05 november 2018

Linköping, Uppsala och Västerås är tre jämnstora städer och regioner som långsiktigt satsat på biogas. Motiven och lösningarna är dock helt olika. "Samma lösning passar inte alla" konstaterar Mats Eklund, professor i industriell miljöteknik vid LiU.

Biogasbuss i stadstrafik
Monica Westman
Biogas Research Center, BRC, bjöd in forskare och representanter för sina medlemsföretag till en tredagars resa till Stockholm, Uppsala och Västerås.

– Utvecklingen i huvudstaden är intressant eftersom den påverkar bilden av biogasutvecklingen i hela Sverige. Uppsala och Västerås är, tillsammans med Linköping, något av pionjärer och vi ville få en inblick i det aktuella läget, säger Mats Eklund, professor i industriell miljöteknik och föreståndare för BRC.

Olika förutsättningar

Linköping, Uppsala och Västerås är jämnstora städer, runt 130 000 - 160 000 invånare, alla har de varit tidigt ute med biogassatsningar, men förutsättningarna och lösningarna skiljer sig åt.

– Det finns inte en lösning för allt, det som passar bäst på ett ställe passar ofta inte alls på ett annat, konstaterar Johan Laurell, avfallschef på Uppsala Vatten.

Vilka substrat som är tillgängliga för biogasproduktion skiljer sig åt liksom möjligheterna att sälja och distribuera gas och biogödsel. Städerna och regionerna har dessutom organiserat sina system för avfallshantering, vattenrening, energiförsörjning och kollektivtrafik på olika sätt.

Mats Eklund, professor i industriell miljöteknik, föreståndare för Biogas research center 2018 Foto Malin Hoelstad– En stor utmaning när man utvecklar biogassystem är just att koordinera och förstå vad utvecklingen betyder för olika sektorer och aktörer. Det är mycket som ska samordnas, säger Mats Eklund.

Utmaningar

Maria Gardfjäll, ordförande för Uppsala Vatten och nu i höst invald i miljöpartiets riksdagsgrupp, ser fortfarande utmaningar i satsningarna på biogas:

– Största problemet är att bilhandeln inte säljer biogasbilar, vi har inte talat tillräckligt om det. Det är viktig att utveckla personbilsmarknaden. Vi talar också för lite om att biogasen avgiftar kretsloppet och återför viktiga näringsämnen. Biogasen får inte på långa vägar betalt för samhällsnyttan, säger hon.

Mats Eklund fyller på:

– Det har tagit tid och ofta varit krångligt, men de städer, regioner och kommuner som varit uthålliga och gör investeringar är en viktig tillgång i samhället idag. Nästa stora kliv för biogasen kommer sannolikt när nu flera privata aktörer med stora resurser kliver in och stärker sitt engagemang.

Kontakt

Linköping, Uppsala och Västerås

BRC

Senaste nytt från LiU

Kvinna står på väg med korsade armar.

Hon vill få robotar att uppföra sig bättre

Forskaren Hannah Pelikan tror att vi kommer att få se ökade konflikter mellan människor och robotar i framtiden. I sin forskning filmar hon vardagliga möten mellan människa och maskin för att se vad som händer.

Två män i en datorhall.

Internationellt samarbete lägger grunden för AI för material

AI skyndar på utvecklingen av nya material. En förutsättning för AI inom materialforskning är storskalig användning och utbyte av data om material. Detta underlättas av en bred internationell standard som forskare vid LiU är med och organiserar.

Kvinnlig doktorand föreläser för masterstudenter i labbet.

Från skiss till robot med artificiell intelligens

Hur utvecklar man en produkt med så lite mänsklig inblandning som möjligt? LiU-studenterna byggde en robot med hjälp av generativ artificiell intelligens.