11 november 2020

Forskare vid Linköpings universitet får nära sex miljoner kronor genom en gemensam satsning från Formas och Vinnova. Forskningsprojektet ska utveckla AI-baserade metoder för att bidra till varningssystem för extremt väder.

Kvinna med stövlar inomhus I framtiden förutspås extremväder bli vanligare. ChristinLola

I samarbete med SMHI och Länsstyrelsen i Östergötland ska forskarna samla in data kring klimatrelaterade risker, för att utveckla maskininlärningsalgoritmer för text- och bildanalys. Arbetet sker tätt med SMHI och Länsstyrelsen för att kunna bidra till ett system för varningar på både lokal och regional nivå. Även andra regionala aktörer är involverade i projektet.   Foto David Brohede

Extrema väderhändelser förväntas bli vanligare på grund av klimatförändringar. Vi hoppas kunna bidra till vidareutveckling av varningssystem för att öka samhällets förmåga att agera, säger projektledaren Tina-Simone Neset, vid institutionen för Tema.

I gruppen som ska arbeta med projektet fram till november 2023 finns forskare både från Institutionen för Tema, avdelningen Tema Miljöförändring, och Institutionen för teknik och naturvetenskap, avdelningen Media och Informationsteknik.

Utlysningen, på totalt 50 miljoner kronor, ingår i det nationella forskningsprogrammet om klimat. Totalt mottog åtta olika aktörer bidrag.

 

Kontakt

Relaterat innehåll

Digitala trådar byggda på AI i nytt forskningsprojekt

Linköpings universitet, Volvo Construction Equipment, Bosch Thermoteknik, Mälardalens högskola och Addiva går samman för att främja resurseffektivitet och cirkularitet inom den svenska tillverkningsindustrin.

Bild på två kvinnor.

Större andel förnybar el möjlig med flexibelt energisystem

Sol- och vindkraft ger ojämnt energiflöde beroende på väder och vind. Men ett flexibelt energisystem där fjärrvärmesystem, elsystem och industri samverkar för att balansera energiåtgången kan stabilisera nätet och bana väg för mer förnybar energi.

Sjö med många öar i, drönarbild.

Jordens sjöar släpper ut mindre metan än man tidigare trott

Jordens sjöar släpper ut runt 42 miljoner ton av växthusgasen metan per år, enligt en ny studie från LiU och NASA. Det är mindre än man tidigare trott.

Jonas Ammenberg.

LiU:s forskare sprider internationell kunskap om biogas

En rapport från IEA Bioenergy belyser olika perspektiv på att använda biogas i transportsektorn. "Forskningen visar att väl designade biogaslösningar är konkurrenskraftiga", säger Jonas Ammenberg, universitetslektor vid LiU.

a bild på en man

Den cirkulära ekonomin sinkas av traditionellt synsätt

Genom att samarbeta kan företagen tillsammans skapa större sociala, ekonomiska och miljömässiga värden för samhället än vad de gör idag, det menar forskare vid Linköpings universitet.

Person står på en bro över en bäck.

"Klimatpolitiken behöver stå på två ben"

Det behövs både radikala åtgärder för att dra ner på utsläppen och långsiktiga insatser för att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Det menar miljöforskaren Sofie Storbjörk på Linköpings universitet.

Senaste nytt från LiU

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.