02 januari 2020

Långt fler än förväntat vill få högskolepoäng från LiU sedan de klarat av den nystartade onlineutbildningen Elements of AI. Vi har visat att LiU kan hantera kurser med över 3000 deltagare, säger Fredrik Heintz, AI-forskare på IDA.

Tidigt i våras etablerade LiU genom Fredrik Heintz, biträdande professor på Institution för datavetenskap, IDA, ett samarbete med den finska onlineutbildningen Elements of AI.

Foto Anna NilsenKursen, som är gratis och öppen för alla, översattes till svenska med stöd av Vinnova och den vänder sig till en bred allmänhet som vill veta mer artificiell intelligens och hur tekniken kan användas.
Men deltagarna, kan om de så vill, bli examinerade på Linköpings universitet och få högskolepoäng.

Startskottet för Elements of AI gick i maj. Har intresset varit som förväntat?
– Både och. Det är en satsning på folkbildning och det är viktigt att fler förstår vad artificiell intelligens innebär och hur tekniken kan användas. Vi hade väl trott att fler skulle anmäla sig till kursen. Hittills är det drygt 23 000 personer.
– Men vi hade absolut inte väntat att så många av dem vill bli examinerade på LiU. Vi har mer än 3 500 anmälda, varav fler än 600 redan har slutfört kursen och fått sina poäng.

3 400 deltagare i en kurs – hur har ni klarat av det?
– Utbildningen går helt online och vi har automatiserat stora delar av det administrativa arbetet. Rättningen sker till stor del automatiskt via flervalsfrågor. Men det finns även frågor med fritextsvar, där deltagarna först bedömer varandras svar innan vi godkänner eller underkänner svaren.
– Vi har också ett valideringstest för de som vill ha högskolepoäng. Det kräver lite mer av oss, men det är viktigt för att vi ska säkerställa att de verkligen kan kursinnehållet. Vi hanterar kursen som en del av vår vanliga undervisning, så på de flesta sätt är det inget konstigt med den här kursen.

Annat än att det är en kurs med ovanligt många deltagare, då?

– Det stora intresset har förstås krävt lite mer av oss än vi tänkte från början. David Bergström, som är forskningsassistent här, jobbar halvtid för att ta hand om allt som rör Elements of AI. Men det har inte räckt till, så nu har vi också tre studenter involverade.

Drygt 600 personer har redan slutfört kursen och fått sina poäng och några tusen till står på tur. En online-utbildning som är upplagd för att vara självgående – vilken feedback har ni fått? Är deltagarna nöjda med utformning och innehåll?
– Vi har ett forum där man kan ställa frågor om allt möjligt och få svar från oss. Där har vi fått många positiva kommentarer, det är kul.

Vilken fortsättning blir det nu till vårterminen? Ny kursstart?
– Inte direkt, eftersom det är en onlineutbildning som pågår den hela tiden med kontinuerlig antagning och examination. Resultaten skickas vidare till Ladok en gång i veckan. Vår plan är att köra utbildningen ett år till. Sen får vi se hur det blir, det hänger förstås på efterfrågan.

Nystartad kurs med långt fler deltagare än tänkt. Vilken är det viktigaste lärdomen ni dragit av det?
– Att många vill ha högskolepoäng för onlinekursen och att vi har visat att LiU klarar av att hålla kurser med flera tusen deltagare. Det känns väldigt bra, säger Fredrik Heintz.

 

Mer information om kursen Elements of AI


Senaste nytt från LiU

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn.

Linköpings Studentsångare går i fängelse

I tre terminer har Jakob Grubbström som frilansare lett körsång med intagna på Skänningeanstalten. Som Director Musices på LiU tar han nu Linköpings studentsångare med sig in i fängelset.

Studenter på campus.

Ökat söktryck till LiU

Intresset för att studera vid LiU ökar, i flera fall rejält. Det visar siffrorna när anmälan till höstterminen stängde vid midnatt den 15 april.