19 september 2023

Rimforsa Strand vid sjön Åsunden utgjorde kulissen för ett speciellt doktorandretreat i slutet av sommaren. Under tre intensiva dagar samlades doktorander från skilda bakgrunder och forskningsområden för att få ny kunskap och nya perspektiv i sina doktorandstudier. 

tre män och två kvinnor vid ett bord i en konferenslokal som lyssnar på en föreläsare
Deltagarna i doktorandretreatet kom från helt skilda discipliner vid LiU. Internatet hade en internationell inriktning och hela programmet hölls på engelska.  Katarina Sandberg
Deltagarna har två saker gemensamt: de är doktorander vid Linköpings universitet och de forskar om kommuner ur olika perspektiv. Mångfalden av ämnen sträckte sig från medicin och pedagogik till migration, digitalisering inom äldrevården, genus och teknik- och miljöförändring. Deltagarna hade också kommit olika långt i sin doktorandutbildningar.

Kunskap och kommunperspektiv

Internatet arrangerades av Centrum för kommunstrategiska studier, CKS. Katarina Sandberg, doktorand i statsvetenskap och Sara Wittberg, doktorand i socialt arbete, stod för planeringen och för värdskapet under de tre dagarna i Rimforsa.

– Redan från början var stämningen bland deltagarna mycket god. Vi hade ett fullspäckat schema, men också gott om tid för promenader och sociala aktiviteter, där alla kunde lära känna varandra bättre. En framgångsfaktor var nog att internatet var planerat av doktorander själva, som förstår doktorandens vardag och de utmaningar som finns, säger Katarina Sandberg.

Ett syfte var att erbjuda deltagarna en möjlighet att utbyta idéer och få nya perspektiv på sina avhandlingsprojekt. Kollegor och framstående forskare inom kommunområdet sombild på en man vid ett bord som viftar med händerna Foto Katarina Sandberg CKS-forskarna Gissur Ó Erlingsson, Josefina Syssner och Richard Öhrvall, var på plats för att berätta om sin forskning.

En annan höjdpunkt var föreläsningen av Mikael Sundström, universitetslektor i statsvetenskap vid Lunds universitet, som delade med sig av sina bästa tips på hur man inte ska skriva en avhandling.

Utbyten och inspiration

– Det blev precis som vi hade hoppats på, vi hade mycket fokus på forskningen och innehållet i avhandlingarna men det växte också fram en gemenskap kring hur det är att vara doktorander i olika stadier, säger Katarina Sandberg.

En av deltagarna var Martina Nordqvist, doktorand på Avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande. Hennes forskning handlar bland annat om invandrade vuxnas erfarenheter av att lära sig svenska. Martina undersöker de studerandes upplevelser av kommunala utbildningar såsom svenska för invandrare (SFI) och deltagande i språkcaféer organiserade av civilsamhället.

Martina, som är i början av sin doktorandutbildning, var framför allt nöjd med mötena med andra forskare med annan bakgrund och erfarenhet. Det gav henne nya perspektiv som hon tror att hon kommer att få nytta och glädje av i sitt eget arbete.

En kvinna i vit skjorta som sitter i en grå soffa vid ett vitt bord Foto Marie-Louise Elebring – Den nya kunskapen jag fick under dessa dagar bidrog till att jag kan placera mig själv och min forskning i det kommunala sammanhanget. Jag har också fått en bättre förståelse för kommuners historia, organisation och hur demokrati yttrar sig i olika sammanhang, säger Martina Nordqvist.

Den avkopplande miljön i Rimforsa, de informella samtalen och minglet med seniora forskare och andra doktorander är andra positiva aspekter som Martina lyfter fram.

– Platsen för retreatet var fantastisk! Miljön påverkar verkligen skapandet av nya relationer och hur man tar till sig kunskap och intryck under intensiva dagar.

Nöjda deltagare

Kunskapsretreatet möjliggjordes genom medel från Linköpings universitets jubileumsstiftelse. Utvärderingen visar att alla som svarade var nöjda eller mycket nöjda med den övergripande upplevelsen. De skulle även rekommendera internatet till en kollega.

– Vi är förstås väldigt glada för den positiva utvärderingen och förhoppningsvis får vi chansen att anordna något liknande igen framöver. Den här typen av möten är så värdefulla för oss doktorander, avslutar Katarina Sandberg.

Tre människor som sitter bakom varandra med laptops på en uteplats med utsikt över sjön Foto Katarina Sandberg  

Läs fler nyheter från CKS

en man på en stege vid en röd stuga med flera stegar resta mot fasaden

Bygg- och bogemenskaper – svaret på stora samhällsutmaningar?

Med en befolkning som blir allt äldre står Sverige står inför flera olika utmaningar. En ny rapport från CKS visar att bygg- och bogemenskaper skulle kunna vara en del av svaret på några av våra största samhällsutmaningar.

Porträttbild på en kvinna utomhus med en tegelbyggnad i bakgrunden

CKS-forskare huvudtalare på EDAY 2024

Den 29 maj går EDAY 2024 av stapeln, en återkommande mötesplats för lokala, regionala och nationella aktörer inom energi- och miljöområdet. En av huvudtalarna är Brita Hermelin, professor i kulturgeografi på Centrum för kommunstrategiska studier, CKS

Flygfoto över England och Frankrike

Ny studie kartlägger skillnader i befolkningsutveckling inom länen

Det är stora skillnader i befolkningstillväxt inom och mellan Sveriges län. Det visar en ny studie från Centrum för kommunstrategiska studier, CKS.

Senaste nytt från LiU

En man i kostym håller en grön växt i handen.

LiU med i megastudie om klimatbeteende

Vilket är bästa sättet att få oss människor att bete oss mer klimatvänligt? Forskare vid Linköpings universitet och Karolinska institutet har bidragit till en världsomspännande studie för att ta reda på det.

LiU-flaggor framför Kårallen på Campus Valla.

Distanskurser ökar mest när antagningen till hösten är klar

Det första antagningsbeskedet är här. LiU fortsätter att locka studenter och framför allt antagningen till fristående kurser och utbildningar på distans har ökat sedan tidigare år.

Möjligt att förutse nervskador av cancerbehandling

Många kvinnor som behandlats för bröstcancer med en typ av cytostatika, taxaner, får ofta biverkningar på nervsystemet. Nu har forskare vid LiU utvecklat ett verktyg som kan förutsäga hur stor risken är för den enskilda individen.