WASP AI och integrerade system

Artificiell intelligens
Flygsystemlaboratoriet vid LiU Göran Billeson

Forskningen inom avdelningen Artificiell intelligens och integrerade datorsystem, AIICS, vid Institutionen för datavetenskap finns i skärningspunkten mellan artificiell intelligens och autonoma system. Gruppen har forskat inom området i mer än 20 år.

Fokus för forskningen ligger på kognitiva robotar. Det är robotar som innehåller system som gör dem kapabla att ta emot och förstå data från sensorer, för att generera modeller, för att använda modeller och för att handla rationellt i sin miljö.

Ett lika viktigt område är samverkande robotsystem. Sådana system innehåller både robotar av olika slag och människor som samverkar och agerar tillsammans för att uppnå ett gemensamt mål. Bakgrunden till denna forskning handlar om utveckling av integrerade system av system för test och tillämpningar inom området. Ett specifikt område handlar om att utveckla obemannade flygplanssystem för exempelvis nödsituationer.

Artificial intelligenceWARA demonstrator 2018 Foto Thor BalkhedMedarbetare inom AIICS deltar även i WASP:s arena för allmän säkerhet, WARA PS (Public Safety) med autonoma systemkunskaper, infrastruktur och UAV-plattformar.

Utrustning och laboratorier

Avdelningen har ett fullt utrustat flygsystemlaboratorium med ett system för spårning i realtid och en flotta av autonoma fordon, från mellanstora Yamaha RMAX helikoptersystem och DJU kvadrukoptrar till inbyggda UAV-system i mikroformat. Robotikflottan består också av en Husky UGV.

Framtagning av mesh-nätverk för att snabbt få igång kommunikationen mellan samarbetande obemannade flygande farkoster, UAV:er, undre en räddningsaktion.


Kontakt

WASP forskning 

Nyheter