Bonn nästa anhalt i klimatförhandlingarna

Senaste miljömötet, COP22, hölls i Marrakech 2016, nästa hålls i Bonn i november. LiU bjuder torsdagen 26 oktober in till en diskussion om framtiden för Parisavtalet, inför COP23. Seminariet anordnas tillsammans med miljö- och energidepartementet, Marockos ambassad, Centrum för klimatpolitisk forskning vid Linköpings universitet, forskningsprogrammet Mistra Geopolitics och studentförbundet för utrikesfrågor vid Linköpings universitet.

Bild på torka

Genom Parisavtalet 2015 nåddes en milstolpe vad gäller arbetet med klimatförändringar. I det följande COP22-mötet som hölls i Marrakech 2016, trädde avtalet i kraft och en handlingsplan antogs. Nästa anhalt i klimatarbetet blir Bonn och COP23 i november.

Vad kan vi förvänta oss vid årets klimatförhandlingar? Är de globala trenderna tillräckliga för att uppfylla målet för Parisavtalet? Vilka transformativa åtgärder är nödvändiga för att nå ekonomier med låga koldioxidutsläpp? Det är några av frågorna som tas upp under seminariet. Dessutom delar Marockos representant med sig av Marockos insikter om hur det är att vara ordförandeland i klimatförhandlingarna.


Program:

14:45 Fika med en smak av Marocko
Serveras av Marockos ambassad och studentförbundet för utrikesfrågor, UF Linköping.

15:15 Seminariet börjar
Välkomstord från studentförbundet för utrikesfrågor, UF Linköping.
Inledande ord av H.E. Amina Bouayach, Marockos ambassadör i Sverige.

Från Paris till Marrakech och Bonn
Ayman Cherkaoui, särskild rådgivare till presidenten och chefsförhandlaren i COP22, talar om förväntningarna och ambitionerna för ordförandeskapet i COP22 och COP23.

Mot en kolsnål global ekonomi
Lars Ronnås, Sveriges klimatambassadör, talar om framsteg och de viktigaste utmaningarna framöver.

Är Parisavtalets mål inom räckhåll?
Professor Björn-Ola Linnér, Centrum för klimatpolitisk forskning (CSPR) vid Linköpings universitet, diskuterar hur regeringars politik och icke-statliga initiativ matchar vår kunskap om klimatförändringar.

Interaktiv diskussion med publiken.

Kontakt

Senaste nytt från LiU