12 februari 2019

En arbetsgrupp utreder nu den LiU-student som fått sitt resultat på högskoleprovet indraget på grund av fusk. Om antagningen bygger på felaktiga grunder blir konsekvensen med största sannolikhet att studenten inte får fortsätta utbildningen.

campus usFoto: Emma Busk Winquist

Utredning med fyra personer

I arbetsgruppen sitter Marie Eslon, chef för antagningsenheten, Robert Ericsson, studieadministrativ chef, Elisabet Permvall, jurist, och den programansvarige på studentens utbildning. Deras utredning kommer ligga till grund för universitetets beslut om vad som ska hända med studenten.

Anna Süpke, jurist vid Linköpings universitet, säger att man vid LiU ser mycket allvarligt på det inträffade. Det som händer nu sker i flera etapper.

- Första steget var att Universitets- och högskolerådet (UHR) återkallade resultaten på högskoleprovet. I steg två utreder vi om antagningen gjorts på högskoleprovet eller på andra grunder, säger hon och tillägger:

- Skulle det visa sig att antagningen bygger på högskoleprovet, och att studenten utan detta inte blivit antagen, finns starka skäl att återkalla antagningsbeslutet. Konsekvensen blir i så fall att studenten inte kan vara kvar på utbildningen.

Är det klarlagt att studenten kommit in på grund av fusket?

- Nej, det kan jag inte säga. Den pågående utredningen tittar på det, och personen i fråga måste också få möjlighet att bemöta utredningsunderlaget. Samtidigt som vi tar allvarligt på det inträffade, måste det bli en rättvis hantering på alla sätt. Det är Linköpings universitet som fattar det formella beslutet, och blir ansvarigt för det.


Kvinna vid bord med dator.Anna Süpke, jurist Foto Mikael SönneKommer studenten få behålla de poäng som hen kan ha tagit?

- Det är en bra fråga, som också är ny för oss. I så fall skulle studenten antagits på felaktiga grunder, men sedan fått betyg för verkliga prestationer. Jag vet inte. Samtidigt är det mest en fråga för framtiden, om personen i fråga någon gång skulle vilja tillgodoräkna sig de här poängen, säger Anna Süpke.

 

Flera andra universitet har samma situation som ni. Samverkar ni med dem?

- Vi har en dialog, det här är en viktig fråga för alla universitet. Alla tycker självklart att fusk på högskoleprovet är helt oacceptabelt. Samtidigt är det viktigt att varje enskilt ärende bedöms och utreds var för sig. Det kan finnas omständigheter som skiljer sig.

Har LiU rutiner för att hantera den här typen av ärenden?

- Fusk på högskoleprovet är något ganska nytt i Sverige. Men vi har rutiner för hanteringen av individärenden, vilket det handlar om här. Vi har en arbetsgrupp och en bestämd hanteringsordning, som bygger på högskoleförordningen och reglerna i förvaltningslagen.

När är utredningen färdig?

- Det vet jag inte. Men arbetet är igång, säger Anna Süpke.

Totalt har 22 personer dömts vid Norrköpings tingsrätt för fusk på högskoleprovet, varav tolv kommit in på högskoleutbildningar med återkallade resultat på högskoleprovet. Berörda lärosäten förutom LiU är KTH, Lunds universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet och Örebro universitet.

Senaste nytt från LiU

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.

Glasskiva med droppe belyst underifrån.

Nästa generations hållbara elektronik dopas med luft

Forskare vid LiU har utvecklat en ny metod där organiska halvledare kan bli mer ledande med hjälp av luft som störämne. Enligt forskarna är det ett stort steg mot framtidens billiga och hållbara organiska halvledare.