24 mars 2023

2023 års bästa chef och ledare vid Linköpings universitet heter Josefina Syssner, professor vid CKS och före detta prefekt vid Institutionen för kultur och samhälle, IKOS. ”Jag är faktiskt lite knäsvag” sa en överraskad Syssner när priset delades ut på LiU:s chefsdag den 23 mars.

Bild på Josefina Syssner som får pris Magnus Johansson

Josefina utsågs som prefekt för att leda arbetet med att slå ihop flera institutioner på LiU till en helt ny institution, IKOS. Hon får priset för sitt ledarskap under arbetet med att bygga IKOS.

Vad betyder det för dig att få det här hedersfyllda priset?

– Jag blir otroligt förvånad, glad och rörd. Samtidigt tänker jag att det är ett pris till hela IKOS och alla oss som jobbat med uppbyggnaden. Jag har varit en spelare bland många som varit otroligt viktiga.

Enligt motiveringen har Syssner bland annat ”lett arbetet med att forma den nya institutionen IKOS på ett sätt som varit helt enastående […]”

Josefina Syssner avslutade sitt uppdrag som prefekt på IKOS vid årsskiftet 22/23 och är nu tillbaka på CKS där hon numera ägnar sig åt forskning på heltid. Hon tror att utnämningen kan inspirera och vara till glädje även i den rollen

– För mig är den kollegiala styrningen viktig – att det är vi lärare och forskare som styr och leder akademin. Det känns fint att kunna gå in och göra en insats för hela organisationen – och att det sedan finns ett välkomnande forskningssammanhang att gå tillbaka till även om jag inte varit så forskningsaktiv de senaste åren.

Motiveringen lyder

… för att ha lett arbetet med att forma den nya institutionen IKOS på ett sätt som varit helt enastående. Hon har visat på ett visionärt ledarskap som fortplantat sig i organisationen och hjälpt medarbetare och chefer att lyfta blicken över vardagliga problem och se arbetet ur ett vidare samhällsperspektiv.

Hon har i sitt arbete helt arbetat enligt LiU:s värderingar för chefer samtidigt som hon har spridit förståelse för universitetets och den egna verksamhetens roll för att upprätthålla ett demokratiskt samhälle. Hon har på ett ovanligt sätt, och med olika initiativ, bidragit till att lyfta självreflektion som något betydelsefullt bland institutionens medarbetare.

 ------------------------------------------------------------------------------

Fakta LiU:s chefspris

Syftet med chefs- och ledarpriset vid Linköpings universitet är att synliggöra den viktiga betydelsen av ett gott ledarskap. Ett ledarskap som utvecklar LiU:s medarbetare och verksamhet. Varje år får medarbetare nominera kandidater till det årliga chefs- och ledarpriset. Vinnaren utses sedan av en jury som består av LiU:s rektor och HR-direktör, en dekan, en prefekt, en facklig representant och tidigare vinnare av priset.

Jag har varit en spelare bland många som varit otroligt viktiga.
Josefina Syssner

Fler nyheter från CKS

en kvinna i grå tröja med långt hår sitter vid en kateder

Sofia Nordmark ny avdelningschef på CKS

Hon tycker om att ta ansvar, uppskattar det kollegiala och vill ge sina nya medarbetare och sin avdelning bra förutsättningar i sitt arbete. Sofia Nordmark är ny avdelningschef på Centrum för kommunstrategiska studier, CKS.

bild på doktorander som sitter runt ett bord

Unikt kunskapsretreat för kommunforskande doktorander

Rimforsa Strand vid sjön Åsunden utgjorde kulissen för ett speciellt doktorandretreat i slutet av sommaren. Under tre intensiva dagar samlades doktorander från skilda bakgrunder och forskningsområden för att få nya perspektiv i sina doktorandstudier.

CKS växer med nya medarbetare

En kulturgeograf, en företagsekonom och en statsvetare som har doktorerat vid Örebro, Stockholms och Lunds universitet. En tandläkare med en masterexamen i teknik och hållbar utveckling. Möt CKS nyaste medarbetare!

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.