20 juni 2019

Från och med höstterminen 2019 kommer Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi få en ny kurs som heter ”Mångfald och genus inom applikationsutveckling”.

Daniel Keyvanpour går tredje året på IT-programmet och är studienämndsordförande.
Daniel Keyvanpour går tredje året på IT-programmet och är studienämndsordförande. Han säger att förändringen är både nödvändig och ett steg framåt för programmet. – Det är rätt i tid. I en tid där vikten av jämställdhet inom teknik allt mer framhävs, så ökar också efterfrågan på den kompetensen. Cecilia Göthe Norlin

Studenterna ska lära sig principer för mångfald och genus och sedan använda kunskaperna i utvecklingen av nya appar.
– Genus spelar en stor, men ofta osynlig, roll i IT. Kursen kommer att ta upp frågor kring hur ens identitet, som är könad men även influerad av andra maktstrukturer, påverkar de normer och värderingar som en tar för givet, säger professor Ericka Johnson, Tema genus, som kommer att examinera studenterna i kursen.

Siri skulle rodna – om hon kunde

Som exempel hänvisar hon till en studie som från Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) som visar att kvinnliga röster till AI förstärker könsnormer. Rapporten heter ”I’d blush if I could” (översätts "jag skulle rodna om jag kunde"), som är en fras från Siri när hon får en kommentar som är sexuellt provokativ.
– Här ser vi hur teknologi utvecklas inom existerande normativa kulturer, som bidrar till designers föreställningar om vad som kan och bör produceras. Men det är även ett exempel på hur teknologi kan reproducera och förstärka användarens uppfattning av hur kön bör presenteras, säger hon.

Daniel Keyvanpour läser IT-programmet.
– En teknisk ingenjör som ska bidra till att utveckla samhället måste också förstå de mjukare aspekterna – till exempel hur appar påverkar människorna som använder dem. Vi kan redan idag se att företag som är framgångsrika har anställda som tänker på detta sätt, medan företag som saknar genusperspektiv halkar efter.

Han säger att Facebook är ett bra exempel på företag som tänker på mångfald och genus.
– Facebook vet att det är skillnad på kön och genus, och det kan man se när man skapar en profil. De har till exempel 71 olika ”gender options”. Detta leder till att fler gillar produkten, företaget får ett bättre rykte och fler investerar i bolaget och så. Just för att de är medvetna om detta.

Vad tror du att kursen får för betydelse?
– Jag tror att det är nyttigt att studenter som utvecklar applikationer förstår vad deras produkter har för påverkan på samhället och jämställdheten. Sedan tror jag också att IT-programmet här kommer attrahera fler studenter, eftersom genus och jämställd är ett hett ämne samt mer aktuellt en någonsin, så många vill lära sig mer om det samtidigt som arbetsgivare efterfrågar kunskaperna.

Professor Ericka Johnson om genus och IT

Video

 

 

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.

Glasskiva med droppe belyst underifrån.

Nästa generations hållbara elektronik dopas med luft

Forskare vid LiU har utvecklat en ny metod där organiska halvledare kan bli mer ledande med hjälp av luft som störämne. Enligt forskarna är det ett stort steg mot framtidens billiga och hållbara organiska halvledare.

läkare studerar undersökningsbilder.

Tolkar i vården viktiga för vård efter hjärtinfarkt

Efter en hjärtinfarkt är utlandsfödda mindre benägna att delta i återfallsförebyggande hjärtskola än inrikes födda patienter. Men med tillgång till en professionell tolk ökar deltagandet. Detta enligt en studie som letts av forskare vid LiU.