29 november 2018

Ett 30-tal personer träffades i Linköping i mitten av november för att göra ett gemensamt avstamp för ”SvIPnet”, svenska nätverket för interprofessionellt lärande och praktik. De representerade olika perspektiv utifrån utbildning, forskning och praxis.

Personer från vänster till höger: David Stenlund, Lena Oxelmark, Tomas Kirkhorn, Pia Tingström, Maria Kvarnström, Jette Holtzmann, Lina Gustafsson, Elin Kalén, Tove Törnqvist, Thorleif Lönngren, Rene Ballnus, Annika Lindh Falk, Eva Edström, Yvonne Utegård, Sanela Vrbanja, Katarina Hedin, Åsa Petersson, Agneta Delis, Berit Thoudal, Birgit Lindgren Ödén (delvis skymd), Jenny Milton, Anette Danielsson, Johanna Dahlberg. Nedre raden: Thea Sandqvist, Judith McKenzie, Mia Colliander, Staffan Pelling, Ursula Reichenpfader.Deltagarna i första nätverksträffen från vänster till höger: David Stenlund, Lena Oxelmark, Tomas Kirkhorn, Pia Tingström, Maria Kvarnström, Jette Holtzmann, Lina Gustafsson, Elin Kalén, Tove Törnqvist, Thorleif Lönngren, Rene Ballnus, Annika Lindh Falk, Eva Edström, Yvonne Utegård, Sanela Vrbanja, Katarina Hedin, Åsa Petersson, Agneta Delis, Berit Thoudal, Birgit Lindgren Ödén, Jenny Milton, Anette Danielsson, Johanna Dahlberg. Nedre raden: Thea Sandqvist, Judith McKenzie, Mia Colliander, Staffan Pelling, Ursula Reichenpfader.
Diskussionerna vid den första nätverksträffen utgick till stor del från korta presentationer från olika arenor där interprofessionellt lärande, IPL, utvecklas just nu. Till exempel pågår i Jönköpings och Kronobergs län olika projekt som till en del får energi från den fortsatt utvecklingen av decentraliserad läkarutbildningen vid medicinska fakulteten i Linköping. 
 
Nya former för samarbete mellan utbildningsprogram och verksamhet krävs och nya möjligheter undersöks. Kommuner, landsting och utbildningsanordnare arbetar just nu med att utveckla ”kliniska undervisningsmottagningar”, KUM, för att kunna erbjuda IPL till studenterna i Småland.
 
Intresse för hantering av logistiska och organisatoriska utmaningar i samband med nödvändiga förändringar förenade deltagarna, oavsett om man befann sig i tidig planering eller ett sedan decennier implementerat system. 
 
Beskrivningar av både lyckade och mindre lyckade projekt gav diskussionerna liv och gjorde nätverksdagarna mycket lärorika. Consensus utbildningsutvecklare, Thea Sandquist, bidrog också med livfull beskrivning av livet som IPL-student.
 
Deltagarna kom från Lund, Gävle, Kalmar, Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Uppsala och förstås Linköping. Stort intresse för fortsatt lärande i nätverket gjorde att planer på fysiska möten, webinars och samarbete med andra nätverk gjordes. Både Nordic interprofessional network, NIPNET, och Interprofessional.Global fanns representerade under mötet, det senare genom dess ordförande, Johanna Dahlberg. SvIPnets fortsatta arbete kan följas via nätverkets hemsida.
 

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.