Agtech 2030

Initiativet Agtech 2030 syftar till att etablera en innovationsmiljö för morgondagens lantbruk, med fokus på sensorer, digitalteknik, AI och sakernas internet.

Initiativet Agtech 2030, som ska bidra till att göra Sverige världsledande inom utvalda jordbruksteknologiområden, har utsetts till ett Vinnväxt-program. Tidsplanen är 10 år och den planerade budgeten ligger i nivån 200 miljoner kronor. Bakom initiativet finns ca 20 olika organisationer, däribland Region Östergötland, Hushållningssällskapet och Vreta Kluster.

Syftet är att skapa en inkluderande innovationsmiljö som genererar betydande teknik-, affärs- och kompetensutveckling samt ny kunskap inom lantbruksteknik. Fokus är nya koncept baserade på t.ex. sensorer, digitalteknik och mekanik men också på nya samarbeten och sätt att göra affärer. 
 

Aktuellt
Visa/dölj innehåll

Styrelsen på plats

Nu har styrelsen i Agtech 2030 haft sitt konstituerande styrelsemöte. Styrelsen utgörs av Per-Olof Brehmer, LiU, Lena Philipsson, Vreta Kluster (ordförande), Anders Carlsson, Visual Sweden, Martin Tollén, Region Östergötland, Karola Reuterström, AgroÖst och Peter Borring, LRF (vice ordförande). Mötet hölls på Kolmårdens djurpark.

 

Borgeby 2019

Under Borgeby Fältdagar 26-27 juni 2019 kommer Agtech 2030 ha en monter (S55 i stortältet) samt troligen även arrangera ett föredrag på temat bevattning och affärsmodeller. Temat för Borgeby Fältdagar detta år är vatten. Fokusgröda är potatis.

Läs mer här

 

 

Almedalen 2019

Agtech 2030 är på plats i Almedalen i samarbete med East Sweden. Vi kommer att ha ett seminarium måndag den 1 juli med rubriken ”Robotar, sensorer och satelliter – så ser matproduktionen ut 2030”. Medverkar gör bland andra Jenny Gustafsson, Saab Ventures, Charlotte Elander, Energifabriken, Helene Oscarsson, Vreta Kluster, Betty Malmberg (M), riksdagsledamot, agronom och Per Frankelius, Linköpings universitet. På kvällen samma dag blir det mingelafton.

Agtech 2030 på mindre än fem minuter

Lär dig mer om Vinnväxtinitiativet Agtech 2030.

Kickoff Agtech 2030

Agtech 2030 har firat satsningen på digital teknik och lantbruk med med kick off. Vinnova delade ut Vinnväxt-statyetten som tecken på den tioåriga finansiering som ska bidra till framtidens lantbruk.

Agtech 2030 i bilder
Visa/dölj innehåll

Lantbruket är på väg in i en ny era, där digitalteknik, artificiell intelligens och big data är lika viktigt som agronomi och klassisk teknik.

Hur ska en lantbrukare eller representant för ett lantbruksmaskinföretag hantera den allt ökande komplexiteten? Behövs helt nya koncept?

Uno Wennergren, professor i teoretisk biologi, kommer tillsammans med professor Fredrik Gustafsson att säkerställa att Agtech 2030 håller högsta vetenskapliga klass. Wennergren har bl.a. forskat om transporter och logistik inom lantbruket i Europa och USA.

Fredrik Gustafsson, professor och specialist på sensorer, kommer tillsammans med professor Uno Wennergren att säkerställa att Agtech 2030 håller högsta vetenskapliga klass. Gustafsson har bl.a. forskat om hur man med smart teknik kan hindra noshörningar från tjuvjakt.

Charlotte Norrman, som är entreprenörskapsforskare, och Per Frankelius, innovationsforskare, tillhör båda det team som leder Agtech 2030. Tillsammans har de bland annat skrivit en lärobok i marknadsföring och en bok om uppfinningsdriven innovation. Förutom detta har de tillsammans utvecklat verktyg för affärsutveckling i de gröna näringarna.

”Under lång tid har Vreta Kluster arbetat för att sammanföra akademin och näringsliv för att generera tillväxt och utveckling i den gröna sektorn. Genom Agtech 2030 får vi nu chansen att växla upp detta till nya höjder”, säger Helene Oscarsson, vd i Vreta Kluster.

Katarina Wiklund, vd i Hushållningssällskapet Östergötland, är en av de partner inom Agtech 2030 som kommer att fokusera på testplattformar för nya smarta koncept.

Magnus Börjesson, ordförande i företagsföreningen AgroÖst tillika lantbrukare på Högåsa gård, har i flera år varit drivande i det maskineri som nu formerar Agtech 2030.

Ulrik Lovang på Lovang Lantbrukskonsult, också partner i Agtech 2030, är en erfaren rådgivare inom lantbruk och har ett stort nätverk av skickliga lantbrukare i sitt nätverk

Vision
Visa/dölj innehåll

År 2030 är Östergötland med angränsande områden en av världens mest framstående regioner inom jordbruksteknologi – agtech. Regionen utmärker sig genom att locka en hög andel globala investeringar inom jordbruksrelaterad teknologi, ett framgångsrikt nyföretagande, tillämpad spetsforskning i täta nätverk mellan forskningsinstitutioner och näringsliv, storsatsande techföretag med internationella framgångar, högteknologiska och högavkastande jordbruksföretag som genom användning av disruptiv teknologi och nya affärsmodeller bidrar till att lösa globala hållbarhetsmål – samt en offentlig sektor som genom framsynt agerande påskyndar innovationer och bidrar till hållbar utveckling. Visionen inkluderar nya sätt att förädla spannmålsprodukter (nära primärproduktionen) liksom teknologisk korskoppling med t.ex. skogsbranschen.

Visionen uppnås genom att skapa en unik, stark, inkluderande och jämställd innovationsmiljö som lyckas samla resurser och kompetenser som speglar ett flertal regionalt utpräglade styrkor. Östergötland är en gynnsam plattform i kraft av sin position som en av Sveriges starkaste jordbruksregioner i kombination med regionens tyngd inom forskning om innovation, teknik, hållbar utveckling och management samt genom industriell kapacitet.

Kontaktpersoner
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Styrelsen på plats

Nu har styrelsen i Agtech 2030 haft sitt konstituerande styrelsemöte. Styrelsen utgörs av Per-Olof Brehmer, LiU, Lena Philipsson, Vreta Kluster (ordförande), Anders Carlsson, Visual Sweden, Martin Tollén, Region Östergötland, Karola Reuterström, AgroÖst och Peter Borring, LRF (vice ordförande). Mötet hölls på Kolmårdens djurpark.

Östergötland ska bli världsledande i modernt lantbruk

Agtech 2030 är en satsning som ska göra Östergötland världsledande för ny teknik inom lantbruket. Och för några veckor sedan blev det klart att projektet får nu statliga forskningspengar från Vinnova.

Se Sveriges Televisions inslag om Agtech 2030.

Relaterad forskning
Visa/dölj innehåll