Institutionen för medicinsk teknik (IMT)

I nära samarbete med medicinteknisk industri och medicinska kliniker arbetar vi för att fylla behov inom hälso- och sjukvård. Sedan 1972 har vi varit ett nationellt centrum för forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom medicinsk teknik. 

Vi vill vara en katalysator för hållbarhet i framtidens medicintekniska system och innovationer – en tummelplats för internationellt ledande forskare och lärare där ny kunskap skapas och sprids. 

Vår verksamhet och utbildning kretsar kring biomedicinsk optik, ultraljud och bioakustik, modellering och simulering av fysiologiska förlopp, neuroteknik, kunskapsbaserade beslutsstödssystem samt signal- och bildbehandlingsmetoder.

Vi utbildar både doktorander, civilingenjörer och högskoleingenjörer. En del av våra kurser kan du läsa som fristående kurser och några av dem även på distans. 

Forskning inom medicinsk teknik

biomaterial

Biomaterial

Ett multidisciplinärt fält som applicerar ingenjörsvetenskap, materialvetenskap, biologi och medicin för att utveckla vävnadsmimetiska ställningar som återställer, underhåller eller förbättrar vävnadsfunktion och organ.

Bild: Anders Brun, Hae-Jeong Park, Hans Knutsson och Carl-Fredrik Westin

Biomedicinsk bildvetenskap

Vi utvecklar metoder & tekniker för avbildning av anatomi & funktion hos människokroppen & dess organ. Från tekniker för avbildning, via metoder för analys & kvantifiering av bildinformation, till validering av nya metoder & bildbaserade biomarkörer.

Biomedicinsk optik.

Biomedicinsk optik

Biomedicinsk optik är ett framväxande vetenskapsområde i ständig utveckling som använder ljus och andra former av elektromagnetisk energi, oftast i det synliga området, för att förstå de inre delarna i celler och vävnader i levande organismer.

Våra senaste publikationer

2024

Leon Ericsson, Adam Hjalmarsson, Muhammad Usman Akbar, Edward Ferdian, Mia Bonini, Brandon Hardy, Jonas Schollenberger, Maria Aristova, Patrick Winter, Nicholas Burris, Alexander Fyrdahl, Andreas Sigfridsson, Susanne Schnell, C. Alberto Figueroa, David Nordsletten, Alistair A. Young, David Marlevi (2024) Generalized super-resolution 4D Flow MRI - using ensemble learning to extend across the cardiovascular system IEEE journal of biomedical and health informatics, s. 1-12 Vidare till DOI
Christian Simonsson (2024) Mathematical Modelling of MASLD ‐ Towards Digital Twins in Liver Disease
Christian Simonsson, Elin Nyman, Peter Gennemark, Peter Gustafsson, Ingrid Hotz, Mattias Ekstedt, Peter Lundberg, Gunnar Cedersund (2024) A unified framework for prediction of liver steatosis dynamics in response to different diet and drug interventions Clinical Nutrition, Vol. 43, s. 1532-1543 Vidare till DOI
Gustav Magnusson, Maria Engström, Charalampos Georgiopoulos, Gunnar Cedersund, Lovisa Tobieson, Anders Tisell (2024) High inspired CO<sub>2</sub> target accuracy in mechanical ventilation and spontaneous breathing using the Additional CO<sub>2</sub> method Frontiers in Medicine, Vol. 11, Artikel 1352012 Vidare till DOI
Christer Ahlström, Anna Anund (2024) Development of sleepiness in professional truck drivers: Real-road testing for driver drowsiness and attention warning (DDAW) system evaluation Journal of Sleep Research Vidare till DOI

Forskarutbildning

Forskarutbildningen vid Institutionen för medicinsk teknik karakteriseras av sin tvärvetenskapliga profil, där forskning och utbildning sker i gränslandet mellan medicin och teknik. Målet med forskarutbildningen är att ge vidgade och fördjupade kunskaper inom ämnet medicinsk teknik och specifika kunskaper inom avhandlingsområdet, samt att ge forskningserfarenheter och färdighet i forskningsmetodik.

Tekniska fakulteten forskarutbildning medicinteknisk vetenskap Martin Hultman

Forskarutbildning i medicinteknisk vetenskap

Medicinteknisk vetenskap som forskarutbildningsämne har en tvärvetenskaplig profil, där forskning och utbildning sker i gränslandet mellan medicin och teknik.

Grundutbildning

Nyheter inom medicinsk teknik

Världens största organisation för ögonforskning hyllar LiU-forskare

LiU-forskarna Neil Lagali och Mehrdad Rafat tilldelas 2023 års Point of View Award från ARVO Foundations. Världens största ögonforskningsorganisation lyfter deras arbete inom regenerativ oftalmologi som ger hopp om att ge blinda synen åter.

Bilden bestär av två delar: Fyra snittbilder av en hjärna på ena sidan och fyra snittbilder av en annan hjärna på andra sidan

Syntetiska bilder kan spara mycket tid i sjukvården

AI gör det möjligt att snabbt och noga identifiera området som ska strålbehandlas vid behandling av cancertumörer. Men det råder brist på medicinska data att träna AI-modeller med. Försök pågår att träna dem med syntetiska medicinska bilder.

Infografik som med illustrationer visar hur lokala uppdateringar från sjukhusen skickas till ett moln som skickar ny global modell till sjukhus. Den tränade modellen ger personlig sjukvård till patienten.

De utvecklar medicinsk AI utan att dela känslig information

Känslig data får inte delas hur som helst. Det gör utveckling av maskininlärningsmodeller för medicinsk bildanalys problematisk. LiU-forskare visar hur sådana modeller kan tränas utan att dela känslig information utanför sjukhusen.

Avdelningar

Kontakta oss

Institutionsledning

Medarbetare

Adresser

Besöksadresser IMT

Institutionen för medicinsk teknik
Hus 462 ingång 71 eller 65, plan 11-13 
Hus 006 ingång 54, plan 11
Campus US

Postadress IMT

Linköpings universitet
Institutionen för medicinsk teknik
Campus US
581 83 Linköping

Hitta till IMT

IMT har sina lokaler på Campus US. Vår administration samt merparten av våra forskare finns samlade i hus 462. Enklast hittar du till oss via Campus US huvudentré (ingång 65), ingång 71 (IMT:s parkering), ingång 54 (Hugo Theorells torg) eller ingång 69 (klinisk patologi).

Via ingång 65

Gå förbi Deli Marché på vänster sida och följ skyltning till IMT nedför trappan. När du kommit ner en våning följ korridoren rakt fram till dess den delar sig. Du har då trapphus och hissar till IMT direkt på vänster sida.

Via ingång 71

Gå in i korridoren via dörrarna till vänster direkt efter ingången. När korridoren delar sig har du trapphus och hissar till IMT direkt på höger sida.

Via ingång 54

Ta trappan direkt till höger ned en våning. Gå rakt fram i korridoren "Cellgången", strax ser du hissar till IMT på vänster sida.

Via ingång 69

Gå uppför rampen direkt innanför entrén och ta sedan spiraltrappan upp en våning till plan 8. Ta vänster in i "kulvert till övriga sjukhuset". Gå rakt fram, strax ser du hissar till IMT på höger sida.

Hus 006, via ingång 54

Våra neuroteknikforskare finns i hus 006. Dit kommer du enklast via ingång 54 från Hugo Theorells torg. Gå rakt fram och sedan vänster genom IT-avdelningens lokaler. Följ skyltning till IMT, Neuroteknik.

Sökbar karta för Campus US

Institutionsstyrelsen