Josefina Syssner årets ledare och chef vid LiU 2023

2023 års bästa chef och ledare vid Linköpings universitet heter Josefina Syssner, professor vid CKS och före detta prefekt vid Institutionen för kultur och samhälle, IKOS. ”Jag är faktiskt lite knäsvag” sa en överraskad Syssner när priset delades ut på LiU:s chefsdag den 23 mars.

Bild på Josefina Syssner som får pris Magnus Johansson

Josefina utsågs som prefekt för att leda arbetet med att slå ihop flera institutioner på LiU till en helt ny institution, IKOS. Hon får priset för sitt ledarskap under arbetet med att bygga IKOS.

Vad betyder det för dig att få det här hedersfyllda priset?

– Jag blir otroligt förvånad, glad och rörd. Samtidigt tänker jag att det är ett pris till hela IKOS och alla oss som jobbat med uppbyggnaden. Jag har varit en spelare bland många som varit otroligt viktiga.

Enligt motiveringen har Syssner bland annat ”lett arbetet med att forma den nya institutionen IKOS på ett sätt som varit helt enastående […]”

Josefina Syssner avslutade sitt uppdrag som prefekt på IKOS vid årsskiftet 22/23 och är nu tillbaka på CKS där hon numera ägnar sig åt forskning på heltid. Hon tror att utnämningen kan inspirera och vara till glädje även i den rollen

– För mig är den kollegiala styrningen viktig – att det är vi lärare och forskare som styr och leder akademin. Det känns fint att kunna gå in och göra en insats för hela organisationen – och att det sedan finns ett välkomnande forskningssammanhang att gå tillbaka till även om jag inte varit så forskningsaktiv de senaste åren.

Motiveringen lyder

… för att ha lett arbetet med att forma den nya institutionen IKOS på ett sätt som varit helt enastående. Hon har visat på ett visionärt ledarskap som fortplantat sig i organisationen och hjälpt medarbetare och chefer att lyfta blicken över vardagliga problem och se arbetet ur ett vidare samhällsperspektiv.

Hon har i sitt arbete helt arbetat enligt LiU:s värderingar för chefer samtidigt som hon har spridit förståelse för universitetets och den egna verksamhetens roll för att upprätthålla ett demokratiskt samhälle. Hon har på ett ovanligt sätt, och med olika initiativ, bidragit till att lyfta självreflektion som något betydelsefullt bland institutionens medarbetare.

 ------------------------------------------------------------------------------

Fakta LiU:s chefspris

Syftet med chefs- och ledarpriset vid Linköpings universitet är att synliggöra den viktiga betydelsen av ett gott ledarskap. Ett ledarskap som utvecklar LiU:s medarbetare och verksamhet. Varje år får medarbetare nominera kandidater till det årliga chefs- och ledarpriset. Vinnaren utses sedan av en jury som består av LiU:s rektor och HR-direktör, en dekan, en prefekt, en facklig representant och tidigare vinnare av priset.

Jag har varit en spelare bland många som varit otroligt viktiga.
Josefina Syssner

Fler nyheter från CKS

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU