06 november 2018

Vi måste få kraft och mod att sätta igång! Sonja Erlandsson, HR-direktör i Linköpings kommun uppmanade till konkret handling för att hitta nya väger för kommunernas kompetensförsörjning.

Två kvinnor samtalar.
"Det finns en outnyttjad potential i att få ungdomar att börja jobba tidigare i kommunen" sade Sonja Erlandsson, HR-direktör i Linköpings kommun (th) i panelsamtalet med bland andra Monika Holmberg, HR-chef i Åtvidaberg (tv) Anna Valentinsson/Linköpings un

Sonja Erlandsson var en av deltagarna i panelsamtalet som avslutade CKS kommundag 2018. Temat för dagen var kommunernas kompetensförsörjning, något som Kommunutredningens huvudsekreterare Sverker Lindblad under förmiddagen fastslog var ”svårare att lösa än de ekonomiska frågorna”. Han talade om den pågående polariseringen mellan kommunerna men också hur kommunerna ska få ekvationen att gå ihop när det gäller kompetensförsörjningen.

– Det gör den, men hur och till vilket pris? Genom sänkt kvalitet eller förändrade offentliga åtaganden?

En stor del av dilemmat finns inom välfärden och Eva Johnsson, docent och Mikael Bengtsson, doktorand, båda vid Socialhögskolan vid Lunds universitet, talade om professionsyrkenas roll i kommunerna. Två samhällsfenomen har påverkat: dels välfärdens framväxt, men också införandet av New Public Management. Och byråkratiseringen där framför allt lärare och läkare känner sig drabbade. 

Organisering och fler på heltid

Panelsamtalet kom att handla om den vardag och de utmaningar som kommunerna brottas med och som kräver förändringar inom flera områden. Sonja Erlandsson menade att organiseringen av arbetet, breddad rekrytering, att få fler att arbeta heltid och att sänka sjukfrånvaron är några av vägarna fram. 

Att få ungdomarna intresserade av att jobba i kommunen är en viktig pusselbit var alla överens om. I Åtvidaberg bjuds till exempel alla niondeklassare in till en årlig yrkesdag där de kommunala yrkena visas upp. Vad gör en socialsekreterare, en ekonom, en förskollärare? Eleverna går på arbetsplatsbesök för att lära sig vad kommunen kan erbjuda.

–Många ungdomar vill arbeta med något meningsfullt och bidra till samhället och drömmer om att jobba på Youtube eller Google. Hur kommunicerar vi att man får chansen att göra bra saker i kommunala jobb? sade Monika Holmberg, HR-chef i Åtvidabergs kommun och menade att det behövs en motvikt till den rådande mediabilden av välfärdens arbetsplatser som ofta blir eländesbeskrivningar.

Värnplikt i kommunal verksamhet?

Sonja Erlandsson föreslog frankt värnplikt för ungdomar i offentlig förvaltning:

– Det finns en outnyttjad potential i att få ungdomar att börja jobba tidigare i kommunen. Varför inte tillgodose ungas behov av att bidra genom att ge dem en funktion i kontaktyrken? Vi måste våga lyfta tanken, sade Sonja Erlandsson.

Samverkan har många sidor

Dagens ”buzzword” var samverkan: det återkom i många programpunkter då kompetensförsörjningsproblematiken skär igenom så många nivåer. Men paneldebatten handlade också om att samverkan medför en rad ”transaktionskostnader”: Hur mycket tid måste vi lägga för att få det att fungera? Hur blir det med ansvarsutkrävandet? Når vi de goda effekter vi hoppas på?

Mikael Borin, biträdande kommundirektör i Linköping, menade att samverkan redan i dag hittar nya former: förr arbetade mindre kommuner tillsammans, i dag är det vanligt att mindre kommuner går samman med större – som Linköping.

Caroline Olsson, sektionschef för avdelningen för arbetsgivarpolitik vid Sveriges kommuner och landsting, menade att eftersom den offentliga sektorn och näringslivet konkurrerar om samma arbetskraft, behövs andra lösningar än bara kompetensutveckling:

– Vi kan inte utbilda oss till att täcka behoven av arbetskraft, det räcker inte. Vi behöver lösa frågorna på att helt annat sätt och i samverkan med medborgare och civilsamhället, sade Caroline Olsson.

Vinnarna av uppsatstävlingen Årets kommunuppsats 2018. Från vänster Malin Tisell och Stina JuhlinMalin Tisell och Stina Juhlin är vinnare av priset Årets kommunuppsats 2018 vid Linköpings universitet. De mottog diplom och prissumman på 20 000 kronor vid CKS kommundag. Malin och Stina skrev uppsatsen "Som komplement - men aldrig för att ersätta: En kvalitativ studie om socialisekreterares syn på kommunikation med klienter via digitala verktyg" som en del av studierna vid socionomprogrammet vid LiU. Foto Anna Valentinsson/Linköpings un

 

Senaste nytt från LiU

En man i kostym håller en grön växt i handen.

LiU med i megastudie om klimatbeteende

Vilket är bästa sättet att få oss människor att bete oss mer klimatvänligt? Forskare vid Linköpings universitet och Karolinska institutet har bidragit till en världsomspännande studie för att ta reda på det.

LiU-flaggor framför Kårallen på Campus Valla.

Distanskurser ökar mest när antagningen till hösten är klar

Det första antagningsbeskedet är här. LiU fortsätter att locka studenter och framför allt antagningen till fristående kurser och utbildningar på distans har ökat sedan tidigare år.

Möjligt att förutse nervskador av cancerbehandling

Många kvinnor som behandlats för bröstcancer med en typ av cytostatika, taxaner, får ofta biverkningar på nervsystemet. Nu har forskare vid LiU utvecklat ett verktyg som kan förutsäga hur stor risken är för den enskilda individen.