12 december 2023

”Felicia Andreassen har valt ett mycket angeläget forsknings- och samhällsproblem kopplat till roll- och ansvarsfördelningen i de offentliga planerings- och beslutsprocesserna. Hennes uppsats kännetecknas av en hög metodologisk färdighet, ett ambitiöst bruk av adekvat litteratur och andra befintliga källor samt intervjuer med relevanta personer.”

En man som delar ut ett pris till en kvinna
Johan Wänström. universitetslektor i statsvetenskap på CKS överlämnar blomma och diplom till Felicia Andreassen som skrivit årets kommunuppsats 2023. Marie-Louise Elebring

Så löd juryns motivering när masteruppsatsen i statsvetenskap ”Demokrati i gråzonen? En demokratiteoretisk värdering av överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om förlossningsvård och kvinnors hälsa 2023” blev utsedd till vinnare i Centrum för kommunstrategiska studiers (CKS) årliga uppsatstävling och samtidigt förärades med titeln ”Årets kommunuppsats 2023”. 

 SKR:s maktposition har kritiserats av opinionsbildare och granskande myndigheter men det finns lite forskning om SKR:s roll gentemot staten samt överenskommelser. Det var delvis det som gjorde mig intresserad av att forska vidare i ämnet, säger Felicia Andreassen som skrivit den vinnande uppsatsen. 

– För mig var det viktigt att belysa det demokratiska perspektivet. Demokrati kan inte tas för givet utan måste hela tiden återerövras, annars finns det risk för att den offentliga maktutövningen kan gynna andra intressen än den allmänna, fortsätter Felicia. 

Mot den bakgrunden valde Felicia att i sin uppsats kartlägga och bedöma hur demokratiskt legitimt framtagandet är av en överenskommelse mellan regeringen och SKR. Hon valde att titta på överenskommelsen om förlossningsvård och kvinnors hälsa 2023 utifrån tre frågeställningar:

- Hur såg beslutsprocessen ut?

- Vilken roll hade regionpolitikerna?

- I vilken utsträckning förhåller sig överenskommelsen till centrala demokratiska värden?

Genom analyser av relevanta dokument och intervjuer med nyckelpersoner kunde Felicia bland annat konstatera att beslutsprocessen uppvisar brister i främst ansvarsutkrävande, öppenhet och transparens, något som ökar risker för att andra intressen än allmänintresset kan påverka överenskommelser. 

Samtidigt är överenskommelser ett sätt att hantera det komplexa flernivåsystemet och
effektivisera politiska processer. Men frågan om vad som händer med den lokala demokratin kvarstår, eftersom författaren menar att det enbart är regeringen och SKR som har insyn i förhandlingsrummet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Fakta

Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) bjuder varje år in till en uppsatstävling där det vinnande bidraget koras till Årets kommunuppsats vid Linköpings universitet. Juryn består av CKS styrelse, där representanter från Linköpings universitet samt Östergötlands kommuner sitter med. 
Vinnaren får 20 000 kronor och uppsatsen publiceras i CKS rapportserie.


Relaterat innehåll

Kontakt

Läs fler nyheter från CKS

en man på en stege vid en röd stuga med flera stegar resta mot fasaden

Bygg- och bogemenskaper – svaret på stora samhällsutmaningar?

Med en befolkning som blir allt äldre står Sverige står inför flera olika utmaningar. En ny rapport från CKS visar att bygg- och bogemenskaper skulle kunna vara en del av svaret på några av våra största samhällsutmaningar.

Porträttbild på en kvinna utomhus med en tegelbyggnad i bakgrunden

CKS-forskare huvudtalare på EDAY 2024

Den 29 maj går EDAY 2024 av stapeln, en återkommande mötesplats för lokala, regionala och nationella aktörer inom energi- och miljöområdet. En av huvudtalarna är Brita Hermelin, professor i kulturgeografi på Centrum för kommunstrategiska studier, CKS

Flygfoto över England och Frankrike

Ny studie kartlägger skillnader i befolkningsutveckling inom länen

Det är stora skillnader i befolkningstillväxt inom och mellan Sveriges län. Det visar en ny studie från Centrum för kommunstrategiska studier, CKS.

Senaste nytt från LiU

LiU-flaggor framför Kårallen på Campus Valla.

Distanskurser ökar mest när antagningen till hösten är klar

Det första antagningsbeskedet är här. LiU fortsätter att locka studenter och framför allt antagningen till fristående kurser och utbildningar på distans har ökat sedan tidigare år.

Möjligt att förutse nervskador av cancerbehandling

Många kvinnor som behandlats för bröstcancer med en typ av cytostatika, taxaner, får ofta biverkningar på nervsystemet. Nu har forskare vid LiU utvecklat ett verktyg som kan förutsäga hur stor risken är för den enskilda individen.

Kvinna i bygghjälm.

Hennes uppdrag är svårt – men kul och fullt möjligt

Vi är mitt uppe i en tuff omställningen som ska rädda vår miljö och leda till en mer hållbar utveckling. Då behövs innovationskraft och kunskap, menar Marie Trogstam, LiU-alumnen som nu är chef för hållbarhet och infrastruktur hos Svenskt Näringsliv.