Institutionen för medicinsk teknik (IMT)

I nära samarbete med medicinteknisk industri och medicinska kliniker arbetar vi för att fylla behov inom hälso- och sjukvård. Sedan 1972 har vi varit ett nationellt centrum för forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom medicinsk teknik. 

Vi vill vara en katalysator för hållbarhet i framtidens medicintekniska system och innovationer – en tummelplats för internationellt ledande forskare och lärare där ny kunskap skapas och sprids. 

Vår verksamhet och utbildning kretsar kring biomedicinsk optik, ultraljud och bioakustik, modellering och simulering av fysiologiska förlopp, neuroteknik, kunskapsbaserade beslutsstödssystem samt signal- och bildbehandlingsmetoder.

Vi utbildar både doktorander, civilingenjörer och högskoleingenjörer. En del av våra kurser kan du också läsa som fristående kurser, och några av dem även på distans. 

Forskningsverksamheter

Pågående forskningsprojekt

En biooptisk metod för bedömning av mikrocirkulationen för att förutsäga kardiovaskulär sjukdom

Tomas Strömberg

Förbättrat beslutsstöd för kirurgi av rotatorkuff-muskulatur med hjälp av kvantitativ MRT

Magnus Borga

Klinisk verifiering av RespiHeart på en Akutklinik

Lars-Göran Lindberg

Optiskt teknik för navigation vid neurokirurgi

Karin Wårdell

Multimodal visualisering av mikrocirkulationen

Marcus Larsson

 

 


Aktuellt på IMT

The Hans Knutsson Experience

Hans Knutsson och Institutionen för medicinsk teknik välkomnar dig till en resa genom hans forskningserfarenhet. Se inbjudan nedan för mer information.

Börjar 18 december 2017 kl. 13.00
Slutar 18 december 2017 kl. 16.00
Plats IMT1, hus 462, ingång 71, plan 13, Campus US
Kontakt Hans Knutsson
013-28 67 27

Hitta till oss

IMT kartaInstitutionen för medicinsk teknik ligger på Campus US vid Universitetssjukhuset i Linköping (US). För besökande med bil hänvisas till besöksparkeringen på US. I mån av plats finns också parkeringar vid ingång 71, dessa måste förhandsbokas via anställd vid IMT.

Från ingång 65: Gå förbi kafeterian och en trappa ned. Följ korridoren och tag hissen till vänster efter glasdörrarna.

Öppettider:
07:00-21:00 Måndag - Torsdag
07:00-17:00 Fredag
11:00-15:00 Söndag

Från ingång 71: Följ korridoren till vänster innanför entrén. Ta hissen vid slutet av korridoren.

Öppettider:
07:00-17:00 Måndag - Fredag

Forskarutbildning

Forskarutbildning

Forskarutbildningen vid Institutionen för medicinsk teknik karakteriseras av sin tvärvetenskapliga profil, där forskning och utbildning sker i gränslandet mellan medicin och teknik. Målet med forskarutbildningen är att ge vidgade och fördjupade kunskaper inom ämnet medicinsk teknik och specifika kunskaper inom avhandlingsområdet, samt att ge forskningserfarenheter och färdighet i forskningsmetodik.

Grundutbildning

Aktuella publikationer

2017

Markus Nilsson, Samo Lasic, Ivana Drobnjak, Daniel Topgaard, Carl-Fredrik Westin

Resolution limit of cylinder diameter estimation by diffusion MRI: The impact of gradient waveform and orientation dispersion

Ingår i NMR in Biomedicine

Artikel i tidskrift

Malcolm Latorre

The Physical Axon: Modeling, Simulation and Electrode Evaluation

Doktorsavhandling, sammanläggning

Martin M. Reich, Nicolo G. Pozzi, Joachim Brumberg, Mattias Åström, Jens Volkmann, Ioannis U. Isaias

Letter: Reply: Clinical approach to delayed-onset cerebellar impairment following deep brain stimulation for tremor in BRAIN, vol 140, issue , pp

Ingår i Brain

Artikel i tidskrift

Liv Kristin Sundheim, Ane Halse Sporastoyl, Torjus Wester, Göran Salerud, Knut Kvernebo

Acute skin trauma induces hyperemia, but superficial papillary nutritive perfusion remains unchanged

Ingår i Microcirculation

Artikel i tidskrift

Tuan Pham

From fuzzy recurrence plots to scalable recurrence networks of time series

Ingår i Europhysics letters

Artikel i tidskrift

Nyheter

Nyheter

Samverkan

Avdelningar

Kontaktpersoner