23 augusti 2020

Hållbara städer samt hur industrier kan dra nytta av varandra genom cirkulär ekonomi, det är innehållet i de projekt som fått medel genom EU-satsningen Horizon 2020.

Studenthuset på Campus Valla i Linköping Studenthuset på Campus Valla i Linköping Anna Nilsen

Horizon 2020, EU:s största forsknings- och innovationsprogram någonsin, delar ut anslag för forskning kring att möta olika samhällsutmaningar. Två projekt där Linköpings universitet är partner har fått medel.

Det första projektet, som handlar om cirkulär ekonomi, Creation Of new value chain Relations through novel Approaches facilitating Long-term Industrial Symbiosis (CORALIS) får drygt 186 miljoner kronor, varav 9,5 miljoner kronor går till LiU. Syftet med projektet är att utveckla verktyg för, och öka kunskap om, industriell symbios, det vill säga hur industrier kan dra nytta av varandra. Hur exempelvis avfall från en industri kan användas som råmaterial i en annan.

CORALIS drivs av ett konsortium där Linköpings universitet är en av 29 partners. Murat Mirata vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) ansvarar för Linköpings universitets del i projektet.

– Det huvudsakliga målet för projektet är att hitta nya vägar för att fasa ut fossila bränslen i resurs- och energikrävande sektorer. För att göra det kommer vi att arbeta nära exempelvis industriella aktörer och forskningsinstitut. Dessa pengar innebär att vi genom tillämpad forskning kan bidra till ny kunskap om industriell symbios – och se till att kunskapen sprids, säger universitetslektor Murat Mirata.

Det andra projektet som tilldelas pengar är SMART-ER: ECIU University Research Institute for SMART European Regions. Här är det ECIU University som varit sökande, ett nätverk av 14 europeiska universitet där Linköpings universitet ingår. Totalt tilldelas projektet drygt 25 miljoner kronor och drygt 1,8 miljoner av dem går till Linköpings universitet.

Horisont 2020-finansieringen för SMART-ER Research Institute kommer att göra det möjligt för ECIU-universitetets medlemmar att gemensamt hantera komplexa samhällsutmaningar inom ramen för FN:s mål för hållbar utveckling. I fokus står att skapa hållbara städer och samhällen som är säkra, inkluderande och hållbara.

Detta projekt är blandfinansierat och får även stöd av Erasmus+.


Relaterat innehåll

Två kvinnliga studenter vid arbetsbänk, demonterar lampa.

Studenterna granskar Ikeas produkter

Ta isär några Ikea-produkter och dokumentera möjligheten att laga, byta ut och återbruka delarna. Det är en del av ett forskningsprojekt där LiU-studenterna får samarbeta med den svenska möbeljätten.

Foto på kvinnlig forskarstuderande i sitt kontor.

Biogas i Brasilien en resurs som inte används

Brasilien har en betydande kapacitet att producera biogas från organiskt avfall. Men den har ännu inte realiserats. Hanna Zanatta har studerat samhällspolitiska aspekter som påverkar införandet av biogassystem.

Studenter som diskuterar och argumenterar.

Miljö och affärer på samma gång för studenterna

Lös ett miljöproblem och gör en bra affär av det. Den lilla uppgiften fick civilingenjörsstudenter från flera program ta sig an. På redovisningen skulle de både presentera resultatet och sälja in en produkt.

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.

Porträtt av professor Gustav Tinghög.

Forskare överskattar sin egen hederlighet

Den genomsnittlige forskaren tycker sig vara bättre än kollegorna på att följa god forskningssed. De tycker även att det egna forskningsfältet är bättre än andra. Det visar en studie som forskare vid Linköpings universitet gjort.

Deras projekt måste hålla för en rymdfärd

Swedish space corporation gav LiU-studenterna drömuppdraget: Utveckla en trycksäker apparat. Som innehåller ett experiment. Och som ska skjutas ut i rymden.