05 november 2018

1997 startades produktionen av biogas i Linköping och 2017 producerade Tekniska verken 120 GWh biogas, som ersättning för 13 miljoner liter bensin, i Sveriges största biogasanläggning.

Biogasmack
Niklas Virsen
I Linköping startade allt 1997 med för mycket organiskt material i avloppsvattnet, en komplicerad hantering av restprodukter från slakteriet i Linköping samt bussar som spred partiklar i luften och orsakade dieseldimma i centrala staden. 
 
Sedan 2012 har kommunala Tekniska verken samlat in matavfall i gröna plastpåsar som hanteras tillsammans med vanligt hushållsavfall. De sorteras ut automatiskt på Gärstadsområdet och transporteras sedan till biogasanläggningen.

Återföring av näringsämnen

– Vi tar emot knappt 100 000 ton organiskt avfall från livsmedelsindustri och hushåll årligen. Det omvandlas till biogas och biogödsel som återför viktiga näringsämnen som fosfor och kväve till närliggande åkermark, säger Sören Nilsson Påledal, processingenjör vid Tekniska verken.
 
gröna påsen Gärstadverken  foto GÖRAN BILLESON Foto Göran BillesonDessutom produceras 20 GWh biogas årligen från det kommunala reningsverkets rötkammare som är en del av avloppsvattenreningen.
 
I rötkamrarna hos Tekniska verken bryts det organiska materialet ner i en syrefri miljö vid cirka 42 °C. Materialet stannar i rötkammaren i genomsnitt mellan 50 och 60 dygn. Gasen som består av 65 procent metan och 35 procent koldioxid går till en uppgraderingsanläggning där koldioxiden tas bort så att gasen får en metanhalt på 97 procent.
 
Gasen distribueras sedan och säljs av Svensk Biogas, som är ett dotterbolag till Tekniska verken. Svensk Biogas har idag 12 egna tankställen i regionen, de finns i Mjölby, Motala, Västervik, Norrköping och Linköping.

Flytande gas

Nyligen beslöt också Tekniska verkens styrelse att bygga en anläggning för flytande biogas, ett bränsle extra lämpat för tunga transporter till lands och till sjöss och som kan transporteras och lagras mera effektivt. Det är en investering på 68 miljoner kronor där cirka 30 miljoner kronor är ett bidrag från Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet. 
 
Satsningen på biogas har heller aldrig varit politiskt ifrågasatt i Linköping och underlättades vid starten av att hela kedjan avfall, vatten, värme och kollektivtrafik var en kommunal angelägenhet.
 

Linköping, Uppsala och Västerås

BRC

Senaste nytt från LiU

Per Frankelius och Karolina Muhrman på en åker framför en jordbruksmaskin.

Nationellt kunskapsnav för jordbrukets digitalisering hamnar på LiU

Jordbruksverket utser Linköpings universitet att ansvara för ett nytt nationellt kunskapsnav för digitalisering inom jordbruket. Projektet sträcker sig över 3 år och har en budget på 20 miljoner kronor.

LiU-professor bidrar till en ny ISO-standard i världen

Det finns hundratals definitioner av cirkulär ekonomi i världen, vilket skapar förvirring. LiU-forskning med professor Mattias Lindahl i spetsen, har bidragit till att en ny ISO-standard kan råda bot på detta.

Specialistkompetens med nytt masterprogram i socialt arbete

Med start hösten 2024 finns ett nytt masterprogram i socialt arbete på Campus Norrköping. Här förbereds studenter för att kunna arbeta med övergripande utvecklings- och förändringsprocesser och kvalificerade utredningar inom socialt arbete.