Forskning om AI i klimatets tjänst får sex miljoner kronor

Forskare vid Linköpings universitet får nära sex miljoner kronor genom en gemensam satsning från Formas och Vinnova. Forskningsprojektet ska utveckla AI-baserade metoder för att bidra till varningssystem för extremt väder.

Kvinna med stövlar inomhus I framtiden förutspås extremväder bli vanligare. ChristinLola

I samarbete med SMHI och Länsstyrelsen i Östergötland ska forskarna samla in data kring klimatrelaterade risker, för att utveckla maskininlärningsalgoritmer för text- och bildanalys. Arbetet sker tätt med SMHI och Länsstyrelsen för att kunna bidra till ett system för varningar på både lokal och regional nivå. Även andra regionala aktörer är involverade i projektet.   Foto David Brohede

Extrema väderhändelser förväntas bli vanligare på grund av klimatförändringar. Vi hoppas kunna bidra till vidareutveckling av varningssystem för att öka samhällets förmåga att agera, säger projektledaren Tina-Simone Neset, vid institutionen för Tema.

I gruppen som ska arbeta med projektet fram till november 2023 finns forskare både från Institutionen för Tema, avdelningen Tema Miljöförändring, och Institutionen för teknik och naturvetenskap, avdelningen Media och Informationsteknik.

Utlysningen, på totalt 50 miljoner kronor, ingår i det nationella forskningsprogrammet om klimat. Totalt mottog åtta olika aktörer bidrag.

 

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU