Institutionen för medicinsk teknik (IMT)

I nära samarbete med medicinteknisk industri och medicinska kliniker arbetar vi för att fylla behov inom hälso- och sjukvård. Sedan 1972 har vi varit ett nationellt centrum för forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom medicinsk teknik. 

Vi vill vara en katalysator för hållbarhet i framtidens medicintekniska system och innovationer – en tummelplats för internationellt ledande forskare och lärare där ny kunskap skapas och sprids. 

Vår verksamhet och utbildning kretsar kring biomedicinsk optik, ultraljud och bioakustik, modellering och simulering av fysiologiska förlopp, neuroteknik, kunskapsbaserade beslutsstödssystem samt signal- och bildbehandlingsmetoder.

Vi utbildar både doktorander, civilingenjörer och högskoleingenjörer. En del av våra kurser kan du också läsa som fristående kurser, och några av dem även på distans. 

Institutionsledning

Forskning vid IMT

Aktuella händelser på IMT

Docentföreläsning: Evren Özarslan

Börjar 25 april 2018 kl. 10.30
Slutar 25 april 2018 kl. 12.00
Plats Campus US, IMT, plan 13, IMT1
Kontakt Evren Özarslan
013-28 29 81

Doktorandseminarium: Martin Hultman - Mikrocirkulationsavbildning med programmerbar elektronik och maskininlärning

Multi-exposure laser speckle contrast imaging (MELSCI) är en icke-invasiv teknik för avbildning av mikrocirkulationen i ytlig vävnad. Genom att använda bilder tagna med olika exponeringstider får man många fördelar jämfört med konventionell LSCI som bara använder en exponeringstid, men det ställer också större krav på både hårdvara och algoritmer. Jag kommer presentera en ny MELSCI-teknik som använder programmerbar elektronik och maskininlärning för att lösa många av dessa nya utmaningar.

Börjar 26 april 2018 kl. 10.15
Slutar 26 april 2018 kl. 11.30
Plats Campus US, IMT, plan 13, IMT1
Kontakt Peter Hult
013-28 67 42

IMT Seminarium: Rolf Saager - Spectral Imagning in the Spatial Frequency Domain

Börjar 24 maj 2018 kl. 10.15
Slutar 25 maj 2018 kl. 11.30
Plats Campus US, IMT, plan 13, IMT1
Kontakt Peter Hult
013-28 67 42

Forskarutbildning

Forskarutbildning

Forskarutbildningen vid Institutionen för medicinsk teknik karakteriseras av sin tvärvetenskapliga profil, där forskning och utbildning sker i gränslandet mellan medicin och teknik. Målet med forskarutbildningen är att ge vidgade och fördjupade kunskaper inom ämnet medicinsk teknik och specifika kunskaper inom avhandlingsområdet, samt att ge forskningserfarenheter och färdighet i forskningsmetodik.

Grundutbildning

Artiklar om medicinsk teknik

Samverkan

Avdelningar

Adresser

Besöksadresser IMT

Institutionen för medicinsk teknik

Hus 462 ingång 71 eller 65, plan 11-13 
Hus 006 ingång 53, plan 11
Campus US

Postadress IMT

Linköpings universitet

Institutionen för medicinsk teknik
Campus US
581 83 Linköping