12 juli 2018

I år deltar 185 studenter från 22 länder i Summer Academy på Linköpings universitet. Med föreläsningar och workshops får de en inblick i ämnen som till exempel nanoteknik, entreprenörskap och kultur.

Summer academy 2018
  Kosin Tan Kosin Tan– Jag hade hört talas om att Sverige är ett vackert land, och hade aldrig varit här tidigare, därför valde jag att gå en sommarkurs här, säger Kosin Tan från Singapore, där hon studerar till maskiningenjör vid National university of Singapore.

Det här är tredje och sista året som Linköpings universitet anordnar Summer Academy  i projektform, för att nästa år låta den ingå i den ordinarie utbytesverksamheten.
Utbildningen erbjuds till studenter vid Linköpings universitets partneruniversitet runt om i världen. I år finns deltagare från bland annat Japan, Argentina, Australien och Singapore. 

Therese Lindkvist, projektledare Summer AcademyTherese Lindkvist, projektledare Summer Academy
– Syftet är förbättra utbytesrelationerna och balansen i utbytesavtalen. Tanken är att studenterna ska ha ett stort utbyte av varandra i klassrummet, och ett av de lite större målen är att trigga de studenter som kommer hit, till att också bli intresserade av att läsa någonting på längre sikt som till exempel ett internationellt program på Linköpings universitet, säger projektledare Therese Lindkvist.

Som tidigare år erbjuds sex olika kurser, och studenterna behöver inte ha några specifika förkunskaper inom det ämne de valt. Vi besöker den workshop, som ingår i kursen Entrepenörskap och kunskapsimplementering för förbättrad hälso- och sjukvård, där studenterna utifrån givna förutsättningar ska bygga en prototyp på ett redskap som ska underlätta inom sjukvården. Till sin hjälp har de bland annat papper, pennor, sugrör, lim och toalettrullar.

Två studenter bygger en ballongliknande prototyp– Ibland kan studenterna undra vad det här momentet egentligen ska ge i praktiken, men när vi summerar tillsammans ser vi tydligt hur de bland annat lärt sig samarbeta, arbeta under tidspress, vara flexibla och lösningsinriktade, säger Charlotte Norrman, som leder workshopen.

Under kursens gång diskuterar man också de skillnader som finns inom sjukvården i jämförelse mellan olika länder.

– I Singapore till exempel är det dyrt med sjukvård, och det innebär att många människor söker hjälp i förebyggande syfte för att de är rädda för att bli sjuka. Här i Sverige verkar man ha en mer avslappnad inställning till sjukvården, så vem vet, jag kanske kommer hit när jag går i pension säger Kosin Tan och skrattar.

Summer Academys kurser huserar på Universitetssjukhuset i Linköping, och studenterna bor under sina fyra veckor på ett studentboende. Utöver det akademiska utbytet anordnas dessutom ett stort antal sociala aktiviteter av svenska studentvärdar.


De sökbara kurserna till Summer Academy 2018 var:

Exploring Sweden, the Anthropological Way

Entrepreneurship and Knowledge Implementation for Improved Health Care

Innovation and Entrepreneurship in a Swedish context

Leadership and Organisational Behaviour in Contemporary Organisations

Nanotechnology – Sustainable Challenges and Social Impact

The Use (and Abuse) of culture

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.

Taggar