22 augusti 2018

I veckan besökte Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, Campus Valla. Där diskuterade hon framtidens förskollärare med representanter från kommunstyrelserna i Linköping och Norrköping, samt ansvariga för förskollärarutbildningen vid LiU.

Kristina Edlund, Helene Hellmark Knutsson och Lars Stjernkvist
  Under kommande fem år kommer bristen på förskollärare att vara märkbar i landets kommuner. Omkring ytterligare 7 400 förskollärare kommer att behövas för att kunna upprätthålla dagens standard. Både Linköpings och Norrköpings kommun har brist på utbildade förskollärare, samtidigt som söktrycket till förskollärarprogrammet vid Linköpings universitet minskat markant. 

Helene Elvstrand porträttbildHelene Elvstrand, programansvarig – Jag tror att man generellt sett behöver tänka kring flexibilitet, och nya arbetssätt för att möta studenter. Erbjuda en utbildning där man kan kombinera studier och arbete, säger Helene Elvstrand, ansvarig för förskollärarprogrammet. 

Ett steg i den riktningen är den distansutbildning som Linköpings universitet kommer att erbjuda från och med hösten 2019. I juni skrevs avtal med Campus Småland om tre nya antagningsorter till förskollärarprogrammet – Vimmerby, Västervik och Hultsfred. 

– Att söktrycket går ner beror bland annat på att vi har små gymnasiekullar, god arbetsmarknad och den lägsta ungdomsarbetslösheten på många år. Vi måste erbjuda kombinationsmöjligheter vad gäller anställning och utbildning, och erbjuda dem som arbetat länge att få sin kompetens validerad och utbyggnadsbar, sade Helen Hellmark Knutsson under mötet. 

Förutom att få fler att söka till förskollärarprogrammet, hoppas man också att kunna locka fler redan yrkesverksamma utan utbildning till att välja utbildning.  

– Att ha en förskollärarutbildning i botten innebär att man kan utvecklas framåt, och också att man har möjlighet att vara med och påverka den verksamhet man arbetar i, säger Helene Elvstrand. 

Under mötet diskuterade Lars Stjernqvist, kommunstyrelsens ordförande i Norrköping och Kristina Edlund, kommunstyrelsens ordförande i Linköping, situationen i de båda kommunerna. I Norrköping har man försökt att stärka kvalitén och underlätta för förskoleverksamheten genom att anställa andra funktioner, så kallade servicevärdar, och Linköpings och Norrköpings kommun har samarbetat när det kommer till rekrytering genom att ge varandra råd, utbyta erfarenheter och arbeta med fortbildning. Under mötet tog de i hand och garanterade, om de fortsätter att leda kommunerna, fast anställning i de båda kommunerna för nyutexaminerade förskollärare.  

– Det kommer såklart förskollärarstudenterna tycka är positivt. Vi måste också bli bättre på att förklara för våra studenter vad det finns för fördelar med att faktiskt vara utbildad förskollärare. Det innebär att man faktiskt kan vara med och leda utvecklingen, och bidra till barns utveckling och lärande, säger Helene Elvstrand. 
 

Senaste nytt från LiU

Linköpings Studentsångare går i fängelse

I tre terminer har Jakob Grubbström som frilansare lett körsång med intagna på Skänningeanstalten. Som Director Musices på LiU tar han nu Linköpings studentsångare med sig in i fängelset.

Studenter på campus.

Ökat söktryck till LiU

Intresset för att studera vid LiU ökar, i flera fall rejält. Det visar siffrorna när anmälan till höstterminen stängde vid midnatt den 15 april.

Två forskare i lab.

Ett atomlager guld – LiU-forskare skapar guldén

För första gången har forskare lyckats skapa ark av guld som endast är ett atomlager tjockt. Enligt forskarna från LiU får guldet nya egenskaper som kan göra det lämpligt för bland annat framställning av värdefulla kemikalier.