12 december 2023

”Felicia Andreassen har valt ett mycket angeläget forsknings- och samhällsproblem kopplat till roll- och ansvarsfördelningen i de offentliga planerings- och beslutsprocesserna. Hennes uppsats kännetecknas av en hög metodologisk färdighet, ett ambitiöst bruk av adekvat litteratur och andra befintliga källor samt intervjuer med relevanta personer.”

En man som delar ut ett pris till en kvinna
Johan Wänström. universitetslektor i statsvetenskap på CKS överlämnar blomma och diplom till Felicia Andreassen som skrivit årets kommunuppsats 2023. Marie-Louise Elebring

Så löd juryns motivering när masteruppsatsen i statsvetenskap ”Demokrati i gråzonen? En demokratiteoretisk värdering av överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om förlossningsvård och kvinnors hälsa 2023” blev utsedd till vinnare i Centrum för kommunstrategiska studiers (CKS) årliga uppsatstävling och samtidigt förärades med titeln ”Årets kommunuppsats 2023”. 

 SKR:s maktposition har kritiserats av opinionsbildare och granskande myndigheter men det finns lite forskning om SKR:s roll gentemot staten samt överenskommelser. Det var delvis det som gjorde mig intresserad av att forska vidare i ämnet, säger Felicia Andreassen som skrivit den vinnande uppsatsen. 

– För mig var det viktigt att belysa det demokratiska perspektivet. Demokrati kan inte tas för givet utan måste hela tiden återerövras, annars finns det risk för att den offentliga maktutövningen kan gynna andra intressen än den allmänna, fortsätter Felicia. 

Mot den bakgrunden valde Felicia att i sin uppsats kartlägga och bedöma hur demokratiskt legitimt framtagandet är av en överenskommelse mellan regeringen och SKR. Hon valde att titta på överenskommelsen om förlossningsvård och kvinnors hälsa 2023 utifrån tre frågeställningar:

- Hur såg beslutsprocessen ut?

- Vilken roll hade regionpolitikerna?

- I vilken utsträckning förhåller sig överenskommelsen till centrala demokratiska värden?

Genom analyser av relevanta dokument och intervjuer med nyckelpersoner kunde Felicia bland annat konstatera att beslutsprocessen uppvisar brister i främst ansvarsutkrävande, öppenhet och transparens, något som ökar risker för att andra intressen än allmänintresset kan påverka överenskommelser. 

Samtidigt är överenskommelser ett sätt att hantera det komplexa flernivåsystemet och
effektivisera politiska processer. Men frågan om vad som händer med den lokala demokratin kvarstår, eftersom författaren menar att det enbart är regeringen och SKR som har insyn i förhandlingsrummet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Fakta

Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) bjuder varje år in till en uppsatstävling där det vinnande bidraget koras till Årets kommunuppsats vid Linköpings universitet. Juryn består av CKS styrelse, där representanter från Linköpings universitet samt Östergötlands kommuner sitter med. 
Vinnaren får 20 000 kronor och uppsatsen publiceras i CKS rapportserie.


Relaterat innehåll

Kontakt

Läs fler nyheter från CKS

Flygfoto över England och Frankrike

Ny studie kartlägger skillnader i befolkningsutveckling inom länen

Det är stora skillnader i befolkningstillväxt inom och mellan Sveriges län. Det visar en ny studie från Centrum för kommunstrategiska studier, CKS.

katarina_sandberg

Första publiceringen en viktig milstolpe i doktorandutbildningen

Katarina Sandberg, doktorand i statsvetenskap, har nått en milstolpe i sina doktorandstudier. Häromveckan fick hon sin första artikel publicerad i en vetenskaplig tidskrift.

en väg in och ut från en rondell

Har storleken betydelse? Det beror på, säger ny forskning om kommundelningar

Svenska kommuner står inför stora utmaningar och det har under en tid funnits en stark tro på att bästa lösningen är att slå ihop kommuner. Nu visar en färsk studie från CKS av bl.a. Gissur Ó Erlingsson att delningar av kommuner  kan ha bättre effekt.

Senaste nytt från LiU

Studentsångare tågar på Valborg

Valborgstradition fyller 50 år

På valborgsmässoafton blir det som traditionen bjuder, vårsånger, vårtal och mösspåtagning med manskören Linköpings Studentsångare på Borggården utanför Linköpings slott. I år firar traditionen 50-årsjubileum.

En man som håller händerna runt en illustration av ett hjärta.

Pristagaren: ” Jag vill lära mig så mycket som möjligt om hur kroppen fungerar”

Tino Ebbers är 2024 års mottagare av Onkel Adams pris för framstående forskning vid Medicinska fakulteten. Hans forskning befinner sig i gränslandet mellan medicin och teknik och fokuserar på sjukdomar i hjärtat och blodkärlen.

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn.