12 februari 2020

En privat Tranåsstiftelse kommer för all framtid att bidra till finansiering av historieforskningen vid LiU. Med ett första anslag finansieras en ny doktorandtjänst vid Institutionen för kultur och samhälle.

Tallstam med oskarp skog i bakgrunden.

Stora privatdonationer till historisk forskning vid Linköpings universitet tillhör inte vanligheten. Victor Stockhaus-Åberg, framlidne ägaren till Tranås säteri, avsatte i sitt testamente 4 000 hektar produktiv skog till en stiftelse med flera olika ändamål, bland andra att främja historisk forskning vid LiU och främja hög kvalité på lokalhistoriska amatörprojekt.

Det stora skogsinnehavet värderades vid bildandet av Stiftelsen Tranås Säteri till 144 miljoner och det är avkastningen som för all framtid som kommer att ligga till grund för bidragen till historieforskningen.

– Hur stor nettobehållningen från skogsbruket blir kommer att variera år från år, men vi räknar med att kunna bidra med mellan 3 och 5 miljoner kronor till olika projekt, säger Kalle Bäck, professor emeritus i historia vid LiU och fackkunnig ledamot i stiftelsens styrelse.
– Sett över tid blir det en väldigt stor summa pengar vår historieforskning, det är fantastiskt. Förmodligen är det den största enskilda privata donationen till humaniora i Sverige.

Holavedens lokalhistoria blev ett stort fritidsintresse för ägaren till Tranås säteri, Victor Stockhaus-Åberg. Runt 70-talet tog han flera betyg i historia vid LiU och släppte sedan inte kontakten med universitets då nya Centrum för lokalhistoria.

– Victor Stockhaus-Åberg diskuterade flera gånger med mig om hur han skulle kunna gynna historieämnet och lokalhistorisk forskning. Han beslutade därefter att bilda en stiftelse med syfte att sponsra forskningsprojekt härvid universitetet.

Testamentet stipulerar att bidragen ska gå till projekt som anknyter till Holaveden, alltså Tranås, Ydre, Boxholm och Ödeshög samt delar av norra Småland.

– Det kan tyckas som en begränsning, men den gäller bara det geografiska undersökningsområdet. I övrigt kan utgångspunkten till exempel vara övergripande kulturhistoria, socialhistoria, agrarhistoria, industrihistoria med mera, säger Kalle Bäck.

MedarbetarporträttSofie Lindeberg. Foto Charlotte PerhammarDen lokala anknytningen är just en del som tilltalar den första stiftelsedoktoranden, Sofie Lindeberg (bilden th), som i sitt avhandlingsarbete kommer att rikta in sig på industrihistoria utifrån Tranås pälsindustri. Och det är många faktorer som fick pälsindustrin här att backa. Inte minst modesvängningar och protesterna mot djurindustrin.

– Problemen i textilindustrin är ganska väl beskrivna, rent generellt. Men inte den del som handlar om pälstillverkningen. Det känns jätteroligt att utgå från Tranås och jag hoppas att bland annat göra intervjuer med människor på plats som konkret kan ge sin bild av hur det var att arbeta i en tillverkningsindustri på nedgång, säger Sofie Lindeberg.

 

Interiörbild Stille Päls, Tranås: foto Nils Petersson


Kontakt

 
Fotografi av Kristina Lyngenberg

Kristina Lyngenberg

Fundraiser

LiU Donation

  • Linköpings universitet, Universitetsförvaltningen (UF) 

Senaste nytt från LiU

Förmultnat löv.

En kemisk gåta löst – reaktionen som förklarar stora kolsänkor

En gåta som gäckat forskarvärlden i 50 år har nu fått sitt svar. Forskare från bland annat LiU har visat att en särskild typ av kemisk reaktion kan förklara varför organiskt material i sjöar och vattendrag är så motståndskraftigt mot nedbrytning.

Flaggor vajar utanför Studenthuset.

LiU:s nya universitetsdirektör – en erfaren och driven chef

Anna Thörn blir ny universitetsdirektör vid LiU. Hon jobbar för närvarande som regiondirektör i Region Dalarna och har tidigare haft flera chefsbefattningar i Östergötland, bland annat som kommundirektör i både Norrköping och Söderköping.

Studentsångare tågar på Valborg

Valborgstradition fyller 50 år

På valborgsmässoafton blir det som traditionen bjuder, vårsånger, vårtal och mösspåtagning med manskören Linköpings Studentsångare på Borggården utanför Linköpings slott. I år firar traditionen 50-årsjubileum.

Så kan du bli en möjliggörare!