Institutionen för medicinsk teknik (IMT)

I nära samarbete med medicinteknisk industri och medicinska kliniker arbetar vi för att fylla behov inom hälso- och sjukvård. Sedan 1972 har vi varit ett nationellt centrum för forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom medicinsk teknik. 

Vi vill vara en katalysator för hållbarhet i framtidens medicintekniska system och innovationer – en tummelplats för internationellt ledande forskare och lärare där ny kunskap skapas och sprids. 

Vår verksamhet och utbildning kretsar kring biomedicinsk optik, ultraljud och bioakustik, modellering och simulering av fysiologiska förlopp, neuroteknik, kunskapsbaserade beslutsstödssystem samt signal- och bildbehandlingsmetoder.

Vi utbildar både doktorander, civilingenjörer och högskoleingenjörer. En del av våra kurser kan du också läsa som fristående kurser, och några av dem även på distans. 

Aktuellt på IMT Visa/dölj innehåll

Disputation inom medicinsk teknik: Dorian Vogel

Dorian Vogel, vid Institutionen för medicinsk teknik, försvarar sin avhandling med titeln: "Deep Brain Stimulation Atlases in Movement Disorders - from Patient-Specific to Group Analysis". Opponent är professor Anders Eklund, Umeå universitet. Disputationen äger rum i Berzeliussalen och kommer att hållas på engelska.

Börjar 03 juni 2022 kl. 09.00
Slutar 03 juni 2022 kl. 14.00
Plats Berzeliussalen, hus 463, ingång 65, Campus US
Kontakt Karin Wårdell

Disputation inom medicinsk teknik: William Lövfors

William Lövfors vid Institutionen för medicinsk teknik försvarar sin doktorsavhandling med titeln "A comprehensive dynamic model of the adipocyte". Opponent är professor emeritus Pierre de Meyts, de Duve Institute, Bryssel, Belgien. Disputationen anordnas i salen Belladonna, Campus US, och disputatonen hålls på engelska. 

Börjar 10 juni 2022 kl. 14.00
Slutar 10 juni 2022 kl. 18.00
Plats Belladonna, ingång 76, Campus US
Kontakt Gunnar Cedersund

Forskning vid IMT Visa/dölj innehåll

Forskarutbildning Visa/dölj innehåll

Forskarutbildningen vid Institutionen för medicinsk teknik karakteriseras av sin tvärvetenskapliga profil, där forskning och utbildning sker i gränslandet mellan medicin och teknik. Målet med forskarutbildningen är att ge vidgade och fördjupade kunskaper inom ämnet medicinsk teknik och specifika kunskaper inom avhandlingsområdet, samt att ge forskningserfarenheter och färdighet i forskningsmetodik.

Grundutbildning Visa/dölj innehåll

Avdelningar Visa/dölj innehåll

Hitta till IMT Visa/dölj innehåll

IMT har sina lokaler på Campus US. Vår administration samt merparten av våra forskare finns samlade i hus 462. Enklast hittar du till oss via Campus US huvudentré (ingång 65), ingång 71 (IMT:s parkering), ingång 54 (Hugo Theorells torg) eller ingång 69 (klinisk patologi).

Ingång 65
Gå förbi Delimarche på vänster sida och följ skyltning till IMT nedför trappan. När du kommit ner en våning följ korridoren rakt fram till dess den delar sig. Du har då trapphus och hissar till IMT direkt på vänster sida.

Ingång 71
Gå in i korridoren via dörrarna till vänster direkt efter ingången. När korridoren delar sig har du trapphus och hissar till IMT direkt på höger sida.

Ingång 54
Ta trappan direkt till höger ned en våning. Gå rakt fram i korridoren "Cellgången", strax ser du hissar till IMT på vänster sida.

Ingång 69
Gå uppför rampen direkt innanför entrén och ta sedan spiraltrappan upp en våning till plan 8. Ta vänster in i "kulvert till övriga sjukhuset". Gå rakt fram, strax ser du hissar till IMT på höger sida.

Våra neuroteknikforskare finns i hus 006, dit kommer du enklast via ingång 54 från Hugo Theorells torg
Gå rakt fram och sedan vänster genom IT-avdelningens lokaler. Följ skyltning till IMT, Neuroteknik.

Kartor

 

Kontakta oss Visa/dölj innehåll

Institutionsledning

Medarbetare

Adresser

Besöksadresser IMT

Institutionen för medicinsk teknik

Hus 462 ingång 71 eller 65, plan 11-13 
Hus 006 ingång 54, plan 11
Campus US

Postadress IMT

Linköpings universitet

Institutionen för medicinsk teknik
Campus US
581 83 Linköping