16 april 2019

När Åsa Henlöv öppnar dörren till sitt jobb på förskolan vet hon aldrig vart dagen ska ta vägen. Hennes matematikplanering kan på ett ögonblick få bytas mot barnens nyfikenhet på språk och begrepp. Det är bara att hänga med, säger hon.

Åsa Henlöv, alumn från förskollärarprogrammet Foto – Som förskolelärare får man vara närvarande i varje stund. Det är fantastiskt att få vara med när barnen upptäcker världen. För dem är så mycket helt nytt och de har så många tankar och funderingar. Det är en process både i det lilla och det stora.

Jobbet är långt ifrån de fördomar som hon ibland får möta. Nej, det är inte som gamla tiders dagis. Och nej, det är inte en förvaring av barn.

– Idag är förskolan en plats för lärande med en genomtänkt pedagogik, med kvalitetsuppföljningar och dokumentation. Vi vet vad vi gör, säger hon.

Den administrativa delen av arbetet som förskollärare ser hon som ett riktigt bra verktyg för att utveckla det pedagogiska arbetet och inte något som bara tar tid.
– Den insikten kom som en överraskning när vi läste om det. Jag tyckte först att just det ämnet nog lite verkade tråkigt – men där tog jag fel.

Det var lite av en slump att Åsa Henlöv valde att utbilda sig till förskollärare. Att hon valde LiU:s utbildning vid Campus Norrköping berodde kanske mest på att hon hade vänner som redan läste där.

– En lagom studentstad med ett lagom studentliv. Jag var 25 år när jag började och ville i först hand ha fokus på studierna.

Det gick ett tag. Åsa Henlöv engagerade sig i kårarbetet och satsade ett år på heltid på posten som vice kårordförande.

– LiU var mån om att få med studentperspektiven och för oss gav det en möjlighet påverka utbildningarna. Det finns ju inget som är så bra att det inte kan bli bättre, säger hon.

– Men jag är ändå väldigt nöjd med min utbildning, ja, med hela paketet: utbildningen, studielivet, Campus Norrköping. Jag har bara bra minnen från min tid på Linköpings universitet.

Senaste nytt från LiU

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.