16 september 2020

Sara Gustafsson tillträdde som ny föreståndare på Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, den 1 september.

Kvinna framför fönster med utsikt över Campus Valla
Sara Gustafsson, biträdande professor i miljömanagement och miljöteknik vid Avdelningen för industriell miljöteknik. Anna Valentinsson

Sara är biträdande professor vid industriell miljöteknik med inriktning mot miljömanagement vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI, och har sedan hon kom till Linköpings universitet 1999 haft ett nära samarbete med CKS.

Som tidigare doktorand, med doktorandtjänsten delvis finansierad av CKS, samordnare i CKS kvalitetsnätverk och medverkande i ett antal samverkansprojekt med östgötska kommuner är Sara väl insatt i verksamheten. Hon har deltagit i projekt med Linköpings kommun kring Vallastaden och varit koordinator för forskningsprogrammet ”Hållbara Norrköping”.

I sin forskning har Sara bland annat studerat hur kommuner organiserar sitt strategiska miljö-och hållbarhetsarbete. Samverkan med det omgivande samhället har varit och är en viktig komponent i hennes forskning och undervisning. Hon har byggt upp ett stort kontaktnät bland kommuner under åren och ser att det kommer vara värdefullt i hennes nya roll som föreståndare.

– Jag har alltid sett miljön på CKS som mycket spännande och stimulerande. Vägen mellan forskning och kunskapsöverföring är kort, bland annat genom våra olika nätverk, säger Sara Gustafsson. I min nya roll som föreståndare ser jag fram mot att lära känna våra kommuner och deras utmaningar ännu bättre.

Sara Gustafsson poängterar också vikten av att lyfta och berätta om den samhällsnytta CKS forskning bidrar till. En av flera viktiga uppgifter att jobba vidare med framöver.

– Våra forskningsfält är nyckelområden för kommunerna och vi ser ofta att vi genom dem kan bidra till att lösa viktiga samhällsproblem. Vi måste fortsätta berätta om allt bra vi gör, inte enbart i Östergötland utan betydligt bredare, både nationellt och internationellt.

– En av mina viktigaste uppgifter som föreståndare blir att bidra till att CKS fortsätter vara en stark och viktig samhällsaktör, avslutar Sara Gustafsson. Jag har stor respekt och ödmjukhet inför den kompetens som finns på CKS. Det är ett stort ansvar jag fått som jag hoppas förvalta på bästa sätt.

Utöver tjänsten som föreståndare och avdelningschef på CKS fortsätter Sara arbetet med sin forskning som har fokus på hållbar utveckling. Ett pågående projekt, där Finspångs och Åtvidabergs kommuner deltar, handlar om den lokala implementeringen av Agenda 2030. I projektet undersöks bland annat kommunens roll för hållbar utveckling och hur Agenda 2030 kan påverka den rollen. I projektet tittar man också på kommuners samverkan för hållbar utveckling med andra organisationer och aktörer.

Sara Gustafsson undervisar också på forskarutbildningen i hållbara system och på kurser för civilingenjörsstudenter som handlar om strategiskt och systematiskt miljö- och hållbarhetsarbete i organisationer samt hållbar stadsutveckling.


Kontakt

Nyheter från CKS

Porträttbild på en kvinna utomhus med en tegelbyggnad i bakgrunden

CKS-forskare huvudtalare på EDAY 2024

Den 29 maj går EDAY 2024 av stapeln, en återkommande mötesplats för lokala, regionala och nationella aktörer inom energi- och miljöområdet. En av huvudtalarna är Brita Hermelin, professor i kulturgeografi på Centrum för kommunstrategiska studier, CKS

Flygfoto över England och Frankrike

Ny studie kartlägger skillnader i befolkningsutveckling inom länen

Det är stora skillnader i befolkningstillväxt inom och mellan Sveriges län. Det visar en ny studie från Centrum för kommunstrategiska studier, CKS.

katarina_sandberg

Första publiceringen en viktig milstolpe i doktorandutbildningen

Katarina Sandberg, doktorand i statsvetenskap, har nått en milstolpe i sina doktorandstudier. Häromveckan fick hon sin första artikel publicerad i en vetenskaplig tidskrift.

Centrum för kommunstrategiska studier

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.