Håkan Olausson utsedd till Wallenberg Clinical Scholar

Håkan Olausson har utsetts till Wallenberg Clinical Scholar av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Det innebär att han får 15 miljoner kronor fördelat över fem år till sin forskning om den kliniska betydelsen av ett ultrasnabbt smärtsystem som han och hans medarbetare nyligen upptäckt.

2020-02-10 Stockholm Wallenberg Clinical Scholars 2020. Foto: Mikael Sjöberg Foto Mikael Sjöberg I läroböcker om nervsystemets sjukdomar, neurologi, står bland annat att nervsignaler om smärta alltid är långsammare än signaler om hudberöring. Men banbrytande forskning av Håkan Olaussons forskargrupp har visat att det inte stämmer. De upptäckte nyligen att det i människan finns ett ultrasnabbt smärtsystem som skickar signaler till hjärnan med precis lika hög hastighet som de nervceller som förmedlar beröring. Nu ska forskarna kartlägga detta smärtsystem i detalj. Foto Thor Balkhed

– Det här anslaget ger oss möjlighet att undersöka den kliniska betydelsen av det snabba smärtsinne som vi nyligen upptäckt hos friska personer. Jag vill undersöka vad det har för betydelse för diagnos av kronisk smärta och behandling av olika smärttillstånd. Anslaget ger ett långsiktigt stöd under hela fem år, så det ger oss gott om tid att forska på det här, säger Håkan Olausson, professor vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, samt överläkare i klinisk neurofysiologi vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Forskarna hoppas hitta svar på frågor som hur det ultrasnabba smärtsystemet reagerar på nålstick, värme och kyla, hur nervsignalerna leds i ryggmärgen och hjärnan och hur kronisk smärta uppstår. Och framför allt: är det möjligt att stoppa smärtsignalerna? På sikt kanske forskningen kan bidra till ny behandling som inte medför de farliga biverkningar som dagens smärtstillande opiatläkemedel kan ge.

Förutom Håkan Olausson får ytterligare tre forskande läkare del av anslaget Wallenberg Clinical Scholars, nämligen Anca Catrina och Mikael Rydén, båda vid Karolinska Institutet, samt Åsa Petersén, vid Lunds universitet. Forskningsanslagen kommer från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, som satsar sammanlagt 600 miljoner kronor på programmet Wallenberg Clinical Scholars i syfte att stärka svensk klinisk forskning. Totalt har nu 24 forskande läkare beviljats medel och programmet går nu över i förlängningsfasen. Det innebär att individer som tidigare beviljats Clinical Scholars kan nomineras av sitt universitet till fortsättningsanslag.


Kontakt

Relaterade nyheter

Senaste nytt från LiU