Barn

Vid Linköpings universitet finns omfattande forskning om barn, unga och synen på barndom. Forskningen är tvärvetenskaplig och bedrivs vid flera olika institutioner.

Centrala frågor rör barns samt ungas liv och villkor i olika miljöer som familjen, skolan och sociala välfärdsinstitutioner. I skolmiljön tittar man bland annat på samspel och interaktion i klassrummet, medan den aktuella forskningen om sociala välfärdsinstitutioner handlar om bland annat hur ansvaret för barn ska fördelas mellan föräldrar och stat, och mellan skola, socialtjänst och frivilligorganisationer. 

Forskarna studerar även barndomen historiskt och kulturellt, liksom barns tidiga utveckling. Vad gäller barns psykologiska utveckling ligger fokus på typisk och atypisk kognitiv och socioemotionell utveckling under de tidiga levnadsåren.

Forskning

Tecknad bild som föreställer en ung kvinna som läser en serietidning.

Trikåklädda hjältar i klassrummet

Serietidningen berör ämnen som etnicitet, genus och klass på provocerande och engagerande sätt. Detta projekt bidrar till förståelse för hur serier kan användas i skolan för att skapa normkritiska diskussioner genom bild och text.

Skolundervisning mellanstadiet

Forskningsmiljön Socialt arbete

Forskningsmiljön Socialt arbete värnar om rättvisa, vägleds av principen om alla människors lika värde och verkar för social förändring - i riktning mot ett mer hållbart och inkluderande samhälle.

En skolklassens vänskapsnätverk uppdelat efter ursprung.

Kamratpåverkan eller diskriminering? Att förstå mekanismerna bakom etniska skillnader i skolprestationer.

Detta projekt utforskar skolprestationsklyftor mellan elever med olika etnisk bakgrund. Genom att analysera data från europeiska ungdomar och svenska register, strävar vi efter att öka medvetenheten om partiskhet i utbildningssystemet.

Glad flicka som hoppar så att håret flyger

Barnafrid

Barnafrid är ett nationellt kunskapscentrum med uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Det är ett regeringsuppdrag som tilldelades Linköpings universitet under 2015.

Siluett av flera barn i solnedgången

Tema Barn (TEMAB)

Vår utbildning och forskning handlar om barn och barndom med fokus på socialt samspel och språk, barns kultur och konsumtion och barndomens förändring i tid och rum. Målet är att bättre förstå barns och ungas perspektiv på sin omvärld.

Nyheter

Närbild på ett barn som hoppar i en vattenpöl. Barnet har en röd tröja och jeans på sig.

Så tjatar vi på våra barn – och så försöker de undkomma

Ibland kan det kännas som att man som förälder inget annat gör än tjatar på sina barn. Asta Cekaite använder ordet ”förhandla”. I en bok undersöker hon de sociala relationerna i en familj och hur föräldrar får sina barn att göra vad de ska.

webbkamera och dator i bakgrunden

Sexuella övergrepp på nätet lika allvarliga

Ungdomar och barn som utsatts för sexuella övergrepp på nätet kan må mycket dåligt psykiskt och behöva behandling och stöd. Det framkommer i en ny rapport om ungas erfarenheter av sexuella nätövergrepp.

Barn sitter i trappa

Kränkningar mot barn med funktionsnedsättningar

Trots kritik från FN har Sverige länge saknat en samlad bild av hur barn med funktionshinder har det i Sverige. Nu har LiU-forskare tagit fram en rapport om våld och kränkningar mot dessa barn.

Adoptivföräldrar är de ideala föräldrarna

En god förälder ska vara självuppoffrande, lycklig och ha mycket tid för sina barn. Det visar en studie som bygger på hur adoptivföräldrar beskrivs i utredningsrapporter inför internationell adoption.

Närliggande forskningsområden