10 mars 2024

I januari togs beslut om en ny styrelse på Centrum för kommunstrategiska studier, CKS. Den nya styrelsen, som är vald på en period av tre år, leds av Niklas Borg, kommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen i Linköpings kommun. 

en man i rutig skjorta och kavaj vid ett konferensbord
Niklas Borg, ordförande i CKS. Marie-Louise Elebring

Den nya ordföranden tycker att CKS och kommunerna kan ha mycket nytta av varandra i sina verksamheter och han ser fram mot att få vara med och utveckla CKS framöver.

Grattis till ordförandeposten! Vad var det som gjorde det intressant att vara ordförande i CKS? 

– Jag tycker det är viktigt att de största kommunerna i länet visar att CKS är en viktig och prioriterad verksamhet och det var länge sedan någon från Linköping eller Norrköping hade ordförandeposten. Jag är ganska ny i styrelsen, men kom ganska nära CKS verksamhet under förra mandatperioden när jag ingick i KSO-nätverket och det känns roligt att genom styrelsen få vara med och utveckla CKS framåt.

Vilka frågor tycker du är viktiga för CKS och styrelsen att sätta fokus på de närmsta åren? 

– CKS behöver bli bättre på att nå ut till kommunerna och få fler att ta del av det fina arbete som de gör inom CKS. Det kommer att vara en viktig del av styrelsens arbete den kommande perioden att tillsammans med CKS ledning diskutera nya sätt att bli mer kända och öka intresset för arbetet hos våra östgötska kommuner.  

På vilket sätt anser du att CKS och kommunerna kan ha betydelse för sina verksamheter?

– Kommunerna är mitt uppe i en tid med stora utmaningar med ansträngd ekonomi och stora behov av omställning när det bli färre barn och allt fler äldre i de flesta kommuner. Det ställer större krav på oss som är beslutsfattare än vad vi tidigare upplevt. Frågan om resursfördelning och vilken kvalitet man får på verksamheten är mer aktuell än någonsin. Här kan CKS tillföra mycket kunskap och forskning som kommunerna kommer ha stor nytta av. 

–  Jag tror också att kommunerna kan nyttja kompetensen hos CKS inom fler områden än idag. Som exempel pågår diskussioner om att CKS skulle kunna stötta Linköpings kommuns arbete med att skapa ett nytt externt klimatråd. Med den typen av uppdrag kan CKS också dra nytta av kommunerna för att utveckla sin verksamhet.

Något mer du vill tillägga?
–  Jag ser fram emot att vi i den nya styrelsen kan skapa ett aktivt styrelsearbete som bidrar till att utveckla CKS ytterligare.

Läs mer om CKS nya styrelse

 

 

Mer om Niklas Borg

Bakgrund

Född och uppvuxen i södra delarna av Linköping. Bor sedan 15 år tillbaka i Linghem med hustrun Maria och barnen Maja och Charlie, där de trivs väldigt bra. Till familjen hör också katterna Mizzy och Moukouko

Utbildning

Läste företagsekonomi och statskunskap på LiU under andra halvan av 90-talet.

På fritiden

Seglar eller fixar med båten så stor del av sin lediga tid som möjligt.

Senast lästa bok?

Grupp 61 av Anders Jallai

Favoritartist?

Lyssnar på mycket blandad musik, men favoriten är absolut Lars Winnerbäck

Favoritlag?

Är väldigt idrottsintresserad och allra mest klappar hjärtat för LHC som han följt nära de senaste 30 åren.

Läs fler nyheter från CKS

Flygfoto över England och Frankrike

Ny studie kartlägger skillnader i befolkningsutveckling inom länen

Det är stora skillnader i befolkningstillväxt inom och mellan Sveriges län. Det visar en ny studie från Centrum för kommunstrategiska studier, CKS.

katarina_sandberg

Första publiceringen en viktig milstolpe i doktorandutbildningen

Katarina Sandberg, doktorand i statsvetenskap, har nått en milstolpe i sina doktorandstudier. Häromveckan fick hon sin första artikel publicerad i en vetenskaplig tidskrift.

en väg in och ut från en rondell

Har storleken betydelse? Det beror på, säger ny forskning om kommundelningar

Svenska kommuner står inför stora utmaningar och det har under en tid funnits en stark tro på att bästa lösningen är att slå ihop kommuner. Nu visar en färsk studie från CKS av bl.a. Gissur Ó Erlingsson att delningar av kommuner  kan ha bättre effekt.

Relaterat innehåll

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Studentsångare tågar på Valborg

Valborgstradition fyller 50 år

På valborgsmässoafton blir det som traditionen bjuder, vårsånger, vårtal och mösspåtagning med manskören Linköpings Studentsångare på Borggården utanför Linköpings slott. I år firar traditionen 50-årsjubileum.

En man som håller händerna runt en illustration av ett hjärta.

Pristagaren: ” Jag vill lära mig så mycket som möjligt om hur kroppen fungerar”

Tino Ebbers är 2024 års mottagare av Onkel Adams pris för framstående forskning vid Medicinska fakulteten. Hans forskning befinner sig i gränslandet mellan medicin och teknik och fokuserar på sjukdomar i hjärtat och blodkärlen.

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn.