Institutionen för medicinsk teknik (IMT)

I nära samarbete med medicinteknisk industri och medicinska kliniker arbetar vi för att fylla behov inom hälso- och sjukvård. Sedan 1972 har vi varit ett nationellt centrum för forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom medicinsk teknik. 

Vi vill vara en katalysator för hållbarhet i framtidens medicintekniska system och innovationer – en tummelplats för internationellt ledande forskare och lärare där ny kunskap skapas och sprids. 

Vår verksamhet och utbildning kretsar kring biomedicinsk optik, ultraljud och bioakustik, modellering och simulering av fysiologiska förlopp, neuroteknik, kunskapsbaserade beslutsstödssystem samt signal- och bildbehandlingsmetoder.

Vi utbildar både doktorander, civilingenjörer och högskoleingenjörer. En del av våra kurser kan du läsa som fristående kurser och några av dem även på distans. 

Forskning inom medicinsk teknik

biomaterial

Biomaterial

Ett multidisciplinärt fält som applicerar ingenjörsvetenskap, materialvetenskap, biologi och medicin för att utveckla vävnadsmimetiska ställningar som återställer, underhåller eller förbättrar vävnadsfunktion och organ.

Bild: Anders Brun, Hae-Jeong Park, Hans Knutsson och Carl-Fredrik Westin

Biomedicinsk bildvetenskap

Vi utvecklar metoder & tekniker för avbildning av anatomi & funktion hos människokroppen & dess organ. Från tekniker för avbildning, via metoder för analys & kvantifiering av bildinformation, till validering av nya metoder & bildbaserade biomarkörer.

Biomedicinsk optik.

Biomedicinsk optik

Biomedicinsk optik är ett framväxande vetenskapsområde i ständig utveckling som använder ljus och andra former av elektromagnetisk energi, oftast i det synliga området, för att förstå de inre delarna i celler och vävnader i levande organismer.

Våra senaste publikationer

2024

Nicolas Sundqvist (2024) Mathematical Modelling of Cerebral Metabolism: From Ion Channels to Metabolic Fluxes
Katja Kircher, Christer Ahlström (2024) A comparison of glance coding approaches for driver attention assessment Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, Vol. 100, s. 243-253 Vidare till DOI
Stina Björkman, Caroline Lilliecreutz, Marie Bladh, Tomas Strömberg, Carl Johan Östgren, Arina Mahmoud, Arian Kafashian, Sara Bergstrand, Sofia Sederholm Lawesson (2024) Microvascular dysfunction in women with a history of hypertensive disorders of pregnancy: A population-based retrospective cohort study British Journal of Obstetrics and Gynecology, Vol. 131, s. 433-443 Vidare till DOI

2023

Adrian Elmi Terander, Alba Corell, Saeed Shahidi, Johan Richter, Mattias Sköld, Emma Svensdotter (2023) Spinal neurokirurgi på grund av radikulopati och myelopat: [Spinal neurosurgery radiculopathy and myelopathy] Läkartidningen, Vol. 120
Niloofar Nikaein, Kedeye Tuerxun, Gunnar Cedersund, Daniel Eklund, Robert Kruse, Eva Särndahl, Eewa Nånberg, Antje Thonig, Dirk Repsilber, Alexander Persson, Elin Nyman (2023) Mathematical models disentangle the role of IL-10 feedbacks in human monocytes upon proinflammatory activation Journal of Biological Chemistry, Vol. 299, Artikel 105205 Vidare till DOI

Forskarutbildning

Forskarutbildningen vid Institutionen för medicinsk teknik karakteriseras av sin tvärvetenskapliga profil, där forskning och utbildning sker i gränslandet mellan medicin och teknik. Målet med forskarutbildningen är att ge vidgade och fördjupade kunskaper inom ämnet medicinsk teknik och specifika kunskaper inom avhandlingsområdet, samt att ge forskningserfarenheter och färdighet i forskningsmetodik.

Tekniska fakulteten forskarutbildning medicinteknisk vetenskap Martin Hultman

Forskarutbildning i medicinteknisk vetenskap

Medicinteknisk vetenskap som forskarutbildningsämne har en tvärvetenskaplig profil, där forskning och utbildning sker i gränslandet mellan medicin och teknik.

Grundutbildning

Nyheter inom medicinsk teknik

Fyra personer vid ett bord tittar mot kameran

Här utvecklar de digitala lösningar för e-hälsa

LiU:s tvärvetenskapliga satsning på e-hälsa är här för att stanna. Här arbetar studenter från medicinska och tekniska fakulteten tillsammans för att utveckla digitala lösningar. En miljö där olika perspektiv, bakgrunder och tankar möts.

Världens största organisation för ögonforskning hyllar LiU-forskare

LiU-forskarna Neil Lagali och Mehrdad Rafat tilldelas 2023 års Point of View Award från ARVO Foundations. Världens största ögonforskningsorganisation lyfter deras arbete inom regenerativ oftalmologi som ger hopp om att ge blinda synen åter.

Bild från akutmottagningen vid Linköping US.

Hyperspektral avbildning omdefinierar akutvården

Varje år besöker mer än två miljoner patienter i Sverige en akutmottagning. Dessa avdelningar upplever ofta trängsel som leder till ökning av återbesök och ökad dödlighet. Ett WCMM-projekt kommer att rikta in sig på brister i nuvarande triageverktyg.

Kommande händelser

18 mars 2024

Licentiatseminarium inom medicinteknisk vetenskap: Johan Jönemo

kl. 10.15 – 12.00 IMT 1, Hus 462, plan 13, Campus US, Linköping

Johan Jönemo, vid Institutionen för medicinsk teknik (IMT), försvarar sin licentiatavhandling "Deep learning on large neuroimaging datasets". Opponent är Ida Häggström, docent, Chalmers tekniska högskola. Handledare är Anders Eklund, biträdande professor, Linköpings universitet. Seminariet är öppet för allmänheten och hålls på engelska.

Kontakt

21 maj 2024

BME@LiU 2024

kl. 08.30 – 17.30 Hugo Theorell-salen, Antracit och Dolomit, plan 9, Universitetssjukhuset, Linköping

BME-dagen lyfter fram den forskning som sker inom medicinsk teknik vid LiU. Dagen innehåller presentationer, keynotes, postrar, utställning och aktiviteter för forskare, företag, studenter och kliniker som stödjer, bidrar till eller använder BME-teknologier. Årets konferens fokuserar särskilt på tillämpningar inom styrkeområdena "Cancer" och "Infektioner och inflammationer (MIIC)". Välkommen att delta på plats eller via Zoom.

Kontakt

Avdelningar

Kontakta oss

Institutionsledning

Medarbetare

Adresser

Besöksadresser IMT

Institutionen för medicinsk teknik
Hus 462 ingång 71 eller 65, plan 11-13 
Hus 006 ingång 54, plan 11
Campus US

Postadress IMT

Linköpings universitet
Institutionen för medicinsk teknik
Campus US
581 83 Linköping

Hitta till IMT

IMT har sina lokaler på Campus US. Vår administration samt merparten av våra forskare finns samlade i hus 462. Enklast hittar du till oss via Campus US huvudentré (ingång 65), ingång 71 (IMT:s parkering), ingång 54 (Hugo Theorells torg) eller ingång 69 (klinisk patologi).

Via ingång 65

Gå förbi Deli Marché på vänster sida och följ skyltning till IMT nedför trappan. När du kommit ner en våning följ korridoren rakt fram till dess den delar sig. Du har då trapphus och hissar till IMT direkt på vänster sida.

Via ingång 71

Gå in i korridoren via dörrarna till vänster direkt efter ingången. När korridoren delar sig har du trapphus och hissar till IMT direkt på höger sida.

Via ingång 54

Ta trappan direkt till höger ned en våning. Gå rakt fram i korridoren "Cellgången", strax ser du hissar till IMT på vänster sida.

Via ingång 69

Gå uppför rampen direkt innanför entrén och ta sedan spiraltrappan upp en våning till plan 8. Ta vänster in i "kulvert till övriga sjukhuset". Gå rakt fram, strax ser du hissar till IMT på höger sida.

Hus 006, via ingång 54

Våra neuroteknikforskare finns i hus 006. Dit kommer du enklast via ingång 54 från Hugo Theorells torg. Gå rakt fram och sedan vänster genom IT-avdelningens lokaler. Följ skyltning till IMT, Neuroteknik.

Sökbar karta för Campus US

Institutionsstyrelsen