Agtech 2030

Initiativet Agtech 2030 syftar till att etablera en innovationsmiljö för morgondagens lantbruk, med fokus på sensorer, digitalteknik, AI och sakernas internet.

Initiativet Agtech 2030, som ska bidra till att göra Sverige världsledande inom utvalda jordbruksteknologiområden, har utsetts till ett Vinnväxt-program. Tidsplanen är 10 år och den planerade budgeten ligger i nivån 200 miljoner kronor. Bakom initiativet finns ca 20 olika organisationer, däribland Region Östergötland, Hushållningssällskapet och Vreta Kluster. Linköpings universitet och institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) är initiativets värdorganisation.

Syftet är att skapa en inkluderande innovationsmiljö som genererar betydande teknik-, affärs- och kompetensutveckling samt ny kunskap inom lantbruksteknik. Fokus är nya koncept baserade på t.ex. sensorer, digitalteknik och mekanik men också på nya samarbeten och sätt att göra affärer. 
 

Inspirerande seminarieserie "Säker digitalisering för lantbruket" Visa/dölj innehåll

Kostnadsfri seminarieserie

En kostnadsfri seminarieserie som riktar sig till dig som är del av hela lantbrukskedjan och som är intresserad av branschen. Lyssna och ställ frågor till föreläsare och experter inom området. 

Fem fredagar i följd med start fredagen den 15 oktober mellan klockan 10-12. Begränsat antal platser, så passa på att säkra din plats redan nu.

Tillfälle 1.
Fredag 15 oktober – Påverkan och ansvar i vår digitala värld
Tema: Digitalteknikens möjligheter och vad som händer i omvärlden
Frågeställning: Vad innebär säker digitalisering (innebörd, påverkan och ansvar)? Vilka hot och risker finns det? Omvärldsanalys. Vilka möjlighet ger det lantbruket?
Kl. 10.00–12.00 Föreläsare: Säpo, Sectra, Linköpings universitet (Agtech 2030)

Tillfälle 2. Fredag 22 oktober – Skydda din verksamhets tillgångar
Tema: Kommunikation och infrastruktur
Frågeställning: Hur bygger vi ett robust och säkert lantbruk i hela kedjan och drar nytta av teknikens möjligheter? Hur säkras kommunikationsvägarna?
Kl. 10.00- 12.00 Föreläser: Cygate, Väderstad, Nixu
 
Tillfälle 3. Fredag 29 oktober – Säkerställ din verksamhets värde och tillväxt
Tema: Riskhantering/ Riskanalys
Frågeställning: Kärnan i säker digitalisering. Sekretess, integritet, tillgänglighet och spårbarhet. Riskanalys kring din affär. Hur förebygger vi ett driftstopp och även investerar i rätt teknik för bästa effekt?
Kl. 10.00 – 12.00 Föreläsare: Sylog, Knowit, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Tillfälle 4. Fredag 5 november - Säkra upp hela processen
Tema: Lagkrav och datahantering.
Frågeställning: Vad följer av lag och vilka frågor bör regleras i avtal? Vem äger och har rätt till minn data? Vart går gränsen för privat och offentlig data och vilka risker finns det?Kl. 10.00 – 12.00 Föreläsare: Advokatfirman Delphi, Lantmännen, Erik Zalitis – IT Säkerhetspodden

Tillfälle 5. Fredag 12 november – Hållbar och säker digitalisering
Tema: Verksamhet och gård
Frågeställning: Säkert- lönsamt och effektivt med hjälp av digitalisering och samverkan. Hur gör man i praktiken och hur får in det som en självklarhet i bolagets årshjul?
Kl. 10.00 – 12.00 Föreläsare: Teknikföretagen, Blackert lantbruk


Välkommen med din anmälan

Ladda ner rapporten "Säker digitalisering för lantbruket" 

NyheterVisa/dölj innehåll

Följ oss på sociala medierVisa/dölj innehåll

Facebook @agtech2030

Linkedin @agtech2030

 

AktuelltVisa/dölj innehåll

Det digitala racet

Det pågår ett digitalt race i branschen, och det gäller att hänga med för att inte hamna efter. Ytterst handlar det om ökad konkurrenskraft. Kan vi alla bli vinnare? Innovationshubben Agrihub Sweden verkar för ökad digitalisering och innovation inom jordbruk och småskalig livsmedelsförädling. 

Agtech 2030 är en del av innovationshubben Agrihub Sweden, som i höst ska skicka in sin ansökan till EU om att få bli en EDIH (European Digtial Innovation Hub) inom lantbruk i Sverige.

Svensk-norsk Agtech-konferens 2020

Den 21-23 oktober 2020 arrangerades konferensen AgTech 2020.  Ett svensk-norskt samarbete mellan AgTech Norway och Norges forskningsråd, Innovasjon Norge, Norwegian Society of Electrical- and Automatic Control (NFEA) och Norsk Landbrukssamvirke.

Svenska partners var Agtech 2030 och RISE.  Per Frankelius deltog som representant för Agtech 2030 och Jonas Engström representerade RISE.

Läs mer om konferensen här.

Premiär för presentationsfilm om Agtech 2030 på Lunchklubben

Den 9 september deltog Charlotte Norrman och Per Frankelius på Lunchklubben och presenterade det senaste från Agtech 2030. Lunchklubben är en mötesplats för näringsliv och samhälle med fokus på aktuell forskning som arrangeras i samverkan mellan LiU, Linköpings Science Park och Region Östergötland.
Under seminariet visades för första gången en presentationsfilm för Agtech 2030. Filmen går nu att se i efterhand här bredvid eller direkt på Vreta Klusters Youtube.

Agtech 2030 och SmartAgri på Elmiadalen 2020

Elmiadalen, som gick av stapeln under två dagar i juni, skapades som ett nytt och kreativt alternativ till Almedalen i coronans spår. Agtech 2030 och SmartAgri slog sina påsar samman och arrangerade seminariet ”Smart agtech minskar vår sårbarhet”.

Läs mer om seminariet här.

Agtech 2030s Agritechnicaspan

Väderstads silvermedalj

Helene Oscarsson stannar till invid Väderstads silvermedalj och berättar lite om den samt ger några av sina reflektioner kring årets Agritechnica.

Agri Future Lab

Charlotte Norrman besöker Agritechnicas Agri future lab. Där finns startups av olika slag och majoriteten av dem är sysselsatta med olika digitaliseringslösningar.

Allt från management system och övervakningssystem för djur och gröda till börser och handelsplatser.

Monterdesign på Agritechnica

I den här filmen reflekterar Agtech 2030s styrelseordförande, Lena Philipson, över monterdesignen på Agritechnica.

Ett besök i John Deeres framtidsmonter

På årets Agritechnica hade John Deere satsat hårt på en framtidsmonter där de visade fullskaleprototyper på framtida maskinkoncept. Ett sådant är deras eldrivna robottraktor.

Vissa innovationer är långlivade

I den här filmen filosoferar Per Frankelius över innovationers livslängd. Knivarna som används i skärborden på dagens tröskor är en innovation som hängt med sedan slutet på 1700-talet!

Teknologi, agronomi och ekonomi

Per Frankelius berättar om Naïos robotar för vin-, sallads- och majsodling.

De appstyrda robotarna är framtidens lantarbetare

Fredrik berättar om de nya tekniksprången i digitaliseringens spår och om appstyrda robotar som framtidens jordbruksarbetare.

En skitviktig film

Uno Wennergren berättar om cirkulär gödselhantering som sluter kretsloppet.

Vetenskapsradion På djupet

Fredrik Gustafsson blev intervjuad av Vetenskapsradion i avsnittet om Jakten på tjuvjägarna, som sändes den 11 februari 2020.

Du hittar avsnittet på Sveriges Radios webbplats.

Kickoff Agtech 2030

Agtech 2030 har firat satsningen på digital teknik och lantbruk med med kick off. Vinnova delade ut Vinnväxt-statyetten som tecken på den tioåriga finansiering som ska bidra till framtidens lantbruk.

Agtech 2030 i bilderVisa/dölj innehåll

Lantbruket är på väg in i en ny era, där digitalteknik, artificiell intelligens och big data är lika viktigt som agronomi och klassisk teknik.

Hur ska en lantbrukare eller representant för ett lantbruksmaskinföretag hantera den allt ökande komplexiteten? Behövs helt nya koncept?

Uno Wennergren, professor i teoretisk biologi, kommer tillsammans med professor Fredrik Gustafsson att säkerställa att Agtech 2030 håller högsta vetenskapliga klass. Wennergren har bl.a. forskat om transporter och logistik inom lantbruket i Europa och USA.

Fredrik Gustafsson, professor och specialist på sensorer, kommer tillsammans med professor Uno Wennergren att säkerställa att Agtech 2030 håller högsta vetenskapliga klass. Gustafsson har bl.a. forskat om hur man med smart teknik kan hindra noshörningar från tjuvjakt.

Charlotte Norrman, som är entreprenörskapsforskare, och Per Frankelius, innovationsforskare, tillhör båda det team som leder Agtech 2030. Tillsammans har de bland annat skrivit en lärobok i marknadsföring och en bok om uppfinningsdriven innovation. Förutom detta har de tillsammans utvecklat verktyg för affärsutveckling i de gröna näringarna.

”Under lång tid har Vreta Kluster arbetat för att sammanföra akademin och näringsliv för att generera tillväxt och utveckling i den gröna sektorn. Genom Agtech 2030 får vi nu chansen att växla upp detta till nya höjder”, säger Helene Oscarsson, vd i Vreta Kluster.

Katarina Wiklund, vd i Hushållningssällskapet Östergötland, är en av de partner inom Agtech 2030 som kommer att fokusera på testplattformar för nya smarta koncept.

Magnus Börjesson, ordförande i företagsföreningen AgroÖst tillika lantbrukare på Högåsa gård, har i flera år varit drivande i det maskineri som nu formerar Agtech 2030.

Ulrik Lovang på Lovang Lantbrukskonsult, också partner i Agtech 2030, är en erfaren rådgivare inom lantbruk och har ett stort nätverk av skickliga lantbrukare i sitt nätverk

Projekt inom Agtech 2030Visa/dölj innehåll

PublikationerVisa/dölj innehåll

VisionVisa/dölj innehåll

År 2030 är Östergötland med angränsande områden en av världens mest framstående regioner inom jordbruksteknologi – agtech. Regionen utmärker sig genom att locka en hög andel globala investeringar inom jordbruksrelaterad teknologi, ett framgångsrikt nyföretagande, tillämpad spetsforskning i täta nätverk mellan forskningsinstitutioner och näringsliv, storsatsande techföretag med internationella framgångar, högteknologiska och högavkastande jordbruksföretag som genom användning av disruptiv teknologi och nya affärsmodeller bidrar till att lösa globala hållbarhetsmål – samt en offentlig sektor som genom framsynt agerande påskyndar innovationer och bidrar till hållbar utveckling. Visionen inkluderar nya sätt att förädla spannmålsprodukter (nära primärproduktionen) liksom teknologisk korskoppling med t.ex. skogsbranschen.

Visionen uppnås genom att skapa en unik, stark, inkluderande och jämställd innovationsmiljö som lyckas samla resurser och kompetenser som speglar ett flertal regionalt utpräglade styrkor. Östergötland är en gynnsam plattform i kraft av sin position som en av Sveriges starkaste jordbruksregioner i kombination med regionens tyngd inom forskning om innovation, teknik, hållbar utveckling och management samt genom industriell kapacitet.

KontaktpersonerVisa/dölj innehåll

Relaterad forskningVisa/dölj innehåll