23 augusti 2020

Hållbara städer samt hur industrier kan dra nytta av varandra genom cirkulär ekonomi, det är innehållet i de projekt som fått medel genom EU-satsningen Horizon 2020.

Studenthuset på Campus Valla i Linköping
Studenthuset på Campus Valla i Linköping Anna Nilsen

Horizon 2020, EU:s största forsknings- och innovationsprogram någonsin, delar ut anslag för forskning kring att möta olika samhällsutmaningar. Två projekt där Linköpings universitet är partner har fått medel.

Det första projektet, som handlar om cirkulär ekonomi, Creation Of new value chain Relations through novel Approaches facilitating Long-term Industrial Symbiosis (CORALIS) får drygt 186 miljoner kronor, varav 9,5 miljoner kronor går till LiU. Syftet med projektet är att utveckla verktyg för, och öka kunskap om, industriell symbios, det vill säga hur industrier kan dra nytta av varandra. Hur exempelvis avfall från en industri kan användas som råmaterial i en annan.

CORALIS drivs av ett konsortium där Linköpings universitet är en av 29 partners. Murat Mirata vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) ansvarar för Linköpings universitets del i projektet.

– Det huvudsakliga målet för projektet är att hitta nya vägar för att fasa ut fossila bränslen i resurs- och energikrävande sektorer. För att göra det kommer vi att arbeta nära exempelvis industriella aktörer och forskningsinstitut. Dessa pengar innebär att vi genom tillämpad forskning kan bidra till ny kunskap om industriell symbios – och se till att kunskapen sprids, säger universitetslektor Murat Mirata.

Det andra projektet som tilldelas pengar är SMART-ER: ECIU University Research Institute for SMART European Regions. Här är det ECIU University som varit sökande, ett nätverk av 14 europeiska universitet där Linköpings universitet ingår. Totalt tilldelas projektet drygt 25 miljoner kronor och drygt 1,8 miljoner av dem går till Linköpings universitet.

Horisont 2020-finansieringen för SMART-ER Research Institute kommer att göra det möjligt för ECIU-universitetets medlemmar att gemensamt hantera komplexa samhällsutmaningar inom ramen för FN:s mål för hållbar utveckling. I fokus står att skapa hållbara städer och samhällen som är säkra, inkluderande och hållbara.

Detta projekt är blandfinansierat och får även stöd av Erasmus+.


Relaterat innehåll

Förmultnat löv.

En kemisk gåta löst – reaktionen som förklarar stora kolsänkor

En gåta som gäckat forskarvärlden i 50 år har nu fått sitt svar. Forskare från bland annat LiU har visat att en särskild typ av kemisk reaktion kan förklara varför organiskt material i sjöar och vattendrag är så motståndskraftigt mot nedbrytning.

LiU-professor bidrar till en ny ISO-standard i världen

Det finns hundratals definitioner av cirkulär ekonomi i världen, vilket skapar förvirring. LiU-forskning med professor Mattias Lindahl i spetsen, har bidragit till att en ny ISO-standard kan råda bot på detta.

Två kvinnliga studenter vid arbetsbänk, demonterar lampa.

Studenterna granskar Ikeas produkter

Ta isär några Ikea-produkter och dokumentera möjligheten att laga, byta ut och återbruka delarna. Det är en del av ett forskningsprojekt där LiU-studenterna får samarbeta med den svenska möbeljätten.

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

En man i kostym håller en grön växt i handen.

LiU med i megastudie om klimatbeteende

Vilket är bästa sättet att få oss människor att bete oss mer klimatvänligt? Forskare vid Linköpings universitet och Karolinska institutet har bidragit till en världsomspännande studie för att ta reda på det.

LiU-flaggor framför Kårallen på Campus Valla.

Distanskurser ökar mest när antagningen till hösten är klar

Det första antagningsbeskedet är här. LiU fortsätter att locka studenter och framför allt antagningen till fristående kurser och utbildningar på distans har ökat sedan tidigare år.

Möjligt att förutse nervskador av cancerbehandling

Många kvinnor som behandlats för bröstcancer med en typ av cytostatika, taxaner, får ofta biverkningar på nervsystemet. Nu har forskare vid LiU utvecklat ett verktyg som kan förutsäga hur stor risken är för den enskilda individen.