24 oktober 2018

Norden beräknas vara mellan två och sex grader varmare vid sekelskiftet. Redan vid en global uppvärmning på 1,5 grader blir konsekvenserna för samhällen och ekosystem blir mycket stora, enligt FN:s klimatpanel. Hur ska vi i Norden rusta oss för ett förändrat klimat? Under en tre dagar lång konferens diskuteras detta i Norrköping.

Karen O'BrienKaren O’Brien, professor vid Oslo universitet, belyste bland annat att klimatanpassning inte bara handlar om tekniska lösningar utan i stort om våra värderingar. Foto Magnus JohanssonUnder tisdagen startade den stora nordiska konferensen om klimatanpassning, ”Nordic Conference on Climate Change adaptation”. 400 deltagare samlades i Norrköping för att få inspiration och lära sig mer om att rusta för ett förändrat klimat.

– Vi behöver arbeta både med att minska utsläppen och att anpassa oss till ett förändrat klimat, sade Rolf Brennerfelt, generaldirektör vid SMHI, i sitt inledningstal på konferensen.

Slutsatserna från den nordiska konferensen kommer att lämnas som ett underlag för kommande klimatmöte med nordiska ministrar.

Vi påverkas av klimatförändringarna


Den gångna sommaren blev en väckarklocka för många, där effekterna av den långvariga och intensiva värmen var tydliga. Sinande brunnar och minskade skördar var några exempel. I Sverige rasade 52 skogsbränder samtidigt.

– Vi har länge trott att klimatförändringar inte direkt berör oss i Norden. Men efter sommaren ser vi att det påverkar oss och vi måste göra något åt det, sade Per Ängquist, statssekreterare.

Många frågeställningar på konferensen

Nordic Conference on Climate Change Adaptation pågår under tre dagar och tar upp ett brett spektrum frågor. Ett exempel är stigande havsnivåer, där den senaste forskningen på området presenteras och hur man kan planera för framtida nivåer.

I övrigt behandlas bland annat planering för infrastruktur och hur maten ska odlas. Andra teman är hur Norden påverkas av klimatförändringar i världen och hur politiken kan hantera både klimatanpassning och minskning av utsläppen av växthusgaser.

Hitta möjligheter för lösningar

Klimatanpassningskonferens i Norrköping.Nordic Conference on Climate Change Adaptation är en viktig mötesplats för att utbyta idéer och kunskap.Konferensen arrangeras av SMHI, Linköpings universitet och Norrköpings kommun och vänder sig till alla som arbetar med klimatanpassning lokalt, regionalt och nationellt från forskning, politik och förvaltning, näringsliv och inom intresseorganisationer.

Konferensen syftar till att utbyta idéer kring klimatanpassning och hitta möjligheter för lösningar i olika samhällssektorer, öka kunskapen om den senaste forskningen och praktiska erfarenheter av klimatanpassning samt diskutera hur man kan integrera åtgärder för att klimatanpassa och minska utsläppen av växthusgaser.

Senaste nytt från LiU

Tre personer i labbrock står och pratar.

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Med bättre neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor bli högre. Den förbättrade spegeln har LiU-forskare utvecklat genom att belägga en kiselplatta med tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid.

Ensamt barn i silhuett.

Riktlinjer saknas kring barn som utsatts för sexövergrepp

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hälsovård och behandling. Ett av dem är Sverige. Det visar en studie som gjorts vid Linköpings universitet.

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.