Institutionen för medicinsk teknik (IMT)

I nära samarbete med medicinteknisk industri och medicinska kliniker arbetar vi för att fylla behov inom hälso- och sjukvård. Sedan 1972 har vi varit ett nationellt centrum för forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom medicinsk teknik. 

Vi vill vara en katalysator för hållbarhet i framtidens medicintekniska system och innovationer – en tummelplats för internationellt ledande forskare och lärare där ny kunskap skapas och sprids. 

Vår verksamhet och utbildning kretsar kring biomedicinsk optik, ultraljud och bioakustik, modellering och simulering av fysiologiska förlopp, neuroteknik, kunskapsbaserade beslutsstödssystem samt signal- och bildbehandlingsmetoder.

Vi utbildar både doktorander, civilingenjörer och högskoleingenjörer. En del av våra kurser kan du också läsa som fristående kurser, och några av dem även på distans. 

Forskningsverksamheter

Aktuellt på IMT

Seminarium IMT - Auditory display for fluorescence-guided brain tumor surgery 

Neda Haj Hosseini leder ett seminarium kring studien Auditory display for fluorescence-guided brain tumor surgery, som är ett samarbete mellan MEVIS Fraunhofer och Linköpings Universitet. Seminariet är öppet för allmänheten.

Börjar 24 oktober 2017 kl. 10.15
Slutar 24 oktober 2017 kl. 11.30
Plats IMT1, hus 462, ingång 71, plan 13, Campus US 
Kontakt Peter Hult 013-28 67 42

Disputation inom medicinteknisk vetenskap: Rikard Johansson

Rikard Johansson, vid Institutionen för medicinsk teknik, försvarar sin avhandling "Model-Based Hypothesis Testing in Biomedicine - How Systems Biology Can Drive the Growt of Scientific Knowledge". Opponent är Marija Cvijovic, biträdande universitetslektor, Matematiska vetenskaper, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet. Disputationen är öppen för allmänheten, efteråt är alla välkomna till IMT för mingel och enklare förtäring.

Börjar 03 november 2017 kl. 13.15
Slutar 03 november 2017 kl. 16.15
Plats Hugo Theorell, hus 448, ingång Norra entrén, plan 8, Campus US
Kontakt Göran Salerud 013-28 67 55

Forskarutbildning

Forskarutbildning

Forskarutbildningen vid Institutionen för medicinsk teknik karakteriseras av sin tvärvetenskapliga profil, där forskning och utbildning sker i gränslandet mellan medicin och teknik. Målet med forskarutbildningen är att ge vidgade och fördjupade kunskaper inom ämnet medicinsk teknik och specifika kunskaper inom avhandlingsområdet, samt att ge forskningserfarenheter och färdighet i forskningsmetodik.

Grundutbildning

Aktuella publikationer

2017

Anders Eklund, Thomas Nichols, Hans Knutsson

Reply to BROWN AND BEHRMANN, COX ET AL., AND KESSLER ET AL.: Data and code sharing is the way forward for fMRI

Artikel i tidskrift

Krzysztof J. Gorgolewski, Fidel Alfaro-Almagro, Tibor Auer, Pierre Bellec, Michel Capotă, M. Mallar Chakravarty, Nathan W. Churchill, Alexander Li Cohen, R. Cameron Craddock, Gabriel A. Devenyi, Anders Eklund, Oscar Esteban, Guillaume Flandin, Satrajit S. Ghosh, J. Swaroop Guntupalli, Mark Jenkinson, Anisha Keshavan, Gregory Kiar, Franziskus Liem, Pradeep Reddy Raamana, David Raffelt, Cristopher J. Steele, Pierre-Olivier Quirion, Robert E. Smith, Stephen C. Strother, Gaël Varoquaux, Yida Wang, Tal Yarkoni, Russel A. Poldrack

BIDS apps: Improving ease of use, accessibility, and reproducibility of neuroimaging data analysis methods

Artikel i tidskrift

Anders Eklund, Martin A Lindqvist, Mattias Villani

A Bayesian Heteroscedastic GLM with Application to fMRI Data with Motion Spikes

Ingår i NeuroImage

Artikel i tidskrift

Lipeng Ning, Evren Özarslan, Carl-Fredrik Westin, Yogesh Rathi

Precise Inference and Characterization of Structural Organization (PICASO) of tissue from molecular diffusion

Ingår i NeuroImage

Artikel i tidskrift

Rasmus Magnusson, Guido Mariotti, Mattias Köpsén, William Lövfors, Danuta Gawel, Rebecka Jornsten, Joerg Linde, Torbjorn Nordling, Elin Nyman, Sylvie Schulze, Colm Nestor, Hanmin Zhang, Gunnar Cedersund, Mikael Benson, Andreas Tjärnberg, Mika Gustafsson

LASSIM-A network inference toolbox for genome-wide mechanistic modeling

Ingår i PloS Computational Biology

Artikel i tidskrift

Nyheter

Nyheter

Samverkan

Avdelningar

Kontaktpersoner