16 september 2020

Sara Gustafsson tillträdde som ny föreståndare på Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, den 1 september.

Kvinna framför fönster med utsikt över Campus Valla Sara Gustafsson, biträdande professor i miljömanagement och miljöteknik vid Avdelningen för industriell miljöteknik. Anna Valentinsson

Sara är biträdande professor vid industriell miljöteknik med inriktning mot miljömanagement vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI, och har sedan hon kom till Linköpings universitet 1999 haft ett nära samarbete med CKS.

Som tidigare doktorand, med doktorandtjänsten delvis finansierad av CKS, samordnare i CKS kvalitetsnätverk och medverkande i ett antal samverkansprojekt med östgötska kommuner är Sara väl insatt i verksamheten. Hon har deltagit i projekt med Linköpings kommun kring Vallastaden och varit koordinator för forskningsprogrammet ”Hållbara Norrköping”.

I sin forskning har Sara bland annat studerat hur kommuner organiserar sitt strategiska miljö-och hållbarhetsarbete. Samverkan med det omgivande samhället har varit och är en viktig komponent i hennes forskning och undervisning. Hon har byggt upp ett stort kontaktnät bland kommuner under åren och ser att det kommer vara värdefullt i hennes nya roll som föreståndare.

– Jag har alltid sett miljön på CKS som mycket spännande och stimulerande. Vägen mellan forskning och kunskapsöverföring är kort, bland annat genom våra olika nätverk, säger Sara Gustafsson. I min nya roll som föreståndare ser jag fram mot att lära känna våra kommuner och deras utmaningar ännu bättre.

Sara Gustafsson poängterar också vikten av att lyfta och berätta om den samhällsnytta CKS forskning bidrar till. En av flera viktiga uppgifter att jobba vidare med framöver.

– Våra forskningsfält är nyckelområden för kommunerna och vi ser ofta att vi genom dem kan bidra till att lösa viktiga samhällsproblem. Vi måste fortsätta berätta om allt bra vi gör, inte enbart i Östergötland utan betydligt bredare, både nationellt och internationellt.

– En av mina viktigaste uppgifter som föreståndare blir att bidra till att CKS fortsätter vara en stark och viktig samhällsaktör, avslutar Sara Gustafsson. Jag har stor respekt och ödmjukhet inför den kompetens som finns på CKS. Det är ett stort ansvar jag fått som jag hoppas förvalta på bästa sätt.

Utöver tjänsten som föreståndare och avdelningschef på CKS fortsätter Sara arbetet med sin forskning som har fokus på hållbar utveckling. Ett pågående projekt, där Finspångs och Åtvidabergs kommuner deltar, handlar om den lokala implementeringen av Agenda 2030. I projektet undersöks bland annat kommunens roll för hållbar utveckling och hur Agenda 2030 kan påverka den rollen. I projektet tittar man också på kommuners samverkan för hållbar utveckling med andra organisationer och aktörer.

Sara Gustafsson undervisar också på forskarutbildningen i hållbara system och på kurser för civilingenjörsstudenter som handlar om strategiskt och systematiskt miljö- och hållbarhetsarbete i organisationer samt hållbar stadsutveckling.


Kontakt

Nyheter från CKS

En kvinna på scen och en man som står nedanför bredvid tre roll-ups

Ofrivillig ensamhet bland äldre tema på samverkansdag

Ensamhet och brist på personal. Dessa frågor dominerade när årets samverkansdag hölls på campus Valla på LiU i början av november. Temat för dagen var ”Den demografiska utmaningen - en åldrande och friskare befolkning”.

en kvinna i grå tröja med långt hår sitter vid en kateder

Sofia Nordmark ny avdelningschef på CKS

Hon tycker om att ta ansvar, uppskattar det kollegiala och vill ge sina nya medarbetare och sin avdelning bra förutsättningar i sitt arbete. Sofia Nordmark är ny avdelningschef på Centrum för kommunstrategiska studier, CKS.

bild på doktorander som sitter runt ett bord

Unikt kunskapsretreat för kommunforskande doktorander

Rimforsa Strand vid sjön Åsunden utgjorde kulissen för ett speciellt doktorandretreat i slutet av sommaren. Under tre intensiva dagar samlades doktorander från skilda bakgrunder och forskningsområden för att få nya perspektiv i sina doktorandstudier.

Centrum för kommunstrategiska studier

Senaste nytt från LiU

Kvinnlig professor håller i en fejkad nyfödd bäbis, avsedd för undervisning.

Individanpassad förlossning målet för ny studie

Kan ett nytt verktyg med uppdaterade riktlinjer för hur en förlossning går framåt och med betoning på kvinnan i centrum bidra till en mer individanpassad förlossningsvård? En studie som får 19 miljoner kronor från Vetenskapsrådet ska undersöka det.

Olga Tokarczuk tar emot nobelpriset i litteratur.

Nobelprisets väg till att bli ett världspris i litteratur

I december varje år delas Nobelpriset ut – bland annat i litteratur. Forskaren Jacob Habinek vid LiU har analyserat hur Nobelpriset blev ett världspris.

Unga vuxna arbetar med färgglada papper runt ett stort bord.

Användarna är med och designar appen

Unga med olika funktionsnedsättningar är medforskare i att designa ett digitalt verktyg som ska hjälpa dem att må bättre. För forskaren Ulrika Müssener är det självklart att fråga användarna vad de behöver och vill ha.