22 mars 2019

I år går Christer Klangeryd i pension efter ett långt yrkesliv. Sannolikt som den första pensionären i den första kullen studenter på den systemvetenskapliga utbildning som startades vid Linköpings universitet 1977.

Linköping 190209: Christer Klangeryd till reportage LiU Magasin. Foto:Göran Billeson Foto GORAN BILLESONNågot examensbevis blev det aldrig. Och några resttentor har Christer Klangeryd fortfarande ogjorda.
Men på det hela taget gjorde det inte så mycket.
De blev en slags försökskaniner, den första studentkullen på den systemvetenskapliga utbildningen som gick igång hösten 1977.
Linköping 190209: Christer Klangeryd till reportage Liu Magasin. Foto:Göran Billeson Foto GORAN BILLESON– Vi var lika nya som lärarna. Dessutom var det sju iranska och fyra grekiska studenter i klassen, några av dem kunde bara lite svenska. De flesta hoppade av ganska snabbt, säger Christer Klangeryd.
– Varken studenter eller lärare hade helt klart för sig vad den nya utbildningen skulle innehålla eller hur studieplanen skulle läggas upp. Men lärarna var lyhörda för våra åsikter och förslag till förändringar.
– Det muttrades lite över de ”flumämnen” som ingick, som social psykologi eller praktisk svenska. Det är inte heller de ämnen jag haft mest nytta av senare i yrkeslivet, säger Christer Klangeryd.

Det var programmeringen han fastnade för.
– Första året var LiU uppkopplad till en stordator i Lund, som oväntat kunde stängas ned om kvällarna. Då blev inga labbar gjorda, det var bara att vända om. Under andra studieåret fick LiU en egen stordator, minns han.
Sista terminen innan examen hade Christer Klangeryd redan jobb på Saab, där han både gjort praktik och sommarjobbat.
Det var lite tur. Saab hade haft en tuff tid med anställningsstopp, men just den hösten vände det. 1980 tecknade Saab avtal med amerikanska Fairchild om flygproduktionen och det behövdes folk.
– Jag började jobba med programmering av Saabs egenutvecklade system, bland annat för löneadministration och produktionshantering.

Christer Klangeryds långa yrkesliv speglar samhällsutvecklingen på många sätt.
Han har fått följa tekniksprången från stansade hålkort och stordatorer till gemensamma dataterminaler, där jobben knappades och dit det så ofta var kö.
– Det var revolutionerande när vi fick en terminal på varje rum!
Förändringarna på företagsmarknaderna har han också fått uppleva på nära håll. Strategiska uppköp och outsourcing i en lång kedja.
2001 gick Christer Klangeryd och hela hans arbetsenhet på Saab över till att bli konsulter på WM-data, men med samma arbetsområde på Saab som tidigare.
I ett nästa steg tog engelska IT-företaget Logica över, och med det en annan företagskultur.
– Vi var vana en svenskt platt organisation med eget ansvar, det här var hierarkiskt och kontrollerande på ett helt annat sätt. Det var en ny erfarenhet.
Därefter köptes Logica upp av kanadensiska IT-företaget CGI.

Svensk politik och utrikeshandel kom också att sätta sina spår i hans arbetsliv.
– Indiska företaget Tech Mahindra fick genom ett avtal med Saab 2015 ta över förvaltningen av system som vi arbetade med och vi blev underkonsulter.
Ett inte helt genomtänkt beslut.
Delar av flygplansproduktionen köptes in från USA, som ställde krav på att anställda skulle vara svenska medborgare och födda i Sverige.
– Det fanns säkerhetsklassningar att ta hänsyn till. Det slutade med att det kanadensiska CGI och Tech Mahindra fick en gemensam förvaltning.
I arton år har Christer Klangeryd nu varit konsult, och Saabare har han varit i alla år.
– Jag har aldrig haft behov av att byta arbetsplats. Mitt arbete har alltid inneburit utveckling av mina arbetsområden.
Inte heller har haft behov av att flytta omkring.
– Jag bytte bara student-Ryd mot människo-Ryd, säger han.
Nu har det blivit lägenhet på T1 nära Valla.
– Ligger vinden på kan jag höra basljudet från studentfesterna.

Linköping 190209: Christer Klangeryd till reportage Liu Magasin. Foto:Göran Billeson Foto GORAN BILLESONMen på ett sätt har Christer Klangeryds liv förändrats radikalt. Square dance kom in i hans liv. Flera kvällar i veckan och rätt många helger också.
– Det var en granne som drog med mig en gång, sedan dess har jag hållit på. Vi är ett gäng som håller ihop och far iväg för att dansa på olika ställen.
Då åker square dance-skjortan på.
Numera är Christer Klangeryd även square dance-instruktör några gånger i veckan.
Då duger vilken skjorta som helst.
Och någon undersysselsatt pensionär blir han inte.

Senaste nytt från LiU

Linköpings Studentsångare går i fängelse

I tre terminer har Jakob Grubbström som frilansare lett körsång med intagna på Skänningeanstalten. Som Director Musices på LiU tar han nu Linköpings studentsångare med sig in i fängelset.

Studenter på campus.

Ökat söktryck till LiU

Intresset för att studera vid LiU ökar, i flera fall rejält. Det visar siffrorna när anmälan till höstterminen stängde vid midnatt den 15 april.

Två forskare i lab.

Ett atomlager guld – LiU-forskare skapar guldén

För första gången har forskare lyckats skapa ark av guld som endast är ett atomlager tjockt. Enligt forskarna från LiU får guldet nya egenskaper som kan göra det lämpligt för bland annat framställning av värdefulla kemikalier.