10,3 miljoner kronor till forskning om hållbart samhällsbyggande

Två forskningsprojekt vid LiU tilldelas medel från forskningsrådet Formas. Mest pengar får ett projekt där forskare ska hjälpa förskolor att arbeta med globala och nationella hållbarhetsmål. Dessutom får en LiU-forskare bidrag för arrangerandet av en klimatanpassningskonferens.

Forskningsprojektet ”Världen behöver en ny berättelse” – narrativets roll i förskolors arbete med samhällsomställning” tilldelas cirka 6,5 miljoner kronor för att bygga en grund för förskolor att arbeta med globala och nationella hållbarhetsmål. Projekt är ett samverkansprojekt mellan forskare på Linköpings universitet samt förskolor i Norrköpings kommun.

– Genom samarbete med nio förskolor, cirka 120 förskollärare och 600 barn ska vi utforska berättande som ett sätt att kommunicera en omställning av samhället, säger Therese Asplund, biträdande universitetslektor på Tema Miljöförändring, som tilldelats medel tillsammans med Ann-Sofie Kall och Per Gyberg.

Projektet väntas starta 2019 och pågå till och med 2021.

Stefan Anderberg, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI, tilldelas även han medel. Projektet ”Hållbar förvaltning av stadens ledningsbundna infrastruktur” får sammanlagt 3,8 miljoner kronor under tre år. 

Utöver detta får Mattias Hjerpe 200 000 kronor för en nordisk klimatanpassningskonferens, Nordic Conference on Climate Change Adaptation, som hålls i slutet av oktober.

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU