24 oktober 2018

Norden beräknas vara mellan två och sex grader varmare vid sekelskiftet. Redan vid en global uppvärmning på 1,5 grader blir konsekvenserna för samhällen och ekosystem blir mycket stora, enligt FN:s klimatpanel. Hur ska vi i Norden rusta oss för ett förändrat klimat? Under en tre dagar lång konferens diskuteras detta i Norrköping.

Karen O'BrienKaren O’Brien, professor vid Oslo universitet, belyste bland annat att klimatanpassning inte bara handlar om tekniska lösningar utan i stort om våra värderingar. Foto Magnus JohanssonUnder tisdagen startade den stora nordiska konferensen om klimatanpassning, ”Nordic Conference on Climate Change adaptation”. 400 deltagare samlades i Norrköping för att få inspiration och lära sig mer om att rusta för ett förändrat klimat.

– Vi behöver arbeta både med att minska utsläppen och att anpassa oss till ett förändrat klimat, sade Rolf Brennerfelt, generaldirektör vid SMHI, i sitt inledningstal på konferensen.

Slutsatserna från den nordiska konferensen kommer att lämnas som ett underlag för kommande klimatmöte med nordiska ministrar.

Vi påverkas av klimatförändringarna


Den gångna sommaren blev en väckarklocka för många, där effekterna av den långvariga och intensiva värmen var tydliga. Sinande brunnar och minskade skördar var några exempel. I Sverige rasade 52 skogsbränder samtidigt.

– Vi har länge trott att klimatförändringar inte direkt berör oss i Norden. Men efter sommaren ser vi att det påverkar oss och vi måste göra något åt det, sade Per Ängquist, statssekreterare.

Många frågeställningar på konferensen

Nordic Conference on Climate Change Adaptation pågår under tre dagar och tar upp ett brett spektrum frågor. Ett exempel är stigande havsnivåer, där den senaste forskningen på området presenteras och hur man kan planera för framtida nivåer.

I övrigt behandlas bland annat planering för infrastruktur och hur maten ska odlas. Andra teman är hur Norden påverkas av klimatförändringar i världen och hur politiken kan hantera både klimatanpassning och minskning av utsläppen av växthusgaser.

Hitta möjligheter för lösningar

Klimatanpassningskonferens i Norrköping.Nordic Conference on Climate Change Adaptation är en viktig mötesplats för att utbyta idéer och kunskap.Konferensen arrangeras av SMHI, Linköpings universitet och Norrköpings kommun och vänder sig till alla som arbetar med klimatanpassning lokalt, regionalt och nationellt från forskning, politik och förvaltning, näringsliv och inom intresseorganisationer.

Konferensen syftar till att utbyta idéer kring klimatanpassning och hitta möjligheter för lösningar i olika samhällssektorer, öka kunskapen om den senaste forskningen och praktiska erfarenheter av klimatanpassning samt diskutera hur man kan integrera åtgärder för att klimatanpassa och minska utsläppen av växthusgaser.

Senaste nytt från LiU

Kvinna står på väg med korsade armar.

Hon vill få robotar att uppföra sig bättre

Forskaren Hannah Pelikan tror att vi kommer att få se ökade konflikter mellan människor och robotar i framtiden. I sin forskning filmar hon vardagliga möten mellan människa och maskin för att se vad som händer.

Två män i en datorhall.

Internationellt samarbete lägger grunden för AI för material

AI skyndar på utvecklingen av nya material. En förutsättning för AI inom materialforskning är storskalig användning och utbyte av data om material. Detta underlättas av en bred internationell standard som forskare vid LiU är med och organiserar.

Kvinnlig doktorand föreläser för masterstudenter i labbet.

Från skiss till robot med artificiell intelligens

Hur utvecklar man en produkt med så lite mänsklig inblandning som möjligt? LiU-studenterna byggde en robot med hjälp av generativ artificiell intelligens.