03 oktober 2023

Hon tycker om att ta ansvar, uppskattar det kollegiala och vill ge sina nya medarbetare och sin avdelning bra förutsättningar i sitt arbete. Möt Sofia Nordmark, ny avdelningschef på Centrum för kommunstrategiska studier, CKS. 

en kvinna i grå tröja med långt hår sitter vid en kateder Marie-Louise Elebring

Sofia Nordmark är ett känt ansikte på CKS, hon har under flera år varit del av forskningsmiljön och gjort stora insatser som kursansvarig för CKS uppdragsutbildning ”Ledarskap i kommuner” i två år. Ett uppdrag som hon kommer att fortsätta med.

Sofia är universitetslektor i socialt arbete och kommer att dela sin tid mellan CKS och Avdelningen för socialt arbete på LiU. Hennes forskning har fokus på insatser för social inkludering i relation till politikområden såsom utbildning, arbetsmarknad- och migration.

– Jag har alltid haft ett intresse av CKS som forskningscentrum, eftersom min forskning berör kommuners verksamhet på flera olika plan. Här är vi bra på att göra forskningen relevant för våra kommuner i ett mer praktiskt sammanhang. Därför var det ett ganska enkelt val för mig att söka tjänsten som avdelningschef, säger Sofia Nordmark.

Vem är Sofia Nordmark utanför jobbet?

– Jag är nog ganska likadan hemma som jag är på jobbet. Jag är uppvuxen i Uppsala men bor i Norrköping med min familj och hunden. Här i Norrköping, där jag trivs väldigt bra, gör jag gärna lite av varje – jag tycker om att röra på mig och är med i en bokklubb där fokus är lika mycket på att umgås och att ha trevligt som på själva läsningen, säger Sofia.

Sofia började på sin nya tjänst den 1 september och hon efterträder Sara Gustafsson som avdelningschef. I och med det har organiseringen av CKS ledning ändrats något. En nyformaterad ledningsgrupp har skapats och där ingår, förutom Sofia, Brita Hermelin, tf föreståndare, och Gissur Ó Erlingsson, vetenskaplig ledare.

Fakta

Ansvar och roller i CKS nya ledningsgrupp

  • Avdelningschefens arbetsuppgifter handlar framför allt om att leda och samordna det övergripande arbetet på CKS och att vara ansvarig för personal-, ekonomi- och budgetfrågor och kontakterna mot institutionen. 
  • Föreståndaren ska bland annat förbereda och genomföra ägar- och verksamhetsdialoger med CKS samverkanspartners, delta i de externa nätverken och att företräda CKS i strategiska sammanhang.
  • Den vetenskapliga ledaren ansvarar bland annat för att CKS forskningsuppdrag utvecklas enligt de övergripande målsättningar som finns, och har ett särskilt ansvar för att värna och säkerställa att den forskning som CKS bedriver och stödjer håller en god kvalitet. Vetenskapliga ledaren deltar också på styrelsemöten för att informera om det aktuella forskningsläget på CKS.

 

Läs fler nyheter från CKS

En kvinna på scen och en man som står nedanför bredvid tre roll-ups

Ofrivillig ensamhet bland äldre tema på samverkansdag

Ensamhet och brist på personal. Dessa frågor dominerade när årets samverkansdag hölls på campus Valla på LiU i början av november. Temat för dagen var ”Den demografiska utmaningen - en åldrande och friskare befolkning”.

bild på doktorander som sitter runt ett bord

Unikt kunskapsretreat för kommunforskande doktorander

Rimforsa Strand vid sjön Åsunden utgjorde kulissen för ett speciellt doktorandretreat i slutet av sommaren. Under tre intensiva dagar samlades doktorander från skilda bakgrunder och forskningsområden för att få nya perspektiv i sina doktorandstudier.

CKS växer med nya medarbetare

En kulturgeograf, en företagsekonom och en statsvetare som har doktorerat vid Örebro, Stockholms och Lunds universitet. En tandläkare med en masterexamen i teknik och hållbar utveckling. Möt CKS nyaste medarbetare!

Senaste nytt från LiU

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.

Kvinnlig professor håller i en fejkad nyfödd bäbis, avsedd för undervisning.

Individanpassad förlossning målet för ny studie

Kan ett nytt verktyg med uppdaterade riktlinjer för hur en förlossning går framåt och med betoning på kvinnan i centrum bidra till en mer individanpassad förlossningsvård? En studie som får 19 miljoner kronor från Vetenskapsrådet ska undersöka det.