ansökan till EU om att få bli en EDIH (European Digtial Innovation Hub) inom lantbruk i Sverige.

Svensk-norsk Agtech-konferens 2020

Den 21-23 oktober 2020 arrangerades konferensen AgTech 2020.  Ett svensk-norskt samarbete mellan AgTech Norway och Norges forskningsråd, Innovasjon Norge, Norwegian Society of Electrical- and Automatic Control (NFEA) och Norsk Landbrukssamvirke.

Svenska partners var Agtech 2030 och RISE.  Per Frankelius deltog som representant för Agtech 2030 och Jonas Engström representerade RISE.

Läs mer om konferensen här.

Agtech 2030s Agritechnicaspan

Väderstads silvermedalj

Helene Oscarsson stannar till invid Väderstads silvermedalj och berättar lite om den samt ger några av sina reflektioner kring årets Agritechnica.

Monterdesign på Agritechnica

I den här filmen reflekterar Agtech 2030s styrelseordförande, Lena Philipson, över monterdesignen på Agritechnica.

Ett besök i John Deeres framtidsmonter

På årets Agritechnica hade John Deere satsat hårt på en framtidsmonter där de visade fullskaleprototyper på framtida maskinkoncept. Ett sådant är deras eldrivna robottraktor.

Vissa innovationer är långlivade

I den här filmen filosoferar Per Frankelius över innovationers livslängd. Knivarna som används i skärborden på dagens tröskor är en innovation som hängt med sedan slutet på 1700-talet!

Teknologi, agronomi och ekonomi

Per Frankelius berättar om Naïos robotar för vin-, sallads- och majsodling.

De appstyrda robotarna är framtidens lantarbetare

Fredrik berättar om de nya tekniksprången i digitaliseringens spår och om appstyrda robotar som framtidens jordbruksarbetare.

En skitviktig film

Uno Wennergren berättar om cirkulär gödselhantering som sluter kretsloppet.

Vetenskapsradion På djupet

Fredrik Gustafsson blev intervjuad av Vetenskapsradion i avsnittet om Jakten på tjuvjägarna, som sändes den 11 februari 2020.

Du hittar avsnittet på Sveriges Radios webbplats.

Kickoff Agtech 2030

Agtech 2030 har firat satsningen på digital teknik och lantbruk med med kick off. Vinnova delade ut Vinnväxt-statyetten som tecken på den tioåriga finansiering som ska bidra till framtidens lantbruk.

Vision Visa/dölj innehåll

År 2030 är Östergötland med angränsande områden en av världens mest framstående regioner inom jordbruksteknologi – agtech. Regionen utmärker sig genom att locka en hög andel globala investeringar inom jordbruksrelaterad teknologi, ett framgångsrikt nyföretagande, tillämpad spetsforskning i täta nätverk mellan forskningsinstitutioner och näringsliv, storsatsande techföretag med internationella framgångar, högteknologiska och högavkastande jordbruksföretag som genom användning av disruptiv teknologi och nya affärsmodeller bidrar till att lösa globala hållbarhetsmål – samt en offentlig sektor som genom framsynt agerande påskyndar innovationer och bidrar till hållbar utveckling. Visionen inkluderar nya sätt att förädla spannmålsprodukter (nära primärproduktionen) liksom teknologisk korskoppling med t.ex. skogsbranschen.

Visionen uppnås genom att skapa en unik, stark, inkluderande och jämställd innovationsmiljö som lyckas samla resurser och kompetenser som speglar ett flertal regionalt utpräglade styrkor. Östergötland är en gynnsam plattform i kraft av sin position som en av Sveriges starkaste jordbruksregioner i kombination med regionens tyngd inom forskning om innovation, teknik, hållbar utveckling och management samt genom industriell kapacitet.

Publikationer Visa/dölj innehåll

Kontaktpersoner Visa/dölj innehåll