03 oktober 2018

Två forskningsprojekt vid LiU tilldelas medel från forskningsrådet Formas. Mest pengar får ett projekt där forskare ska hjälpa förskolor att arbeta med globala och nationella hållbarhetsmål. Dessutom får en LiU-forskare bidrag för arrangerandet av en klimatanpassningskonferens.

Forskningsprojektet ”Världen behöver en ny berättelse” – narrativets roll i förskolors arbete med samhällsomställning” tilldelas cirka 6,5 miljoner kronor för att bygga en grund för förskolor att arbeta med globala och nationella hållbarhetsmål. Projekt är ett samverkansprojekt mellan forskare på Linköpings universitet samt förskolor i Norrköpings kommun.

– Genom samarbete med nio förskolor, cirka 120 förskollärare och 600 barn ska vi utforska berättande som ett sätt att kommunicera en omställning av samhället, säger Therese Asplund, biträdande universitetslektor på Tema Miljöförändring, som tilldelats medel tillsammans med Ann-Sofie Kall och Per Gyberg.

Projektet väntas starta 2019 och pågå till och med 2021.

Stefan Anderberg, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI, tilldelas även han medel. Projektet ”Hållbar förvaltning av stadens ledningsbundna infrastruktur” får sammanlagt 3,8 miljoner kronor under tre år. 

Utöver detta får Mattias Hjerpe 200 000 kronor för en nordisk klimatanpassningskonferens, Nordic Conference on Climate Change Adaptation, som hålls i slutet av oktober.

Relaterat innehåll

Förmultnat löv.

En kemisk gåta löst – reaktionen som förklarar stora kolsänkor

En gåta som gäckat forskarvärlden i 50 år har nu fått sitt svar. Forskare från bland annat LiU har visat att en särskild typ av kemisk reaktion kan förklara varför organiskt material i sjöar och vattendrag är så motståndskraftigt mot nedbrytning.

LiU-professor bidrar till en ny ISO-standard i världen

Det finns hundratals definitioner av cirkulär ekonomi i världen, vilket skapar förvirring. LiU-forskning med professor Mattias Lindahl i spetsen, har bidragit till att en ny ISO-standard kan råda bot på detta.

Två kvinnliga studenter vid arbetsbänk, demonterar lampa.

Studenterna granskar Ikeas produkter

Ta isär några Ikea-produkter och dokumentera möjligheten att laga, byta ut och återbruka delarna. Det är en del av ett forskningsprojekt där LiU-studenterna får samarbeta med den svenska möbeljätten.

Senaste nytt från LiU

Kvinna står på väg med korsade armar.

Hon vill få robotar att uppföra sig bättre

Forskaren Hannah Pelikan tror att vi kommer att få se ökade konflikter mellan människor och robotar i framtiden. I sin forskning filmar hon vardagliga möten mellan människa och maskin för att se vad som händer.

Två män i en datorhall.

Internationellt samarbete lägger grunden för AI för material

AI skyndar på utvecklingen av nya material. En förutsättning för AI inom materialforskning är storskalig användning och utbyte av data om material. Detta underlättas av en bred internationell standard som forskare vid LiU är med och organiserar.

Kvinnlig doktorand föreläser för masterstudenter i labbet.

Från skiss till robot med artificiell intelligens

Hur utvecklar man en produkt med så lite mänsklig inblandning som möjligt? LiU-studenterna byggde en robot med hjälp av generativ artificiell intelligens.