31 mars 2020

I ett allvarligt läge med pågående pandemi och rekordstora varsel är Linköpings universitet redo att ordna flera hundra nya utbildningsplatser. Det handlar till en början om att öka antagningen till befintliga utbildningar men det kan också bli helt nya satsningar i framtiden.

A row of reading places where students are studying.
Magnus Johansson

Dagen efter regeringens ”krispaket” med bland annat närmare 10 000 nya utbildningsplatser på landets universitet och högskolor redan nu till hösten lanserade LiU på en digital pressträff ett eget ”paket” med möjliga utökningar på program och kurser. Det bygger vidare på den snabbinventering som lämnats in från LiU till Sveriges universitet och högskoleförbund (SUHF) och som visar att med ett ökat söktryck kan flera hundra nya extra platser tas fram.

– Vi är ett universitet med stor bredd och stora möjligheter att erbjuda samhällsrelevanta utbildningar som ger jobb snabbt, det vet vi. Vi har till detta uppdragsutbildningar som kan passa företag i det här allvarliga läget och distansutbildningar som kan ge ökad kompetens till många i arbetslivet, i väntan på att livet återgår till det mer normala, säger rektor Helen Dannetun.

LiU har beredskap

I inventeringen som gjorts läggs utökningar ut på många av LiU:s utbildningar och kurser. I en del fall kan det resultera i överintag på över hundra platser, som till exempel det tekniska basåret, och i andra fall är det betydligt färre platser. Sammantaget ger det ett styrkebesked – LiU har beredskap att snabbt kunna klara fler sökande.

– Det är naturligtvis oerhört viktigt att många söker sig till vårdutbildningarna i det här läget men prio ett just nu är få genom de studenter som redan är i systemet och få ut dem i arbete i vården. Vi kan också stötta med uppdragsutbildningar på vårdens initiativ, snabbutbildningar och vi har även börjat diskutera ett medicinskt basår, kommenterar dekan Johan Dabrosin Söderholm.

Tänka hållbart och långsiktigt

LiU:s fyra fakulteter har identifierat och börjat undersöka utökningar på både kort och lång sikt men Karin Axelsson, dekan på filosofiska fakulteten har ett viktigt medskick:

– Vi måste vara medvetna om att det rådande distansläget har kostat på en hel del och att vi troligen kommer att se resultatet av att många i våra verksamheter har gjort stora ansträngningar. Vi måste, trots läget, också tänka hållbart och långsiktigt.

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Tre personer i labbrock står och pratar.

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Med bättre neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor bli högre. Den förbättrade spegeln har LiU-forskare utvecklat genom att belägga en kiselplatta med tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid.

Ensamt barn i silhuett.

Riktlinjer saknas kring barn som utsatts för sexövergrepp

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hälsovård och behandling. Ett av dem är Sverige. Det visar en studie som gjorts vid Linköpings universitet.

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.