13 februari 2020

Elin Björk har fått Bengt Lindskogs pris för sin avhandling "Att bota en prostata". Enligt motiveringen visar författaren på ett övertygande sätt hur medicinsk kunskap skapades i skärningspunkten mellan teori, experiment och klinisk erfarenhet.

Porträtt av Elin Björk
David Einar

Professor Bengt Lindskogs fond delar ut priset för en värdefull medicinsk studie inom området hälso- och medicinhistoria. Elin Björk får priset för sin avhandling "Att bota en prostata. Kastrering som behandlingsmetod för prostatahypertrofi 1893–1910". Ur motiveringen: ”Kastrering tillämpades som behandlingsmetod för förstorad prostata under en kort period kring sekelskiftet 1900 för att sedan överges. Avhandlingen ger nydanande medicinskhistorisk kunskap om hur tidens föreställningar om den kvinnliga kroppen, ”avvikande” manliga kroppar samt djurkroppar fick legitimera detta ingrepp i den manliga kroppen. Författaren visar på ett övertygande sätt hur medicinsk kunskap skapades i skärningspunkten mellan teori, experiment och klinisk erfarenhet.”

- Det känns väldigt roligt att få priset! Att skriva en avhandling är mycket jobb under lång tid så det känns fint att få uppmärksamhet och uppskattning för det jobb jag lagt ner. Så det kändes väldigt bra att läsa den vetenskapliga nämndens motiveringen till varför jag fått priset, säger Elin Björk.

Elin Björk, tidigare doktorand på Tema Teknik och social förändring, valde att studera ämnet eftersom den manliga prostatan inte fått så mycket uppmärksamhet i den medicinhistoriska forskningen.

- Att dessutom kunna skriva om det i relation till kastrering, en praktik som främst behandlats när det gäller kvinnor och till viss del när det gäller kriminella eller som reproduktionskontroll av vissa grupper, känns viktigt att lyfta fram. Mannens könsorgan sågs länge som fredade från de ingrepp som kvinnor utsatts för så min avhandling känns som ett viktigt bidrag till den forskning som ifrågasatt detta. Därför är avhandlingen ett viktigt bidrag till forskning kring den manliga kroppens historia. 

Läs mer om Bengt Lindskogs fond.

Läs mer om avhandlingen

Senaste nytt från LiU

Kvinnlig doktorand föreläser för masterstudenter i labbet.

Från skiss till robot med artificiell intelligens

Hur utvecklar man en produkt med så lite mänsklig inblandning som möjligt? LiU-studenterna byggde en robot med hjälp av generativ artificiell intelligens.

Jontronisk pump i tunna blodkärl.

Effektivare cancerbehandling med jontronisk pump

När låga doser av cancerläkemedel tillförs kontinuerligt nära elakartade hjärntumörer med så kallad jontronik minskar cancercelltillväxten drastiskt. Det har forskare vid LiU och det Medicinska universitetet i Graz visat.

Elektroniska mediciner - i skärningspunkten mellan teknik och medicin

Svenska forskare har utvecklat en gel som kan bilda en mjuk elektrod som leder ström. På sikt vill de kunna koppla elektronik till biologisk vävnad - till exempel hjärnan.