23 april 2020

Av drygt ett tusen extra utbildningsplatser som regeringen nu vill finansiera är LiU det lärosäte som föreslås få flest nya platser, efter KTH och Chalmers.

Students sitting at a number of tables with a book shelf behind them.
Magnus Johansson
– Det förändrade läget på arbetsmarknaden med anledning av coronaviruset innebär att fler i närtid kommer behöva söka sig till universitet och högskolor för att påbörja studier. För att möta behovet föreslår regeringen att antalet platser ökas inom högre utbildning, skriver Utbildningsdepartementet i ett pressmeddelande.

Av totalt 31 lärosäten som nu föreslås få finansiering till nya studieplatser tilldelas Linköpings universitet flest platser, 555, efter Kungliga tekniska högskolan som får 1 047 nya platser på sin lott och Chalmers, som får 751 platser.

För LiU:s del innebär det att årets sommarkurser kan utökas med 140 platser.
Till höstterminen ska 140 tillkommande basår/helårsstudenter beredas studieplats och för 2021 ska LiU enligt förslaget få inrätta 275 nya platser.

Sammantaget vill regeringen anslå 177 miljoner kronor inklusive studiemedel på sommarkurser, vilket motsvarar 6 000 sommarkursplatser.
Dessutom föreslår regeringen en satsning på 830 miljoner kronor inklusive studiemedel för att täcka kostnaderna för en förstärkning på 6 000 studieplatser inom behörighetsgivande utbildning, fördelat på 2020 samt 2021.

– Alla som vill hjälpa till under krisen har inte rätt kompetens, och många kommer därför att behöva plugga. Fler behöver studera exempelvis vårdutbildningar och tekniska utbildningar, och för att öka möjligheten till att bli behöriga till sådana utbildningar föreslår vi en satsning på basår, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Senaste nytt från LiU

Kvinnlig doktorand föreläser för masterstudenter i labbet.

Från skiss till robot med artificiell intelligens

Hur utvecklar man en produkt med så lite mänsklig inblandning som möjligt? LiU-studenterna byggde en robot med hjälp av generativ artificiell intelligens.

Jontronisk pump i tunna blodkärl.

Effektivare cancerbehandling med jontronisk pump

När låga doser av cancerläkemedel tillförs kontinuerligt nära elakartade hjärntumörer med så kallad jontronik minskar cancercelltillväxten drastiskt. Det har forskare vid LiU och det Medicinska universitetet i Graz visat.

Elektroniska mediciner - i skärningspunkten mellan teknik och medicin

Svenska forskare har utvecklat en gel som kan bilda en mjuk elektrod som leder ström. På sikt vill de kunna koppla elektronik till biologisk vävnad - till exempel hjärnan.