06 november 2018

Vi måste få kraft och mod att sätta igång! Sonja Erlandsson, HR-direktör i Linköpings kommun uppmanade till konkret handling för att hitta nya väger för kommunernas kompetensförsörjning.

Två kvinnor samtalar.
"Det finns en outnyttjad potential i att få ungdomar att börja jobba tidigare i kommunen" sade Sonja Erlandsson, HR-direktör i Linköpings kommun (th) i panelsamtalet med bland andra Monika Holmberg, HR-chef i Åtvidaberg (tv) Anna Valentinsson/Linköpings un

Sonja Erlandsson var en av deltagarna i panelsamtalet som avslutade CKS kommundag 2018. Temat för dagen var kommunernas kompetensförsörjning, något som Kommunutredningens huvudsekreterare Sverker Lindblad under förmiddagen fastslog var ”svårare att lösa än de ekonomiska frågorna”. Han talade om den pågående polariseringen mellan kommunerna men också hur kommunerna ska få ekvationen att gå ihop när det gäller kompetensförsörjningen.

– Det gör den, men hur och till vilket pris? Genom sänkt kvalitet eller förändrade offentliga åtaganden?

En stor del av dilemmat finns inom välfärden och Eva Johnsson, docent och Mikael Bengtsson, doktorand, båda vid Socialhögskolan vid Lunds universitet, talade om professionsyrkenas roll i kommunerna. Två samhällsfenomen har påverkat: dels välfärdens framväxt, men också införandet av New Public Management. Och byråkratiseringen där framför allt lärare och läkare känner sig drabbade. 

Organisering och fler på heltid

Panelsamtalet kom att handla om den vardag och de utmaningar som kommunerna brottas med och som kräver förändringar inom flera områden. Sonja Erlandsson menade att organiseringen av arbetet, breddad rekrytering, att få fler att arbeta heltid och att sänka sjukfrånvaron är några av vägarna fram. 

Att få ungdomarna intresserade av att jobba i kommunen är en viktig pusselbit var alla överens om. I Åtvidaberg bjuds till exempel alla niondeklassare in till en årlig yrkesdag där de kommunala yrkena visas upp. Vad gör en socialsekreterare, en ekonom, en förskollärare? Eleverna går på arbetsplatsbesök för att lära sig vad kommunen kan erbjuda.

–Många ungdomar vill arbeta med något meningsfullt och bidra till samhället och drömmer om att jobba på Youtube eller Google. Hur kommunicerar vi att man får chansen att göra bra saker i kommunala jobb? sade Monika Holmberg, HR-chef i Åtvidabergs kommun och menade att det behövs en motvikt till den rådande mediabilden av välfärdens arbetsplatser som ofta blir eländesbeskrivningar.

Värnplikt i kommunal verksamhet?

Sonja Erlandsson föreslog frankt värnplikt för ungdomar i offentlig förvaltning:

– Det finns en outnyttjad potential i att få ungdomar att börja jobba tidigare i kommunen. Varför inte tillgodose ungas behov av att bidra genom att ge dem en funktion i kontaktyrken? Vi måste våga lyfta tanken, sade Sonja Erlandsson.

Samverkan har många sidor

Dagens ”buzzword” var samverkan: det återkom i många programpunkter då kompetensförsörjningsproblematiken skär igenom så många nivåer. Men paneldebatten handlade också om att samverkan medför en rad ”transaktionskostnader”: Hur mycket tid måste vi lägga för att få det att fungera? Hur blir det med ansvarsutkrävandet? Når vi de goda effekter vi hoppas på?

Mikael Borin, biträdande kommundirektör i Linköping, menade att samverkan redan i dag hittar nya former: förr arbetade mindre kommuner tillsammans, i dag är det vanligt att mindre kommuner går samman med större – som Linköping.

Caroline Olsson, sektionschef för avdelningen för arbetsgivarpolitik vid Sveriges kommuner och landsting, menade att eftersom den offentliga sektorn och näringslivet konkurrerar om samma arbetskraft, behövs andra lösningar än bara kompetensutveckling:

– Vi kan inte utbilda oss till att täcka behoven av arbetskraft, det räcker inte. Vi behöver lösa frågorna på att helt annat sätt och i samverkan med medborgare och civilsamhället, sade Caroline Olsson.

Vinnarna av uppsatstävlingen Årets kommunuppsats 2018. Från vänster Malin Tisell och Stina JuhlinMalin Tisell och Stina Juhlin är vinnare av priset Årets kommunuppsats 2018 vid Linköpings universitet. De mottog diplom och prissumman på 20 000 kronor vid CKS kommundag. Malin och Stina skrev uppsatsen "Som komplement - men aldrig för att ersätta: En kvalitativ studie om socialisekreterares syn på kommunikation med klienter via digitala verktyg" som en del av studierna vid socionomprogrammet vid LiU. Foto Anna Valentinsson/Linköpings un

 

Senaste nytt från LiU

Förmultnat löv.

En kemisk gåta löst – reaktionen som förklarar stora kolsänkor

En gåta som gäckat forskarvärlden i 50 år har nu fått sitt svar. Forskare från bland annat LiU har visat att en särskild typ av kemisk reaktion kan förklara varför organiskt material i sjöar och vattendrag är så motståndskraftigt mot nedbrytning.

Flaggor vajar utanför Studenthuset.

LiU:s nya universitetsdirektör – en erfaren och driven chef

Anna Thörn blir ny universitetsdirektör vid LiU. Hon jobbar för närvarande som regiondirektör i Region Dalarna och har tidigare haft flera chefsbefattningar i Östergötland, bland annat som kommundirektör i både Norrköping och Söderköping.

Studentsångare tågar på Valborg

Valborgstradition fyller 50 år

På valborgsmässoafton blir det som traditionen bjuder, vårsånger, vårtal och mösspåtagning med manskören Linköpings Studentsångare på Borggården utanför Linköpings slott. I år firar traditionen 50-årsjubileum.