Institutionen för medicinsk teknik (IMT)

I nära samarbete med medicinteknisk industri och medicinska kliniker arbetar vi för att fylla behov inom hälso- och sjukvård. Sedan 1972 har vi varit ett nationellt centrum för forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom medicinsk teknik. 

Vi vill vara en katalysator för hållbarhet i framtidens medicintekniska system och innovationer – en tummelplats för internationellt ledande forskare och lärare där ny kunskap skapas och sprids. 

Vår verksamhet och utbildning kretsar kring biomedicinsk optik, ultraljud och bioakustik, modellering och simulering av fysiologiska förlopp, neuroteknik, kunskapsbaserade beslutsstödssystem samt signal- och bildbehandlingsmetoder.

Vi utbildar både doktorander, civilingenjörer och högskoleingenjörer. En del av våra kurser kan du också läsa som fristående kurser, och några av dem även på distans. 

Forskningsverksamheter

Pågående forskningsprojekt

En biooptisk metod för bedömning av mikrocirkulationen för att förutsäga kardiovaskulär sjukdom

Tomas Strömberg

Förbättrat beslutsstöd för kirurgi av rotatorkuff-muskulatur med hjälp av kvantitativ MRT

Magnus Borga

Klinisk verifiering av RespiHeart på en Akutklinik

Lars-Göran Lindberg

Optiskt teknik för navigation vid neurokirurgi

Karin Wårdell

Multimodal visualisering av mikrocirkulationen

Marcus Larsson

 

 


Aktuellt på IMT

Hitta till oss

IMT kartaInstitutionen för medicinsk teknik ligger på Campus US vid Universitetssjukhuset i Linköping (US). För besökande med bil hänvisas till besöksparkeringen på US. I mån av plats finns också parkeringar vid ingång 71, dessa måste förhandsbokas via anställd vid IMT.

Från ingång 65: Gå förbi kafeterian och en trappa ned. Följ korridoren och tag hissen till vänster efter glasdörrarna.

Öppettider:
07:00-21:00 Måndag - Torsdag
07:00-17:00 Fredag
11:00-15:00 Söndag

Från ingång 71: Följ korridoren till vänster innanför entrén. Ta hissen vid slutet av korridoren.

Öppettider:
07:00-17:00 Måndag - Fredag

Forskarutbildning

Forskarutbildning

Forskarutbildningen vid Institutionen för medicinsk teknik karakteriseras av sin tvärvetenskapliga profil, där forskning och utbildning sker i gränslandet mellan medicin och teknik. Målet med forskarutbildningen är att ge vidgade och fördjupade kunskaper inom ämnet medicinsk teknik och specifika kunskaper inom avhandlingsområdet, samt att ge forskningserfarenheter och färdighet i forskningsmetodik.

Grundutbildning

Aktuella publikationer

2018

Tuan Pham, Hong Yan

A regularity statistic for images

Ingår i Chaos, Solitons & Fractals

Artikel i tidskrift

2017

Hanna Jonasson, Sara Bergstrand, Fredrik H Nystrom, Toste Länne, Carl Johan Östgren, Niclas Bjarnegård, Ingemar Fredriksson, Marcus Larsson, Tomas Strömberg

Skin microvascular endothelial dysfunction is associated with type 2 diabetes independently of microalbuminuria and arterial stiffness.

Ingår i Diabetes & Vascular Disease Research

Artikel i tidskrift

Bertil Wegmann, Anders Eklund, Mattias Villani

Bayesian Heteroscedastic Regression for Diffusion Tensor Imaging

Ingår i Modeling, Analysis, and Visualization of Anisotropy

Kapitel i bok, del av antologi

Rasmus Magnusson, Mika Gustafsson, Gunnar Cedersund, Peter Strålfors, Elin Nyman

Cross-talks via mTORC2 can explain enhanced activation in response to insulin in diabetic patients

Ingår i Bioscience Reports

Artikel i tidskrift

Martin M. Reich, Nicolo G. Pozzi, Joachim Brumberg, Mattias Åström, Jens Volkmann, Ioannis U. Isaias

Letter: Reply: Clinical approach to delayed-onset cerebellar impairment following deep brain stimulation for tremor in BRAIN, vol 140, issue , pp

Ingår i Brain

Artikel i tidskrift

Läs mer

Samverkan

Avdelningar

Kontaktpersoner