13 februari 2020

Elin Björk har fått Bengt Lindskogs pris för sin avhandling "Att bota en prostata". Enligt motiveringen visar författaren på ett övertygande sätt hur medicinsk kunskap skapades i skärningspunkten mellan teori, experiment och klinisk erfarenhet.

Porträtt av Elin Björk
David Einar

Professor Bengt Lindskogs fond delar ut priset för en värdefull medicinsk studie inom området hälso- och medicinhistoria. Elin Björk får priset för sin avhandling "Att bota en prostata. Kastrering som behandlingsmetod för prostatahypertrofi 1893–1910". Ur motiveringen: ”Kastrering tillämpades som behandlingsmetod för förstorad prostata under en kort period kring sekelskiftet 1900 för att sedan överges. Avhandlingen ger nydanande medicinskhistorisk kunskap om hur tidens föreställningar om den kvinnliga kroppen, ”avvikande” manliga kroppar samt djurkroppar fick legitimera detta ingrepp i den manliga kroppen. Författaren visar på ett övertygande sätt hur medicinsk kunskap skapades i skärningspunkten mellan teori, experiment och klinisk erfarenhet.”

- Det känns väldigt roligt att få priset! Att skriva en avhandling är mycket jobb under lång tid så det känns fint att få uppmärksamhet och uppskattning för det jobb jag lagt ner. Så det kändes väldigt bra att läsa den vetenskapliga nämndens motiveringen till varför jag fått priset, säger Elin Björk.

Elin Björk, tidigare doktorand på Tema Teknik och social förändring, valde att studera ämnet eftersom den manliga prostatan inte fått så mycket uppmärksamhet i den medicinhistoriska forskningen.

- Att dessutom kunna skriva om det i relation till kastrering, en praktik som främst behandlats när det gäller kvinnor och till viss del när det gäller kriminella eller som reproduktionskontroll av vissa grupper, känns viktigt att lyfta fram. Mannens könsorgan sågs länge som fredade från de ingrepp som kvinnor utsatts för så min avhandling känns som ett viktigt bidrag till den forskning som ifrågasatt detta. Därför är avhandlingen ett viktigt bidrag till forskning kring den manliga kroppens historia. 

Läs mer om Bengt Lindskogs fond.

Läs mer om avhandlingen

Senaste nytt från LiU

Tre personer i labbrock står och pratar.

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Med bättre neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor bli högre. Den förbättrade spegeln har LiU-forskare utvecklat genom att belägga en kiselplatta med tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid.

Ensamt barn i silhuett.

Riktlinjer saknas kring barn som utsatts för sexövergrepp

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hälsovård och behandling. Ett av dem är Sverige. Det visar en studie som gjorts vid Linköpings universitet.

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.