07 februari 2020

Det blev studentföreningen Navitas projektgrupp för LiU Student Secondhand som tog hem LiU:s miljöpris, som i år delades ut för trettonde gången. Gruppen har tagit fram en second hand-verksamhet för återbruk av studentmöbler.

Glad projektgruppen för LiU Student Secondhand: Eva Vollmer, Anna Björklund, Nora Bastida Agote, Helena Olow och Wilma Svensson. Charlotte Perhammar

När studenter avslutar sin utbildning och flyttar finns ingen större efterfrågan på begagnade möbler och annan heminredning. Den uppkommer först vid nästa terminsstart, när nya studenter kommer och ska etablera sig på studieorten.
Det här glappet uppmärksammades av en grupp studenter inom studentföreningen Navitas. Under ett års tid har de arbetat med allt från att ta fram idé och projektplan till att lansera och driva verksamheten, LiU Student Secondhand, en tjänst som lägger grunden för en mer cirkulär konsumtion av studenters möbler. En undersökning som gruppen gjort visar att var tredje student har slängt möbler som de inte fått sålda vilket innebär ett onödigt slöseri med naturresurser och belastning på klimatet. Arbetet har skett i samverkan med det på LiU väl etablerade Återbruket för kontorsmöbler och kontorsutrustning.

Vid en högtidlig ceremoni fick projektgruppen motta pris och diplom från rektor Helen Dannetun.

Hur känns det idag när ni fått LiU:s miljöpris?
- Man känner sig stolt, säger Eva Vollmer, en av pristagarna. Och det är så roligt! Vi har gjort en förändring och det känns stort.

Ett mer miljöanpassat LiU

LiU:s miljöpris har delats ut årligen sedan 2007. Vart annat år går priset till en anställd, vart annat år till en student eller studentorganisation. Priset har inrättats för att lyfta fram det miljöarbete som görs vid universitetet och för att stimulera till diskussion om miljöfrågor. Priset ska gå till någon eller några som under året gjort LiU lite mer miljöanpassat.

Priset är på 5 000 kronor. Vad ska ni göra med pengarna?
- Hittills har vi lagt de mesta pengarna på marknadsföring, säger Eva Vollmer. Vi skulle behöva utveckla det här med transporter av möbler. Eller investera i en kortterminal, internationella studenter har inte swish. Eller så arrangerar vi och köper material för en ”upcycling workshop” för renovering av möbler.

Verksamheten har varit igång några månader nu. Hur har det gått?
- Jättebra! Vi har fått in mycket möbler, mer än förväntat. Det är många som köpt också, och varje gång vi har öppet är det folk som kommer förbi, säger Eva Vollmer.  Också anställda på universitetet har kommit in och frågat om de kan lämna in möbler. Och det får de såklart. Men bara studenter får köpa.

Hur kom ni på idén med ett återbruk av studentmöbler?
- Jag hade kompisar som läste på internationella masterutbildningar och när de var klara med sin utbildning blev de inte av med sina möbler, säger Eva Vollmer. Då började jag tänka på att det borde finnas en plats att lagra möbler på, till nya studenter kommer. Jag engagerade mig i Navitas för att kunna få ihop en grupp att driva projektet med. När vi kom i kontakt med LiU:s Återbruket för kontorsmöbler löste sig problemet med platsen.


Projektgruppen för LiU Student Second hand består av Eva Vollmer, Anna Björklund, Nora Bastida Agote, Malin Andersson, Helena Olow, Wilma Svensson, Sara Nordin och Josefine Kildén. (På bilden saknas Malin Andersson, Sara Nordin och Josefine Kildén.)

Motivering till priset:
"Projektgruppen för LiU Student Secondhand har uppmärksammat det resursslöseri som varit följden av det glapp i tillgång och efterfrågan på studenters möbler som uppstår mellan terminer. Projektgruppen har i god dialog och samverkan med LiU målmedvetet och med ett fantastiskt studentengagemang drivit projektet från idé till genomförande och förfining. Arbetat har resulterat i betydligt mer hållbar hantering av studenters möbler och inredning vilket innebär förbättrad hushållning med naturresurser och minskad belastning på klimatet. Initiativet är ett mycket gott exempel på nydanande entreprenörskap som på ett utmärkt sätt stödjer ett cirkulärt handlande."

Bland övriga nominerade förtjänar att omnämnas för sina viktiga insatser för ett mer hållbart studentliv vid LiU är:

Klimatstudenterna: för genomförd namninsamling på campus för att uppmärksamma att det är viktig att alla studenter på alla program får hållbarhetsutbildning.

Andreas Ahlander: för att inom sjuksköterskesektionen ha arrangerat s k ”plogging” (kombinerad jogging och skräpplockning) och därigenom uppmärksammat problemen med nerskräpning.

Linnea Sörman/Norrköpings akademiska förening för idrott (Naffi): för arbete med att miljöanpassa föreningens verksamhet och att som första förening ha blivit diplomerad som ”Grön sektion” vid LiU.

Senaste nytt från LiU

Elever och lärare i ett klassrum.

Enkla metoder gjorde lärare bättre på att undervisa

Alla lärares undervisning blev betydligt bättre efter att de fått besök av och återkoppling från experter på sina insatser under lektionen. Det visar en rapport från LiU som sammanställt observationer från 30 grundskolor.

Cellodlingsflaska under ett mikroskop i labb.

De odlar näsvävnad på labbet

LiU-forskare är bland de första i världen att odla mänsklig näsvävnad från stamceller. I den studerar de hur olika virus infekterar luftvägarna. Modellen använder de nu för att undersöka hur en särskild sorts antikroppar kan skydda oss mot infektion.

WASP utökas med initiativet AI for Science

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljar WASP 70 miljoner kronor till ett nytt initiativ som ska främja användandet av AI-baserade metoder inom akademisk forskning i Sverige.