03 oktober 2023

Hon tycker om att ta ansvar, uppskattar det kollegiala och vill ge sina nya medarbetare och sin avdelning bra förutsättningar i sitt arbete. Möt Sofia Nordmark, ny avdelningschef på Centrum för kommunstrategiska studier, CKS. 

en kvinna i grå tröja med långt hår sitter vid en kateder
Marie-Louise Elebring
Sofia Nordmark är ett känt ansikte på CKS, hon har under flera år varit del av forskningsmiljön och gjort stora insatser som kursansvarig för CKS uppdragsutbildning ”Ledarskap i kommuner” i två år. Ett uppdrag som hon kommer att fortsätta med.

Sofia är universitetslektor i socialt arbete och kommer att dela sin tid mellan CKS och Avdelningen för socialt arbete på LiU. Hennes forskning har fokus på insatser för social inkludering i relation till politikområden såsom utbildning, arbetsmarknad- och migration.

– Jag har alltid haft ett intresse av CKS som forskningscentrum, eftersom min forskning berör kommuners verksamhet på flera olika plan. Här är vi bra på att göra forskningen relevant för våra kommuner i ett mer praktiskt sammanhang. Därför var det ett ganska enkelt val för mig att söka tjänsten som avdelningschef, säger Sofia Nordmark.

Vem är Sofia Nordmark utanför jobbet?

– Jag är nog ganska likadan hemma som jag är på jobbet. Jag är uppvuxen i Uppsala men bor i Norrköping med min familj och hunden. Här i Norrköping, där jag trivs väldigt bra, gör jag gärna lite av varje – jag tycker om att röra på mig och är med i en bokklubb där fokus är lika mycket på att umgås och att ha trevligt som på själva läsningen, säger Sofia.

Sofia började på sin nya tjänst den 1 september och hon efterträder Sara Gustafsson som avdelningschef. I och med det har organiseringen av CKS ledning ändrats något. En nyformaterad ledningsgrupp har skapats och där ingår, förutom Sofia, Brita Hermelin, tf föreståndare, och Gissur Ó Erlingsson, vetenskaplig ledare.

Fakta

Ansvar och roller i CKS nya ledningsgrupp

  • Avdelningschefens arbetsuppgifter handlar framför allt om att leda och samordna det övergripande arbetet på CKS och att vara ansvarig för personal-, ekonomi- och budgetfrågor och kontakterna mot institutionen. 
  • Föreståndaren ska bland annat förbereda och genomföra ägar- och verksamhetsdialoger med CKS samverkanspartners, delta i de externa nätverken och att företräda CKS i strategiska sammanhang.
  • Den vetenskapliga ledaren ansvarar bland annat för att CKS forskningsuppdrag utvecklas enligt de övergripande målsättningar som finns, och har ett särskilt ansvar för att värna och säkerställa att den forskning som CKS bedriver och stödjer håller en god kvalitet. Vetenskapliga ledaren deltar också på styrelsemöten för att informera om det aktuella forskningsläget på CKS.

 

Läs fler nyheter från CKS

Porträttbild på en kvinna utomhus med en tegelbyggnad i bakgrunden

CKS-forskare huvudtalare på EDAY 2024

Den 29 maj går EDAY 2024 av stapeln, en återkommande mötesplats för lokala, regionala och nationella aktörer inom energi- och miljöområdet. En av huvudtalarna är Brita Hermelin, professor i kulturgeografi på Centrum för kommunstrategiska studier, CKS

Flygfoto över England och Frankrike

Ny studie kartlägger skillnader i befolkningsutveckling inom länen

Det är stora skillnader i befolkningstillväxt inom och mellan Sveriges län. Det visar en ny studie från Centrum för kommunstrategiska studier, CKS.

katarina_sandberg

Första publiceringen en viktig milstolpe i doktorandutbildningen

Katarina Sandberg, doktorand i statsvetenskap, har nått en milstolpe i sina doktorandstudier. Häromveckan fick hon sin första artikel publicerad i en vetenskaplig tidskrift.

Senaste nytt från LiU

CO2 skrivet på blå himmel med bokstäver av moln.

Riskfylld väg mot klimatmål för Stockholm

Stockholms mål är att år 2030 fånga in mer koldioxid än vad som släpps ut. Därför satsar staden på ny teknik vid kraftvärmeverket Värtaverket. Men det är en strategi som antagits utan tillräcklig diskussion om riskerna, konstaterar forskare vid LiU.

Professor Marie Cronqvist.

Historieprofessor på spaning efter framtidens Hesa Fredrik

Med ett intresse för det tvärvetenskapliga fält som kallas för "historical sound studies" tar Marie Cronqvist klivet från Lund till Linköping. Hon är professor i historia och ska fördjupa sig i hur larmsignalen VMA påverkar människan.

Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi klara

Flera forskare från LiU har deltagit i arbetet med att ta fram världens första ISO-standarder för en cirkulär ekonomi. Målet är ett mer hållbart samhälle.