Barn

Vid Linköpings universitet finns omfattande forskning om barn, unga och synen på barndom. Forskningen är tvärvetenskaplig och bedrivs vid flera olika institutioner.

Centrala frågor rör barns samt ungas liv och villkor i olika miljöer som familjen, skolan och sociala välfärdsinstitutioner. I skolmiljön tittar man bland annat på samspel och interaktion i klassrummet, medan den aktuella forskningen om sociala välfärdsinstitutioner handlar om bland annat hur ansvaret för barn ska fördelas mellan föräldrar och stat, och mellan skola, socialtjänst och frivilligorganisationer. 

Forskarna studerar även barndomen historiskt och kulturellt, liksom barns tidiga utveckling. Vad gäller barns psykologiska utveckling ligger fokus på typisk och atypisk kognitiv och socioemotionell utveckling under de tidiga levnadsåren.

Forskning

En forskargrupp sitter på en bänk vid Campus US i Linköping.

Enheten för unga överlevare

Vår forskning syftar till att bättre förstå utvecklingen hos barn som varit svårt sjuka tidigt i livet. Vidare också att utveckla och studera interventioner som på lång sikt ökar barnens funktion i vardagen.

Händer i vita handskar håller i barnteckningar.

Barns kulturarv

I projektet undersöker vi hur man integrerar svenska barns kulturarv och gör det till en självklar del av det svenska kulturarvet genom att fråga: vilka rättigheter har barn till sitt eget kulturarv?

Flicka står framför en bokhylla med ena armen utsträckt för att ta ned en bok.

Nordiskt forskarnätverk om människa-djurrelationer i barn- och ungdomslitteratur

Ett tvärvetenskapligt nätverk där forskare med ett intresse för narrativa framställningar av människa-djurrelationer riktade till barn och ungdomar kan mötas för kunskapsutbyte och samverkan.

Glad flicka som hoppar så att håret flyger

Barnafrid

Barnafrid är ett nationellt kunskapscentrum med uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Det är ett regeringsuppdrag som tilldelades Linköpings universitet under 2015.

Bild på barn

Tema Barn (TEMAB)

Vår utbildning och forskning handlar om barn och barndom med fokus på socialt samspel och språk, barns kultur och konsumtion och barndomens förändring i tid och rum. Målet är att bättre förstå barns och ungas perspektiv på sin omvärld.

Nyheter

Närbild på ett barn som hoppar i en vattenpöl. Barnet har en röd tröja och jeans på sig.

Så tjatar vi på våra barn – och så försöker de undkomma

Ibland kan det kännas som att man som förälder inget annat gör än tjatar på sina barn. Asta Cekaite använder ordet ”förhandla”. I en bok undersöker hon de sociala relationerna i en familj och hur föräldrar får sina barn att göra vad de ska.

Bild på vuxen- och barnskor Foto: Istock

Ny bok skärskådar föräldraskapet

Vad krävs för att man ska anses vara en god förälder? Vilka normer och värderingar kopplas idag till ett gott föräldraskap? En antologi med flera forskare från Tema Barn belyser frågorna.

webbkamera och dator i bakgrunden

Sexuella övergrepp på nätet lika allvarliga

Ungdomar och barn som utsatts för sexuella övergrepp på nätet kan må mycket dåligt psykiskt och behöva behandling och stöd. Det framkommer i en ny rapport om ungas erfarenheter av sexuella nätövergrepp.

Adoptivföräldrar är de ideala föräldrarna

En god förälder ska vara självuppoffrande, lycklig och ha mycket tid för sina barn. Det visar en studie som bygger på hur adoptivföräldrar beskrivs i utredningsrapporter inför internationell adoption.

Närliggande forskningsområden