29 november 2018

Ett 30-tal personer träffades i Linköping i mitten av november för att göra ett gemensamt avstamp för ”SvIPnet”, svenska nätverket för interprofessionellt lärande och praktik. De representerade olika perspektiv utifrån utbildning, forskning och praxis.

Personer från vänster till höger: David Stenlund, Lena Oxelmark, Tomas Kirkhorn, Pia Tingström, Maria Kvarnström, Jette Holtzmann, Lina Gustafsson, Elin Kalén, Tove Törnqvist, Thorleif Lönngren, Rene Ballnus, Annika Lindh Falk, Eva Edström, Yvonne Utegård, Sanela Vrbanja, Katarina Hedin, Åsa Petersson, Agneta Delis, Berit Thoudal, Birgit Lindgren Ödén (delvis skymd), Jenny Milton, Anette Danielsson, Johanna Dahlberg. Nedre raden: Thea Sandqvist, Judith McKenzie, Mia Colliander, Staffan Pelling, Ursula Reichenpfader.Deltagarna i första nätverksträffen från vänster till höger: David Stenlund, Lena Oxelmark, Tomas Kirkhorn, Pia Tingström, Maria Kvarnström, Jette Holtzmann, Lina Gustafsson, Elin Kalén, Tove Törnqvist, Thorleif Lönngren, Rene Ballnus, Annika Lindh Falk, Eva Edström, Yvonne Utegård, Sanela Vrbanja, Katarina Hedin, Åsa Petersson, Agneta Delis, Berit Thoudal, Birgit Lindgren Ödén, Jenny Milton, Anette Danielsson, Johanna Dahlberg. Nedre raden: Thea Sandqvist, Judith McKenzie, Mia Colliander, Staffan Pelling, Ursula Reichenpfader.
Diskussionerna vid den första nätverksträffen utgick till stor del från korta presentationer från olika arenor där interprofessionellt lärande, IPL, utvecklas just nu. Till exempel pågår i Jönköpings och Kronobergs län olika projekt som till en del får energi från den fortsatt utvecklingen av decentraliserad läkarutbildningen vid medicinska fakulteten i Linköping. 
 
Nya former för samarbete mellan utbildningsprogram och verksamhet krävs och nya möjligheter undersöks. Kommuner, landsting och utbildningsanordnare arbetar just nu med att utveckla ”kliniska undervisningsmottagningar”, KUM, för att kunna erbjuda IPL till studenterna i Småland.
 
Intresse för hantering av logistiska och organisatoriska utmaningar i samband med nödvändiga förändringar förenade deltagarna, oavsett om man befann sig i tidig planering eller ett sedan decennier implementerat system. 
 
Beskrivningar av både lyckade och mindre lyckade projekt gav diskussionerna liv och gjorde nätverksdagarna mycket lärorika. Consensus utbildningsutvecklare, Thea Sandquist, bidrog också med livfull beskrivning av livet som IPL-student.
 
Deltagarna kom från Lund, Gävle, Kalmar, Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Uppsala och förstås Linköping. Stort intresse för fortsatt lärande i nätverket gjorde att planer på fysiska möten, webinars och samarbete med andra nätverk gjordes. Både Nordic interprofessional network, NIPNET, och Interprofessional.Global fanns representerade under mötet, det senare genom dess ordförande, Johanna Dahlberg. SvIPnets fortsatta arbete kan följas via nätverkets hemsida.
 

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Bild på en leende man i med glasögon och en blå skjorta

AI som gör nytta i samhället

Hur kan artificiell intelligens förbättra exempelvis lokaltrafik, vård och nationella transporter? En forskargrupp vid LiU arbetar med att utveckla AI för samhällsnytta.

En person tittar in i kameran.

Jan-Ingvar Jönsson ny ordförande för ECIU

Rektorn vid Linköpings universitet, Jan-Ingvar Jönsson, har blivit utsedd till ny ordförande för det europeiska nätverket för innovativa universitet i Europa, ECIU.

Porträtt på två tjejer som kramar varandra

Spex-SM i Linköping för första gången

I maj arrangeras SM i studentspex i Linköping för första gången. Holgerspexet och Linköpings Studentspex, universitetets två spexföreningar, laddar för tävlingen med ett gemensamt bidrag.