Agtech 2030

Initiativet Agtech 2030 syftar till att etablera en innovationsmiljö för morgondagens lantbruk, med fokus på sensorer, digitalteknik, AI och sakernas internet.

Initiativet Agtech 2030, som ska bidra till att göra Sverige världsledande inom utvalda jordbruksteknologiområden, har utsetts till ett Vinnväxt-program. Tidsplanen är 10 år och den planerade budgeten ligger i nivån 200 miljoner kronor. Bakom initiativet finns ca 20 olika organisationer, däribland Region Östergötland, Hushållningssällskapet och Vreta Kluster. Linköpings universitet och institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) är initiativets värdorganisation.

Syftet är att skapa en inkluderande innovationsmiljö som genererar betydande teknik-, affärs- och kompetensutveckling samt ny kunskap inom lantbruksteknik. Fokus är nya koncept baserade på t.ex. sensorer, digitalteknik och mekanik men också på nya samarbeten och sätt att göra affärer. 
 

Agtech 2030s Agritechnicaspan
Visa/dölj innehåll

Väderstads silvermedalj

Helene Oscarsson stannar till invid Väderstads silvernedalj och berättar lite om den samt ger några av sina reflektioner kring årets Agritechnica.

Agri Future Lab

Charlotte Norrman besöker Agritechnicas Agri future lab. Där finns startups av olika slag och majoriteten av dem är sysselsatta med olika digitaliseringslösningar.

Allt från management system och övervakningssystem för djur och gröda till börser och handelsplatser.

Monterdesign på Agritechnica

I den här filmen reflekterar Agtech 2030s styrelseordförande, Lena Philipson, över monterdesignen på Agritechnica.

Ett besök i John Deeres framtidsmonter

På årets Agritechnica hade John Deere satsat hårt på en framtidsmonter där de visade fullskaleprototyper på framtida maskinkoncept. Ett sådant är deras eldrivna robottraktor.

Vissa innovationer är långlivade

I den här filmen filosoferar Per Frankelius över innovationers livslängd. Knivarna som används i skärborden på dagens tröskor är en innovation som hängt med sedan slutet på 1700-talet!

Teknologi, agronomi och ekonomi

Per Frankelius berättar om Naïos robotar för vin-, sallads- och majsodling.

De appstyrda robotarna är framtidens lantarbetare

Fredrik berättar om de nya tekniksprången i digitaliseringens spår och om appstyrda robotar som framtidens jordbruksarbetare.

En skitviktig film

Uno Wennergren berättar om cirkulär gödselhantering som sluter kretsloppet.

Aktuellt
Visa/dölj innehåll

Premiär för presentationsfilm om Agtech 2030 på Lunchklubben

Den 9 september deltog Charlotte Norrman och Per Frankelius på Lunchklubben och presenterade det senaste från Agtech 2030. Lunchklubben är en mötesplats för näringsliv och samhälle med fokus på aktuell forskning som arrangeras i samverkan mellan LiU, Linköpings Science Park och Region Östergötland.
Under seminariet visades för första gången en presentationsfilm för Agtech 2030. Filmen går nu att se i efterhand här bredvid eller direkt på Vreta Klusters Youtube.

Agtech 2030 och SmartAgri på Elmiadalen 2020

Elmiadalen, som gick av stapeln under två dagar i juni, skapades som ett nytt och kreativt alternativ till Almedalen i coronans spår. Agtech 2030 och SmartAgri slog sina påsar samman och arrangerade seminariet ”Smart agtech minskar vår sårbarhet”.

Läs mer om seminariet här.

Vetenskapsradion På djupet

Fredrik Gustafsson blev intervjuad av Vetenskapsradion i avsnittet om Jakten på tjuvjägarna, som sändes den 11 februari 2020.

Du hittar avsnittet på Sveriges Radios webbplats.

Agtech 2030 på mindre än fem minuter

Lär dig mer om Vinnväxtinitiativet Agtech 2030.

Kickoff Agtech 2030

Agtech 2030 har firat satsningen på digital teknik och lantbruk med med kick off. Vinnova delade ut Vinnväxt-statyetten som tecken på den tioåriga finansiering som ska bidra till framtidens lantbruk.

Agtech 2030 i bilder
Visa/dölj innehåll

Lantbruket är på väg in i en ny era, där digitalteknik, artificiell intelligens och big data är lika viktigt som agronomi och klassisk teknik.

Hur ska en lantbrukare eller representant för ett lantbruksmaskinföretag hantera den allt ökande komplexiteten? Behövs helt nya koncept?

Uno Wennergren, professor i teoretisk biologi, kommer tillsammans med professor Fredrik Gustafsson att säkerställa att Agtech 2030 håller högsta vetenskapliga klass. Wennergren har bl.a. forskat om transporter och logistik inom lantbruket i Europa och USA.

Fredrik Gustafsson, professor och specialist på sensorer, kommer tillsammans med professor Uno Wennergren att säkerställa att Agtech 2030 håller högsta vetenskapliga klass. Gustafsson har bl.a. forskat om hur man med smart teknik kan hindra noshörningar från tjuvjakt.

Charlotte Norrman, som är entreprenörskapsforskare, och Per Frankelius, innovationsforskare, tillhör båda det team som leder Agtech 2030. Tillsammans har de bland annat skrivit en lärobok i marknadsföring och en bok om uppfinningsdriven innovation. Förutom detta har de tillsammans utvecklat verktyg för affärsutveckling i de gröna näringarna.

”Under lång tid har Vreta Kluster arbetat för att sammanföra akademin och näringsliv för att generera tillväxt och utveckling i den gröna sektorn. Genom Agtech 2030 får vi nu chansen att växla upp detta till nya höjder”, säger Helene Oscarsson, vd i Vreta Kluster.

Katarina Wiklund, vd i Hushållningssällskapet Östergötland, är en av de partner inom Agtech 2030 som kommer att fokusera på testplattformar för nya smarta koncept.

Magnus Börjesson, ordförande i företagsföreningen AgroÖst tillika lantbrukare på Högåsa gård, har i flera år varit drivande i det maskineri som nu formerar Agtech 2030.

Ulrik Lovang på Lovang Lantbrukskonsult, också partner i Agtech 2030, är en erfaren rådgivare inom lantbruk och har ett stort nätverk av skickliga lantbrukare i sitt nätverk

Projekt
Visa/dölj innehåll

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Vision
Visa/dölj innehåll

År 2030 är Östergötland med angränsande områden en av världens mest framstående regioner inom jordbruksteknologi – agtech. Regionen utmärker sig genom att locka en hög andel globala investeringar inom jordbruksrelaterad teknologi, ett framgångsrikt nyföretagande, tillämpad spetsforskning i täta nätverk mellan forskningsinstitutioner och näringsliv, storsatsande techföretag med internationella framgångar, högteknologiska och högavkastande jordbruksföretag som genom användning av disruptiv teknologi och nya affärsmodeller bidrar till att lösa globala hållbarhetsmål – samt en offentlig sektor som genom framsynt agerande påskyndar innovationer och bidrar till hållbar utveckling. Visionen inkluderar nya sätt att förädla spannmålsprodukter (nära primärproduktionen) liksom teknologisk korskoppling med t.ex. skogsbranschen.

Visionen uppnås genom att skapa en unik, stark, inkluderande och jämställd innovationsmiljö som lyckas samla resurser och kompetenser som speglar ett flertal regionalt utpräglade styrkor. Östergötland är en gynnsam plattform i kraft av sin position som en av Sveriges starkaste jordbruksregioner i kombination med regionens tyngd inom forskning om innovation, teknik, hållbar utveckling och management samt genom industriell kapacitet.

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Kontaktpersoner
Visa/dölj innehåll

Relaterad forskning
Visa/dölj innehåll